AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM gebouw

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving en de aanpak van financiële criminaliteit. Deze trends bepalen het beeld voor het komende jaar, aldus de AFM.

In het rapport Trendzicht 2024 analyseert de toezichthouder deze ontwikkelingen en staan de risico's, knelpunten en beheersmaatregelen binnen de vier toezichtgebieden centraal.

De AFM: "Wanneer de economische omstandigheden verder verslechteren of overheidssteun wordt afgebouwd, komen meer ondernemingen en huishoudens in financiële problemen. De betaalbaarheid van financiële producten zoals hypotheken, leningen en verzekeringen kan dan in het geding komen.

"Naast de positieve effecten van een toename van het aanbod en een grotere diversiteit aan aanbieders, leidt digitalisering van financiële markten tot nieuwe risico’s, bijvoorbeeld bij onbeheerst gebruik van kunstmatige intelligente (AI) bij advies en distributie van financiële producten en diensten. Ook cyberrisico's winnen sterk aan belang.

Verduurzaming gaat niet snel genoeg

"Klimaatrisico’s en hun financiële impact manifesteren zich steeds scherper. Verduurzaming gaat niet snel genoeg en de Parijsdoelen raken dan uit beeld. Meer vaart is nodig. Als gevolg van klimaatverandering zullen vaker extreme weersomstandigheden, zoals hevige neerslag en lange periodes van droogte zich voordoen. Dit leidt tot een groeiende kans op overstromingen en aantasting van de fundering van woningen. Deze risico’s hebben potentieel grote financiële gevolgen voor woningkopers- en eigenaren in de vorm van mogelijke schadeposten en vermindering van woningwaarden.

"De Nederlandse financiële markten zijn aantrekkelijk voor buitenlandse partijen. Gedreven door digitalisering zien we een toename van financiële dienstverlening over de landsgrenzen heen. Naast de positieve effecten van een toename van het aanbod en een grotere diversiteit aan aanbieders, leidt het op financiële markten tot nieuwe risico’s. Denk aan malafide buitenlandse aanbieders van risicovolle beleggingsproducten, een toename van marktmisbruik op kapitaalmarkten en het ontstaan van een ongelijk speelveld tussen binnenlandse en buitenlandse aanbieders van financiële producten en diensten. Deze risico’s kunnen minder adequaat worden geadresseerd op nationaal niveau en vragen om een internationale aanpak. Er is daarom veel nieuwe, (Europese) regelgeving op komst."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Er moet een uniform klimaatlabel ontwikkeld worden dat ervoor zorgt dat potentiële huizenkopers klimaatrisico’s meenemen in hun aankoopbeslissing. Dat...

Goede adviezen moeten goed blijven

Goede adviezen moeten goed blijven

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk' in VVP 1-2024) “Financieel advies speelt op verschillende manieren een rol in de samenleving – nu en in de toekomst...

Blijf heer en meester over data

Blijf heer en meester over data

(Uit katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Weet wat u wilt met data, dat is de vraag die vooraf gaat aan elke andere beslissing op gegevensvlak. Vervolgens...

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Rode draad bij vergroening

Rode draad bij vergroening

(Björn Jalving, Turien/Ansvar, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Over waarom een duurzame samenleving noodzakelijk is, raken we nooit uitgeschreven. Maar wat...

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz roept op tot het verlagen van adviesdrempels om consumenten en mkb te activeren en te helpen bij verduurzaming. Adfiz in haar reactie op de (inmiddels gesloten)...

ING gaat niet in op eis Milieudefensie

ING gaat niet in op eis Milieudefensie

"Van het ene op het andere moment helemaal stoppen met de financiering van olie en gas isvolgens ons niet de juiste aanpak." Aldus ING in een brief aan Milieudefensie,...

Eerste Kamer stemt tegen afbouw salderingsregeling

Eerste Kamer stemt tegen afbouw salderingsregeling

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor kleinverbruikers af te bouwen, verworpen. Het kabinet wilde de salderingsregeling vanaf...

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

BrightPensioen B Corp gecertificeerd

BrightPensioen B Corp gecertificeerd

BrightPensioen is B Corp gecertificeerd. De B Corp community (de B staat voor ‘benefit for all’) bestaat uit bedrijven die zich actief inzetten ten goede...