ARAG: “Onzekerheid snijdt diep in arbeidsrelatie”

Architecten vergadering kantoor via Pixabay

Eén op de vijf Nederlanders vreest voor het verliezen van zijn of haar baan. Veel werkenden hebben daarnaast te maken met ingrijpende veranderingen binnen organisaties en de bedrijven waar zij werkzaam zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ARAG onder ruim 1.500 werkende Nederlanders. 

Twaalf procent van de werkenden acht de kans dat ze hun baan verliezen reëel, nog eens negen procent heeft te horen gekregen dat hun contractverlenging ter discussie staat. Bijna een derde (27 procent) van de werknemers geeft aan meer stress te ervaren met betrekking tot hun werk, iets minder dan een vijfde zegt dat de tweede golf de onzekerheid over hun baan heeft vergroot.

Om werknemers te helpen goed geïnformeerd te zijn over hun situatie, heeft ARAG de RechtCheck voor werk en inkomen ontwikkeld

Sandra Bonestroo-van Zon, jurist arbeidsrecht bij ARAG, waarschuwt dat de verwachtte ontslaggolf nog steeds voor de deur staat: “Steunmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat veel werkgevers tot nu toe nog geen grote reorganisaties hebben doorgevoerd en faillissementen zijn uitgebleven. Tegelijkertijd is de steun in veel gevallen niet kostendekkend. Plannen worden dus niet veel gemaakt, maar er wordt wel op reserves ingeteerd. Het is zeer de vraag of werkgevers overeind blijven zodra de steunmaatregelen minder worden of geheel wegvallen. Daarvoor zijn de achterstanden in veel sectoren simpelweg te groot. Die onzekerheid snijdt diep in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.”

Afspraken maken en vastleggen

Werknemers voelen inmiddels de effecten van de crisis. Bij vijftien procent is (de jaarlijkse) salarisverhoging op de lange baan geschoven. Tien procent van de ondervraagden geeft aan dat hun opleidingsbudget op dit moment is bevroren. Bijna een vijfde van de werkenden heeft inmiddels werktijden zien aangepast worden door de leidinggevende. Het ontbreekt echter nog aan samen naar oplossingen zoeken. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 81 procent van de respondenten zegt geen afspraken te hebben gemaakt met de werkgever over secundaire arbeidsvoorwaarden zoals overuren en diverse vormen van verlof. 

“Met name op dat gebied ligt de ruimte voor de werkgever en werknemer om samen plannen te maken”, zegt Bonestroo-van Zon. “Bepaalde werkgevers kunnen misschien niet anders dan het nemen van maatregelen. Aan die werkgevers wil ik meegeven, ga met je werknemers in gesprek. Het kan daarbij helpen om meerdere scenario’s in kaart te brengen: negatief bedrijfsresultaat, gematigd positief en een goed bedrijfsresultaat en bij elk scenario passende afspraken te maken. We zien in de praktijk dat medewerkers daar vaak toe bereid zijn. Leg de afspraken dan natuurlijk wel goed schriftelijk vast. Wellicht staat een werknemer ook open voor omscholing of outplacement. Onder voorwaarden kunnen de kosten hiervan in mindering worden gebracht op de transitievergoeding bij eventueel ontslag. ‘’

Reactie toevoegen

 
Meer over
ARAG-special ‘Op het recht vertrouwen’

ARAG-special ‘Op het recht vertrouwen’

‘Op het recht vertrouwen’, heet de op de financieel adviseur gerichte special die ARAG heeft gemaakt in samenwerking met VVP en die dinsdag is verschenen....

Toch TOGS

Toch TOGS

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vindt dat een ondernemer recht heeft TOGS, ook al stond ze op de peildatum niet ingeschreven in het handelsregister...

Vertrouwen

Vertrouwen

Juridische dienstverlening is heden ten dage onontbeerlijk voor zowel particulieren als bedrijven en het belang ervan zal de komende tijd alleen maar verder toenemen....

Met ARAG kan je op het recht vertrouwen

Met ARAG kan je op het recht vertrouwen

Bij ARAG vinden we dat het recht recht moet blijven. Toen dit familiebedrijf in 1935 werd opgericht, was de overtuiging al dat iedereen toegang moet hebben tot...

Leven in een zekerheidscultuur

Leven in een zekerheidscultuur

(Uit ARAG-special 'Vertrouwen op het recht') Steeds meer Nederlanders merken dat ze in het dagelijks leven juridische hulp kunnen gebruiken. Het tempo in de samenleving...

Gewone dingen ongewoon goed doen

Gewone dingen ongewoon goed doen

Juridisering neemt in alle geledingen van de samenleving toe, zegt Frank Rensen, Unitmanager Commercie & Volmachten bij ARAG. Tegelijkertijd trekken overheid...

Huurrecht: verder denken en kijken

Huurrecht: verder denken en kijken

(Uit ARAG-special 'Vertrouwen op het recht') In 2019 stond huurrecht op plaats 5 van de meest gemelde zakelijke geschillen. In 2020 steeg het met één...

Onderdeel van het totaaladvies

Onderdeel van het totaaladvies

“Nieuwe zaken snel oppakken, in lopende zaken een directe lijn voor de klant en heldere polisvoorwaarden. Dat is cruciaal voor rechtsbijstandverzekeraars...

Makkelijker advies over rechtsbijstand

Makkelijker advies over rechtsbijstand

Klanten leren kennen, en risico’s in kaart brengen en met de klant hierover in gesprek zijn. Het werk van een verzekeringsadviseur is interessant en uitdagend....

De markt van juridische dienstverlening

De markt van juridische dienstverlening

Het recht krijgt een steeds grotere rol in ons sociale en maatschappelijke leven. De samenleving juridiseert. Op steeds meer terreinen vindt regulering door de...