Commissie cfd: AFM zet intermediair buitenspel

In de AFM publicatie 'Een volgende stap naar meer pensioeninzicht' van 6 februari 2012, laat de AFM haar ware gezicht zien, zo stelt de Commissie CFD. "De AFM zet het onafhankelijk intermediair buitenspel."

Commissie CFD voorzitter Edwin Herdink: "Na eerst de motor te zijn geweest achter een algeheel provisieverbod beweert de AFM in haar publicatie nu doodleuk dat het voor de hand ligt dat ditzelfde provisieverbod er voor zorgt dat consumenten minder snel geneigd zijn om onafhankelijk financieel advies in te winnen. Sterker nog, de kans bestaat dat mensen met een laag inkomen het inwinnen van financieel advies uit kostenoogpunt helemaal achterwege laten, waardoor zij het risico lopen op teleurstelling of zelfs een armoedeval bij pensionering, zo staat er in de publicatie. Letterlijk staat hier waar de Commissie CFD al sinds haar oprichting de politiek voor waarschuwt: een provisieverbod leidt tot verschraling van toegankelijk onafhankelijk advies in Nederland. De AFM bevestigt dit nu zelf.”

Volgens Herding vraagt de AFM zich vervolgens af waar bij een provisieverbod de consument dan nog onafhankelijk, deskundig, betaalbaar, laagdrempelig en persoonlijk advies kan krijgen.  Volgens de AFM kan dit bij geldloketten, pensioenfondsen die een financieel advies gaan geven, zonder dat een Wft-vergunning vereist is, werkgevers of internetsites. Herdink vindt dat de AFM de onafhankelijk tussenpersonen schaakmat zet. "Immers, onder de Wft is deze tussenpersoon verplicht het totale adviesproces te doorlopen en moet daar haar kosten voor in rekening brengen. Maar als dit advies al ‘gratis’ is gegeven, gaat de consument hier natuurlijk niet nog eens voor betalen. Die zal dan kiezen voor de direct writer, die het product zonder zichtbare kosten als ‘execution only’ bemiddelt."

De Commissie CFD is van mening dat deze wijze van marktsturing door een toezichthouder onacceptabel is en zal de Kamerleden aanschrijven met het verzoek kamervragen te stellen over deze publicatie. "Het is het zoveelste bewijs dat van de hele beloningsdiscussie niets klopt", aldus Herdink, die ook verwijst naar de rondetafelbijeenkomst over uitvaartverzekeringen, waar duidelijk werd dat bij een provisieverbod de verzekeraars hun loondienstorganisaties direct weer gaan optuigen en snelle internetsites gaan opzetten. "Het door de politiek gewenste provisieverbod zet het onafhankelijke intermediair volkomen buitenspel en schoffeert de consument door deze te veroordelen tot eenzijdige internetsites en colporterende verkoopkanonnen met hoge productie eisen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Cor - 8 maart 2012

De AFM is aangesteld als toezichthouder. Dat is volgens mij iets anders dan regelgever. Al tijden gaat de AFm haar boekje ver te buiten. Echter, de opvolgende min.van Financiën beschikken onvoldoende over kennis en inzicht in 1 de markt. Klanten zitten echt niet et wachten op een factuur voor iedere vraag of handeling 2 het feit dat het overgrote deel van de tp's naar eer en geweten de klant informeren 3 de kennis van de persoonlijke situatie die bij de TP bestaat. Een beetje adviseur gaat niet uit van een profiel, maar van een klant. Blijkbaar denkt men bij de AFM, op het ministerie en in het algemeen in den Haag dat wij mat drie doosjes snoepjes op pad gaa, waar de klant er een vn mag kiezen. Schandelijk, de wijze waarop men advies voor een ieder wegdrukken en alleen de happy few straks nog de hulp van een tp kan inroepen.

Hans - 5 maart 2012

Ik denk dat loondienst organisatie RVS weer goede zaken gaat doen dankzij de AFM. Kom ik straks nog meer ellende tegen bij potentiele klanten. 5 aansprakelijkheidsverzekeringen in 1 gezin, beleggingspolissen met 7% kosten per jaar, peperdure uitvaartpolissen etcetera etcetera. Volgens de AFM kan je veel klanten in 1 profielgroep duwen maar het moet wel allemaal passen. Waar zijn ze nu mee bezig? Het erge is dat we die club zelf financieren!

Cornelia - 5 maart 2012

Hé, hé, worden we EINDELIJK WAKKER !!!!!!!!!!! dE HELE TUSSENPESONENMARKT GAAT NAAR DE KNOPPEN !!!!! Geen geld, geen BELASTOING. LAAT PROVISIE BLIJVEN BESWTAAN, DAAR HEEFT DE CONSUMENT NOG NOOIT PROBLEMEN OVER GEMAAKT. DIT DOEN ALLEEN MAAR DE JONGENS, DIE AAN DE KANT STAAN EN DE BALLEN VERSTAND HEBBEN VAN ONZE BRANCHE !!!!

Susan - 5 maart 2012

Ik meende dat geldlokketten juist geen advies mochten geven, alleen een brochure en doorverwijzing ofwel , van het kastje naar de muur . De consument weet straks niet meer waar die het zoeken moet , als het gaat om het vinden van een goed onderbouwd en fatsoenlijk advies ! Want betalen voor fatsoenlijk advies is alleen nog maar mogelijk voor de hoger opgeleiden of welgestelden.

Leo Bolle - 5 maart 2012

En niemand neemt het op voor onze beroepsgroep. Wij (ondergetekende incluis) laten ons peopelen door de minister en de bniet wettelijke autoriteit. Piepelen of ten gronde richten? Dat is in dit geval hetzelfde. Nee, dan de Fransen, die gaan er gewoon dwars voorliggen wanneer iets niet zint. Wij laten dit allemaal gewoon door onze strot polderen. Wat een geweldig land!

John - 5 maart 2012

@ Geert, Politiek is geen zuivere koffie. En J.C. de Jager heeft het over onzuiver. Perverse prikkels. Wat pervers zul je zeggen, we hebben het hier toch niet over ... uele uitspattingen? Nou daar lijkt het referentiekader wel heen te gaan. Leo de B. heeft ze precies verteld wat ze eigenlijk graag wilde horen.

A. van Tilburg - 5 maart 2012

De AFM is een verlengstuk van onze argogante overheid die maar een doel heeft alles kapot te maken.

Jan - 5 maart 2012

@ Leo Bolle, Als ieder binnen deze bedrijfstak van individualisten aangesloten was geweest bij een belangenbehartiger (Adfiz, OvFD en Commissie CFD) dan was de situatie nu totaal anders geweest. De straat op gaan als de Fransen hoefde dan ook niet, afgezien van het feit dat het totaal niet helpt. Aanstaande donderdag dan wordt het slagersmes door De Jager gehanteert. Hij volgt zijn eigen ideeen en dat wat aan collectieve onzin door de AFM, zijn ministerie zelf en door het Verbond is aangereikt.

Geert - 5 maart 2012

Dit wisten ál die hardwerkende, integere en betrouwbare adviseurs al lang! Het meest schrijnende daaraan is dat al die adviseurs en tussenpersonen moeten dansen naar de pijpen van een politieke en ambtelijke kliek welke bestaat uit z.....vull...s van de ergste soort...... maar of ik dat schrijven mag dat weet ik niet?

Henk - 5 maart 2012

Maak je niet druk, ze roeien zichzelf uit, alleen beseffen ze het nog niet. Geen intermediars, geen fatsoenlijk advies, 70 % minder (complexe)verzekeringen, minder belastinginkomsten, nog meer werklozen, c.q. nog meer begrotingstekorten, op naar een nieuw kabinet !

Meer over
AFM: verzekeraars moeten duidelijk zijn als ze dekking inperken

AFM: verzekeraars moeten duidelijk zijn als ze dekking inperken

“Het is van belang dat specifieke voorwaarden transparant en begrijpelijk zijn voor consumenten”, aldus de AFM in een notitie voor het jaarlijkse rondetafelgesprek...

Dissertatie over Denkfouten in Toezicht

Dissertatie over Denkfouten in Toezicht

Tessa Coffent (AFM) verdedigt op 12 mei om 14.15 uur haar dissertatie over Denkfouten in Toezicht.  AFM-voorzitter Laura van Geest reageert via LinkedIn. "Met...

AFM wil meer contact met pensioensector

AFM wil meer contact met pensioensector

De AFM heeft de eerste editie van het AFM Transitiebulletin pensioenen uitgebracht. Doelstelling van de toezichthouder is meer contact met de sector. Anne de Groot,...

AFM wil tipgeldregeling

AFM wil tipgeldregeling

De AFM zou graag via het toekennen van tipgeld een prikkel willen creëren voor tipgevers om misstanden, specifiek op het gebied van marktmisbruik, te melden....

Duurzaam retailbeleggen vereist het nodige huiswerk

Duurzaam retailbeleggen vereist het nodige huiswerk

Duurzaam is een meerduidig begrip en fondsaanbieders kunnen op dit moment in belangrijke mate zelf bepalen hoe zij hier invulling aan geven. De ruim tien fondsen...

AFM-boete van 2 miljoen euro voor Robeco

AFM-boete van 2 miljoen euro voor Robeco

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management (RIAM).  Dit omdat RIAM tussen juli 2018 en april...

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) pleit voor een bredere aanpak van de huizenmarkt, waarbij zowel de aanbod- als vraagkant en de samenhang tussen kopen...

AFM: veel signalen over betaalrekeningen en effectenrekeningen

AFM: veel signalen over betaalrekeningen en effectenrekeningen

Financiële ondernemingen horen hun klanten duidelijke en volledige informatie te bieden. De AFM ontvangt regelmatig vragen hierover. Ook uiten veel mensen hun...

AFM gelooft niet in checklist nazorg

AFM gelooft niet in checklist nazorg

(Uit VVP 01-2022) De AFM gaf eind vorig jaar haar interpretatie van het wft-verschil tussen informeren en adviseren. Maar opmerkelijk was vooral de nadere duiding...

Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman herbenoemd als AFM-bestuurder

Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman herbenoemd als AFM-bestuurder

Op voordracht van de raad van toezicht zijn Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman herbenoemd als bestuurslid van de AFM. De herbenoemingen gaan respectievelijk per...