DNB houdt vol: fiscale verschillen koop en vrije huur moeten kleiner

Straat Amsterdam via Pixabay 3

DNB blijft hameren op het verkleinen van fiscale verschillen tussen koop en vrije huur. "Hierdoor worden woonkeuzes minder verstoord door fiscale overwegingen. Bijkomend voordeel van de afbouw van verschillen in de fiscale behandeling van koop- en huurwoningen, is dat het voor ouderen aantrekkelijker wordt om te gaan huren. Hierdoor kunnen ook weer meer koopwoningen beschikbaar komen voor de jonge huurders die nu een koopwens hebben", aldus de toezichthouder bij de publicatie van een onderzoek naar woonvoorkeur.

DNB: "Voor 1,8 miljoen huishoudens sluit hun woonsituatie niet aan bij de voorkeur die zij hebben  Zij hebben nu een huurwoning, maar zouden liever een woning kopen, of zouden vanuit een koopwoning liever overstappen naar huren. Over het algemeen zijn koopwoningen het populairst, maar er is ook een duidelijke behoefte aan huurwoningen."

Leeftijd speelt een belangrijke rol bij de voorkeur voor huur- of koopwoningen. Respondenten tot 45 jaar hebben relatief vaak een voorkeur voor koopwoningen. Oudere respondenten (65+) hebben juist relatief vaak een voorkeur voor een huurwoning. Naast leeftijd zijn woonvoorkeuren niet of nauwelijks gerelateerd aan andere persoonlijke kenmerken. Wel is de voorkeur voor een huurwoning vaker te vinden bij mensen die in stedelijke gebieden wonen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 6 september 2023

Het staat vast dat de groep ouderen in de komende jaren sterk gaat groeien. Vereniging Eigen Huis heeft op basis van onderzoek onder meer dan 80.000 ouderen hun woonbehoeften in kaart gebracht. De voorspelbare uitkomst is dat veel ouderen ook op latere leeftijd graag in een bestaande woning willen blijven wonen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe adviesbehoefte rondom het “levensbestendig maken van woningen". Monique Londema, één van de meest ervaren docenten op het gebied van Financial planning en Estate planning, heeft een digitale presentatie ontwikkeld waarin zij de ontwikkeling beschrijft en ingaat op de specifieke aandachtspunten waarop een financieel adviseur kan letten. Aandacht voor de behoefte aan het levensbestendig maken van woningen biedt de hypotheekadviseur de mogelijkheid om voor hun adviespraktijk minder afhankelijk te worden van dienstverlening aan starters en doorstromers. Dan staat DNB toch buiten de werkelijkheid. Ouderen die willen huren en doorstromen staat haaks op onderzoek VEH. Bovendien hebben ouderen veelal geen fiscaal voordeel meer met een eigen woning. Lage rentes en hoge huurwaardes.

Paul Schoo - Platter-Schoo 6 september 2023

Eerst inzetten op langer thuiswonen. Ouderen hebben via verzilverleningen hun woningen aangepast. En dan nu aandringen op verhuizen.

Huis onbetaalbaar voor anderhalf tot twee keer modaal zonder eigen geld

Huis onbetaalbaar voor anderhalf tot twee keer modaal zonder eigen geld

Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 6,7 procent en in 2025 met nog eens 5,2 procent. Bijna nergens is het nog mogelijk om met minder dan anderhalf...

Huiseigenaar wordt niet per se slapend rijk

Huiseigenaar wordt niet per se slapend rijk

Het beeld dat huiseigenaren slapend rijk worden, is volgens Van Bruggen Adviesgroep een stuk genuanceerder. De adviesketen: "Ja, veel huiseigenaren hebben de afgelopen...

Persoonlijke benadering vergroot kans op eerste koopwoning

Persoonlijke benadering vergroot kans op eerste koopwoning

Persoonlijk contact opnemen en het inzetten van je netwerk zijn belangrijke succesfactoren voor starters op de woningmarkt, zo blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden...

Prijzen koopwoningen overtreffen vorige piek

Prijzen koopwoningen overtreffen vorige piek

In april 2024 lagen de prijzen van koopwoningen voor het eerst hoger (0,7 procent) dan de vorige piek in juli 2022. Aldus het CBS. In april 2024 waren de prijzen...

Prijsstijging koopwoningen in eerste kwartaal het hoogst in Utrecht

Prijsstijging koopwoningen in eerste kwartaal het hoogst in Utrecht

In het eerste kwartaal van 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen in alle provincies hoger dan een jaar eerder. De stijging was met 5,7 procent het grootst...

De Hypotheker verwacht stijging gemiddeld hypotheekbedrag

De Hypotheker verwacht stijging gemiddeld hypotheekbedrag

De Hypotheker ziet het herstel op de huizenmarkt doorzetten. “Tegelijkertijd”, aldus commercieel directeur Mark de Rijke, “is de krapte op de woningmarkt...

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

Doordat de vooruitzichten op de huizenmarkt voor het tweede kwartaal op rij verbeteren, stelt ABN Amro haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor...

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen laagst in vijf jaar

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen laagst in vijf jaar

In het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar 6.100, vijftien procent meer dan een jaar eerder. Ondanks deze toename is het totaal...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

1,4 miljoen woningen onderdeel van Vereniging van Eigenaren

1,4 miljoen woningen onderdeel van Vereniging van Eigenaren

Op 1 januari 2022 waren er 135.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE) die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheerden. De meerderheid van de VvE’s beheerde echter...