DNB stuurt verzekeraars self-assessment volmachten en ontwikkelt good practice

DNB logo Twitter 2018

In het najaar gaat DNB circa vijftien schadeverzekeraars verzoeken een self-assessment volmachten uit te voeren. DNB wil daarmee "inzicht krijgen in de mate waarin verzekeraars de risico’s van het volmachtkanaal beheersen. Ook wil DNB een beter beeld verwerven van de volmachtmarkt en de rol van verzekeraars".

DNB publiceert deze zomer de definitieve versie van de good practice, die het Normenkader volmachten uit 2013 vervangt. De good practice betreft een document dat "de sector helpt bij een adequate beheersing van de risico’s verbonden aan het volmachtkanaal. De good practice biedt inzicht in de eisen uit de wet- en regelgeving en manieren waarop verzekeraars hier invulling aan kunnen geven".

DNB kiest voor een good practice als het haar "bedoeling is om richting te geven aan de sector en voorbeelden te bieden van de wijze waarop andere financiële instellingen een norm of eis invullen. Good practices zijn nadrukkelijk geen best practices. Een good practice van DNB geeft voorbeelden van hoe een onder toezicht staande instelling in de praktijk met zijn verplichtingen om zou kunnen gaan".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Good Practice Beheersing volmachten kan nog beter opgepakt

Good Practice Beheersing volmachten kan nog beter opgepakt

De Good Practice Beheersing volmachten is goed opgepakt. Tegelijkertijd ziet DNB ruimte voor enige verbetering. Een voorbeeld van verwachte verbetering betreft...

Provisie en tekencommissie zijn geen ‘giften’

Provisie en tekencommissie zijn geen ‘giften’

"Verzekeraars die provisie en tekencommissie blijven zien als een ‘gift’ of als mogelijkheid om kosten te besparen in plaats van een vergoeding voor...

Provisie en tekencommissie zijn geen ‘giften’

Provisie en tekencommissie zijn geen ‘giften’

(door Levent Türkmen, SUREbusiness) Tussen verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden wordt op dit moment stevig gediscussieerd over de beloningen en rendementen....

Premievolume volmachtmarkt in 2018 ruim 3,6 miljard euro

Premievolume volmachtmarkt in 2018 ruim 3,6 miljard euro

In 2018 hebben gevolmachtigde agenten voor 3,6 miljard euro aan premie (schade en inkomen) gerealiseerd. Het premievolume in het volmachtkanaal is sinds 2015 met...

Verbond en NVGA publiceren nieuwe SWO volmachten niet gezamenlijk

Verbond en NVGA publiceren nieuwe SWO volmachten niet gezamenlijk

In tegenstelling tot eerdere versies, is de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht van 2019 door het Verbond gepubliceerd zonder met de NVGA overeenstemming...

Samenvoeging Verkoop en Volmachten bij ASR Schade

Samenvoeging Verkoop en Volmachten bij ASR Schade

ASR Schade is voornemens de afdelingen Verkoop en Volmachten per 1 november samen te voegen. Aanleiding hiervoor zijn "de groei van ASR Schade en strategische keuzes...

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben samen de Leidraad Klantbelang Centraal (KBC) ontwikkeld, waarmee gevolmachtigden hun bedrijfsvoering kunnen toetsen...

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

De NVGA was verrast door een aantal onderwerpen in de eind vorig jaar door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde position paper 'Volmachten'. Dat zegt voorzitter...

Verbond schaalt volmachtdossier op

Verbond schaalt volmachtdossier op

Robert van der Schaaf neemt het voorzitterschap van het platform Volmachtgevende verzekeraars over van Jaap de Louw (Achmea). De wisseling van de wacht vindt plaats...

Westenburg en De Keyzer stoppen samenwerking

Westenburg en De Keyzer stoppen samenwerking

Westenburg Assurantiën en De Keyzer Zekerheid hebben gezamenlijk besloten om de samenwerking in KeyWest Insurance met ingang van 1 september 2018 stop te zetten...