NVGA en Verbond bereiken overeenstemming over VSV

Ron Gardenier LI 2018 resized

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars hebben een Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) gepubliceerd. De nieuwe VSV loopt vanaf nu tot januari 2022.

Het Verbond en de NVGA hebben eerder allebei een eigen VSV voor hun leden gepubliceerd omdat er geen overeenstemming bereikt kon worden over de vraag wanneer een gevolmachtigde de klantdata (verkregen uit de uitbestedingswerkzaamheden) zou mogen gebruiken en/of delen met een andere verzekeraar.

In de nieuwe voorbeeldovereenkomst staat onder andere dat de gevolmachtigde de data mag delen en gebruiken om op zoek te gaan naar een nieuwe volmachtgevende verzekeraar als de huidige verzekeraar de samenwerking opzegt. De verzekeraar krijgt het beheer over de data van de verzekeringen als de gevolmachtigde de samenwerking opzegt, waarbij de bemiddelaar de klant vanzelfsprekend kan adviseren om zijn verzekering alsnog bij een andere verzekeraar onder te brengen. Verder kan een gevolmachtigde data delen met nieuwe beoogde volmachtgevende verzekeraars als zijn huidige volmachtgever het vaste deel van de volmachtbeloning zodanig verlaagt dat dit als impactvol wordt gezien. De verlaging wordt als impactvol beschouwd als deze meer dan tien procent over een opeenvolgende periode van drie jaar bedraagt.

Ron Gardenier, voorzitter NVGA: “We hebben samen een belangrijke hobbel genomen en kunnen nu weer een volgende stap zetten om de samenwerking tussen gevolmachtigden en verzekeraars verder te verbeteren en uit te bouwen.”

NVGA en Verbond zijn ook bezig om de kwaliteit van hun data te verbeteren. Om dat laatste een impuls te geven is in de VSV de deelname aan de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgenomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van de Leidraad Sanctiewet, Leidraad Klantbelang Centraal en het Fraudespoorboekje Inkomen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond blij met IPID-handvatten AFM

Verbond blij met IPID-handvatten AFM

"Het vinden van de juiste IPID-balans tussen beknoptheid en compleetheid vergt een goede dialoog tussen verzekeraars en toezichthouder." Zo reageert het Verbond...

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Duurzaamheid is mainstream geworden

Duurzaamheid is mainstream geworden

(door Boy Slijp, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Duurzaamheid is hot, en iedereen is doordrongen van het belang ervan. Over...

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Volgens de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars nam de verzekerbaarheid van vier van de vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen...

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Het aantal bewezen verzekeringsfraudes is in 2019 bijna verdubbeld. In 2019 ontdekten verzekeraars 22.376 fraudezaken, tegen 12.879 zaken in 2018. Hiermee voorkwamen...

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

De stuurgroep Cyber ontwikkelt een tool waarmee MKB-bedrijven cyberrisico’s in kunnen schatten en maatregelen kunnen treffen. Deze tool wordt nu, na de testfase,...

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

Het ‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt” voor ondernemers in financiële nood wordt tot 1 januari 2021 ongewijzigd verlengd....

Minder claims woningbranden, maar hogere schade per claim

Minder claims woningbranden, maar hogere schade per claim

Het aantal claims bij verzekeraars voor woningbranden is gedaald in 2019, maar de gemiddelde schade per claim is hoger, zo blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden...

Financiële sector helpt ondernemers met geldzorgen

Financiële sector helpt ondernemers met geldzorgen

Naast consumenten kunnen straks ook ondernemers gebruik maken van een dienst die hen ondersteunt bij financiële problemen: Geldfit Zakelijk. Dat betekent dat...

Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Minister Hoekstra gaat zich niet speciaal inspannen voor de directe WA-verzekering die het Verbond wil invoeren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. De...