Dwangsom voor kantoor Henk de Ridder Axel

last onder dwangsom

De AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Assurantiekantoor Henk de Ridder Axel (AHRA). De AFM heeft het vermoeden dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler van AHRA mogelijk niet meer buiten twijfel staat en dat de bedrijfsvoering mogelijk niet beheerst en integer is. Nu AHRA de gevraagde informatie niet heeft geleverd, is de dwangsom definitief geworden.

De AFM heeft een onderzoek ingesteld bij AHRA op basis van artikel 4:10, 4:11 en/of 4:15 Wft omdat het vermoeden bestaat dat AHRA geld heeft aangetrokken van consumenten dat zij op enig moment weer moet terug betalen met rente en omdat het kantoor consumenten de mogelijkheid biedt of heeft geboden om geld te lenen van AHRA. Tijdens het onderzoek is over de aangetrokken gelden verklaard dat afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd en dat deze overeenkomsten titels hebben als (spaar)deposito, rekening-courant en levensloopregeling. Over de verstrekte kredieten aan consumenten verklaarde het kantoor dat dit passeer-, overbruggingskredieten of voorschotleningen zijn. AHRA beschikt echter niet over Wft-vergunningen voor het aantrekken van opvorderbare gelden en voor het aanbieden van kredie.

De AFM heeft onder meer gevraagd om een overzicht van consumenten aan wie AHRA nog geld schuldig is, alsmede de overeenkomst van AHRA met deze consumenten. Ook is gevraagd naar een overzicht van consumenten aan wie AHRA geld heeft geleend, alsmede de overeenkomst met deze consumenten. Omdat AHRA de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn heeft geleverd, is het kantoor verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat AHRA niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van € 50.000 euro.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - 8 april 2016

Crowdfunding, wat mankeert daar aan? ;-)

Meer over
Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...