Dwangsom voor kantoor Henk de Ridder Axel

last onder dwangsom

De AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Assurantiekantoor Henk de Ridder Axel (AHRA). De AFM heeft het vermoeden dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler van AHRA mogelijk niet meer buiten twijfel staat en dat de bedrijfsvoering mogelijk niet beheerst en integer is. Nu AHRA de gevraagde informatie niet heeft geleverd, is de dwangsom definitief geworden.

De AFM heeft een onderzoek ingesteld bij AHRA op basis van artikel 4:10, 4:11 en/of 4:15 Wft omdat het vermoeden bestaat dat AHRA geld heeft aangetrokken van consumenten dat zij op enig moment weer moet terug betalen met rente en omdat het kantoor consumenten de mogelijkheid biedt of heeft geboden om geld te lenen van AHRA. Tijdens het onderzoek is over de aangetrokken gelden verklaard dat afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd en dat deze overeenkomsten titels hebben als (spaar)deposito, rekening-courant en levensloopregeling. Over de verstrekte kredieten aan consumenten verklaarde het kantoor dat dit passeer-, overbruggingskredieten of voorschotleningen zijn. AHRA beschikt echter niet over Wft-vergunningen voor het aantrekken van opvorderbare gelden en voor het aanbieden van kredie.

De AFM heeft onder meer gevraagd om een overzicht van consumenten aan wie AHRA nog geld schuldig is, alsmede de overeenkomst van AHRA met deze consumenten. Ook is gevraagd naar een overzicht van consumenten aan wie AHRA geld heeft geleend, alsmede de overeenkomst met deze consumenten. Omdat AHRA de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn heeft geleverd, is het kantoor verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat AHRA niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van € 50.000 euro.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - 8 april 2016

Crowdfunding, wat mankeert daar aan? ;-)

Meer over
AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel). Dit omdat...

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...