Geen verdere maatregelen inzake onterechte BKR-registraties

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Minister Hoekstra ziet op dit moment geen aanleiding om het BKR tot andere maatregelen op te roepen inzake op een eenvoudige wijze verwijderen van onterechte registraties. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen.

Hoekstra: "Het BKR heeft een Handreiking Belangenafweging opgesteld, die in januari 2018 is uitgebracht. De handreiking is op de website van het BKR te vinden. In de handreiking is opgenomen dat deze geldt als een hulpmiddel voor de organisaties die bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR zijn aangesloten om verzoeken van consumenten tot (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens uit het CKI op grond van een belangenafweging, op een zorgvuldige en vergelijkbare wijze te beoordelen. Op de website van het BKR is tevens een brochure geplaatst met een stappenplan voor consumenten die het niet eens zijn met de wijze waarop zij door de kredietverlener bij het BKR zijn geregistreerd.

"Verder is aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van het gratis opvragen van de eigen gegevens door consumenten, het beschikbaar zijn van uitspraken van de Geschillencommissie op de website van het BKR en het plaatsen van het reglement van het BKR op de website van het BKR. Op de website van het BKR is vermeld dat consumenten de mogelijkheid hebben om kosteloos een AVG-inzage van persoons- en kredietgegevens bij het BKR op te vragen. Op de website van het BKR is het Algemeen Reglement CKI van februari 2019 te vinden, alsmede de uitspraken van de Geschillencommissie uit 2017, 2018 en 2019."

Overleg

De vragenstellers wilden ook weten of er inderdaad overleg is geweest tussen ministerie en het BKR voorafgaande aan de beantwoording van Kamervragen in 2017 over deze kwesties. De minister bevestigt

dit, maar schrijft erbij dat het niet ongebruikelijk is dat het ministerie een beroep doet op kennis van buitenaf bij de beantwoording van vragen uit de Kamer.

Hoekstra: "Het is gebruikelijk dat ten behoeve van de beantwoording van Kamervragen contact wordt gezocht met betrokken partijen van binnen en buiten de overheid. Omdat de beantwoording van de Kamervragen die in 2017 zijn gesteld een standpunt ten aanzien van de bedrijfsvoering van het BKR en wijzigingen daarin bevat, en het ministerie daar geen zeggenschap over heeft, is hierover contact geweest met het BKR. Aan het BKR zijn destijds vragen van feitelijke aard gesteld. Naar aanleiding van de reactie van het BKR is de beantwoording aangepast. Ook met andere betrokken partijen, zoals de AFM, NVB en de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid is contact geweest over de conceptbeantwoording."

Reactie toevoegen

 
Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister Kaag vindt positief registreren door BKR van hypotheekschulden waar geen betalingsachterstanden spelen vooralsnog niet nodig. De minister in antwoord op...

Huishoudens onderschatten consequenties BKR-schuld

Huishoudens onderschatten consequenties BKR-schuld

Weinig mensen zijn op de hoogte van het effect van schulden op de hypotheek. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van MUNT Hypotheken onder ruim duizend Nederlanders...

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

(Kifid-uitspraak GC 2022-0657) De consument is van mening dat zijn belang bij het kopen van een huis zwaarder weegt dan het belang van de bank bij handhaving van...

Kifid verkort BKR-registratie

Kifid verkort BKR-registratie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld....

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Eind april dit jaar hadden ongeveer 35.000 Nederlanders een betalingsachterstand van meer dan drie maanden op hun eigenwoninghypotheek. Begin 2010 waren dat er nagenoeg...

Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

(Kifid-uitspraak GC 2022-0401) De consument heeft in 2006 samen met zijn toenmalige partner en haar zoon een hypothecaire geldlening afgesloten. De consument was,...

Tien BKR-registraties, waarvan vijf actueel...

Tien BKR-registraties, waarvan vijf actueel...

(Kifid-uitspraak GC 2022-0073)  De consument maakt bezwaar tegen de registraties in het CKI en verzoekt om verwijdering. De Geschillencommissie heeft een belangenafweging...

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Bij de bron (DUO) opvragen van gegevens over studieschulden, verandert volgens minister Van Engelshoven “niets aan de huidige gang van  zaken rondom het...

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Het aanbod van koopwoningen is nog nooit zo laag geweest als in het tweede kwartaal van 2021 en tegelijkertijd nemen de prijzen van koopwoningen alleen maar verder...

BKR pleit voor positieve registratie eigenwoninghypotheek

BKR pleit voor positieve registratie eigenwoninghypotheek

Als eigenwoninghypotheken positief zouden worden geregistreerd, was in ongeveer een derde van de gevallen al een betalingsachterstand bij een...