Geen verdere maatregelen inzake onterechte BKR-registraties

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Minister Hoekstra ziet op dit moment geen aanleiding om het BKR tot andere maatregelen op te roepen inzake op een eenvoudige wijze verwijderen van onterechte registraties. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen.

Hoekstra: "Het BKR heeft een Handreiking Belangenafweging opgesteld, die in januari 2018 is uitgebracht. De handreiking is op de website van het BKR te vinden. In de handreiking is opgenomen dat deze geldt als een hulpmiddel voor de organisaties die bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR zijn aangesloten om verzoeken van consumenten tot (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens uit het CKI op grond van een belangenafweging, op een zorgvuldige en vergelijkbare wijze te beoordelen. Op de website van het BKR is tevens een brochure geplaatst met een stappenplan voor consumenten die het niet eens zijn met de wijze waarop zij door de kredietverlener bij het BKR zijn geregistreerd.

"Verder is aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van het gratis opvragen van de eigen gegevens door consumenten, het beschikbaar zijn van uitspraken van de Geschillencommissie op de website van het BKR en het plaatsen van het reglement van het BKR op de website van het BKR. Op de website van het BKR is vermeld dat consumenten de mogelijkheid hebben om kosteloos een AVG-inzage van persoons- en kredietgegevens bij het BKR op te vragen. Op de website van het BKR is het Algemeen Reglement CKI van februari 2019 te vinden, alsmede de uitspraken van de Geschillencommissie uit 2017, 2018 en 2019."

Overleg

De vragenstellers wilden ook weten of er inderdaad overleg is geweest tussen ministerie en het BKR voorafgaande aan de beantwoording van Kamervragen in 2017 over deze kwesties. De minister bevestigt

dit, maar schrijft erbij dat het niet ongebruikelijk is dat het ministerie een beroep doet op kennis van buitenaf bij de beantwoording van vragen uit de Kamer.

Hoekstra: "Het is gebruikelijk dat ten behoeve van de beantwoording van Kamervragen contact wordt gezocht met betrokken partijen van binnen en buiten de overheid. Omdat de beantwoording van de Kamervragen die in 2017 zijn gesteld een standpunt ten aanzien van de bedrijfsvoering van het BKR en wijzigingen daarin bevat, en het ministerie daar geen zeggenschap over heeft, is hierover contact geweest met het BKR. Aan het BKR zijn destijds vragen van feitelijke aard gesteld. Naar aanleiding van de reactie van het BKR is de beantwoording aangepast. Ook met andere betrokken partijen, zoals de AFM, NVB en de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid is contact geweest over de conceptbeantwoording."

Reactie toevoegen

 
Koolmees: registratietermijn BKR niet verkorten

Koolmees: registratietermijn BKR niet verkorten

Minister Koolmees ziet op dit moment geen aanleiding te vragen om verkorting van de door Stichting BKR gehanteerde registratietermijn. Dat schrijft hij in zijn antwoord...

Aantal mensen met restschuld stijgt

Aantal mensen met restschuld stijgt

Het aantal mensen met een restschuld is vorig jaar toegenomen. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR. De stichting noemt de stijging "opvallend,...

Afname kredieten en betalingsproblemen

Afname kredieten en betalingsproblemen

Sinds de start van de coronapandemie is het aantal mensen met een consumptief krediet afgenomen. Eind 2019 hadden bijna 9,4 miljoen Nederlanders een consumptief...

BKR Schulden Monitor: mannen vaker betalingsproblemen dan vrouwen

BKR Schulden Monitor: mannen vaker betalingsproblemen dan vrouwen

Sinds eind 2015 is het aantal mensen met betalingsproblemen gedaald van bijna 800.000 naar bijna 700.000 eind 2019. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een nieuw...

Stichting BKR zet vraagtekens bij recordboete AP

Stichting BKR zet vraagtekens bij recordboete AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de stichting BKR een recordboete van 830.000 euro opgelegd vanwege de werkwijze rond het opvragen van persoonsgegevens....

Coronavirus en BKR

Coronavirus en BKR

Wat betekent een betaalregeling vanwege het coronavirus voor de BKR-registratie? Spreekt men een betaalregeling met de bank of een andere kredietaanbieder af, dan...

Stichting BKR sluit zich aan bij Week van het geld

Stichting BKR sluit zich aan bij Week van het geld

Stichting BKR sluit zich aan bij de Week van het geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken. Stichting BKR werkt al langdurig samen met Nibud. Bestuursvoorzitter...

Betalingsachterstand op hypotheken blijft dalen

Betalingsachterstand op hypotheken blijft dalen

Bijna 70.000 consumenten hadden op 1 oktober een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Dit is een afname van ongeveer 12,5 procent ten...

"Zorgelijk dat overheid studieschuld niet wil registreren"

"Zorgelijk dat overheid studieschuld niet wil registreren"

De schuldensituatie bij twintigers en dertigers is zorgelijk, meent de Stichting BKR. Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter: “Willen we deze jongeren financieel...

Verdere daling betalingsachterstand hypotheken

Verdere daling betalingsachterstand hypotheken

Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek blijft dalen. Op 1 april 2019 hadden ruim 73.000 consumenten een betalingsachterstand van...