InsurTech neemt distributiefunctie over

Robot

De opkomst van InsurTech noopt adviseurs, verzekeraars en volmachten tot herdefiniëren van hun functie, stelt Baken Adviesgroep in een white paper.

Baken Adviesgroep deed onderzoek naar ruim 300 startups. Op basis van de inventarisatie en analyse van de bedrijven wordt een beeld geschetst van InsurTech als een bloeiende sector die waardevolle lessen biedt en kansen identificeert voor verzekeraars, financiële intermediairs en volmachten. "De opkomst van deze sector wordt hoofdzakelijk gedreven door technologische vooruitgang en de veranderde eisen en wensen van een nieuwe generatie consumenten. Consumenten die steeds meer gepersonaliseerde service willen die een duidelijker nut hebben; nieuwe technologieën kunnen dit waarmaken. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de uitgebreide aandacht en ondersteuning voor startups vanuit overheden en investeerders vormen een zeer vruchtbare grond voor InsurTech startups."

 

Focus op distributie

Uit het onderzoek blijkt dat InsurTech startups actief zijn over de volledige bedrijfsketen van verzekeraars. Ze richten zich op innovatie van risicomanagement tot claimmanagement, service en distributie. Door zich te specialiseren en nieuwe technologieën optimaal te gebruiken zijn ze in staat bepaalde functies te innoveren en beter en efficiënter uit te voeren dan de traditionele verzekeraar.

Uit de analyse blijkt daarnaast dat veel InsurTech startups hun focus leggen op distributie. Ruim 30 procent van de geanalyseerde startups richt zich op advisering en/of brokering. “De functies van het financieel intermediair staan het dichtst bij de consument, wat betekent dat InsurTech startups die zich richten op de distributieketen, zeer direct kunnen inspelen op nieuwe behoeften van de consument. Neem bijvoorbeeld KNIP, een startup die successen boekt in Zwitserland en Duitsland met het aanbieden van een portfolio-app voor verzekeringen dat ook fungeert als broker. Het portfolio advies dat KNIP gratis biedt is gebaseerd op data analyse, maar indien gewenst kan de consument vanuit de app ook direct worden verbonden met een team van financieel adviseurs. Op deze manier weet KNIP op een effectieve manier robo-advies te combineren met persoonlijk advies”.

 

De distributiefunctie van verzekeraars, tussenpersonen en volmachten zal dus in toenemende
mate worden beïnvloed en worden overgenomen door externe partijen. "InsurTech startups en gevestigde Tech bedrijven zijn via hun techniek en kennis van digitale platformen zeer goed in staat verzekeringen aan te bieden op het moment dat jij deze nodig hebt. De huidige distributie partijen zullen hun functie in dit nieuwe landschap moeten herdefiniëren door bijvoorbeeld zich verder te specialiseren."1

 

De white paper is gratis op te vragen via info@bakenadviesgroep.nl.

Reactie toevoegen

 
Verbond en Plug and Play Insurtech lanceren Open Insurtech-programma in Nederland

Verbond en Plug and Play Insurtech lanceren Open Insurtech-programma in Nederland

Het Verbond van Verzekeraars start samen met het wereldwijde open innovatieplatform Plug and Play Tech Center uit Silicon Valley een Insurtech-programma in Nederland....

2020: Trek je netwerkschoenen aan!

2020: Trek je netwerkschoenen aan!

(Door Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars) Blijf bij de start van dit nieuwe decennium niet hangen in de ‘oude’ wereld, maar zoek vooral de samenwerking...

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

De komende vijf jaar is volgens Baken Adviesgroep de groei in de Inkomensmarkt naar verwachting lager dan in 2019, toen zij uitkwam op 3,1 procent. “De groei...

"Inkomenmarkt groeit minder hard dan verwacht"

"Inkomenmarkt groeit minder hard dan verwacht"

In 2019 groeit de Inkomensmarkt minder hard dan verwacht. De ziekteverzuim-branche staat daarentegen in het eerste kwartaal van 2019 op het één na...

Verbond sluit samenwerkingsovereenkomst met InsurTech Hub München

Verbond sluit samenwerkingsovereenkomst met InsurTech Hub München

Het Verbond van Verzekeraars heeft woensdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met InsurTech Hub München. De laatste is een ondernemingsplatform met...

Allianz houdt InsurTechDay

Allianz houdt InsurTechDay

Allianz organiseert woensdag (19 juni) haar eerste InsurTechDay. Diverse tech-startups presenteren zich om vervolgens te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met...

Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom

Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom

Baken Adviesgroep verwacht dat de Inkomensmarkt de komende vijf jaar blijft aantrekken. Wel zal de procentuele groei richting 2022 kleiner worden. Voor 2019 wordt...

Motorrijtuigenverzekering: meeste groei in zakelijke tekening

Motorrijtuigenverzekering: meeste groei in zakelijke tekening

Baken Adviesgroep ziet op de langere termijn groei van het premievolume in de motorrijtuigenmarkt, maar de groei zal wel afzwakken. De meeste groei ziet Baken...

Dalende trend schadelast Brand zet niet door

Dalende trend schadelast Brand zet niet door

Baken Adviesgroep constateert dat de dalende trend bij de schadelast Brand in 2018 niet heeft doorgezet.  Op haar website reageert Baken op het bericht dat...

AssuPortal uitgebreid met online tool Risk

AssuPortal uitgebreid met online tool Risk

De dagen van het overkloppen van data in verschillende systemen lijken geteld. De volgende partijen die hun systemen integreren, zijn de EDVgroep en serviceprovider...