Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom

Arbo via Pixabay

Baken Adviesgroep verwacht dat de Inkomensmarkt de komende vijf jaar blijft aantrekken. Wel zal de procentuele groei richting 2022 kleiner worden. Voor 2019 wordt een groei van 3,8 procent verwacht, in 2022 is de groei afgenomen tot een procent.

De ziekteverzuimmarkt groeit sinds 2014 met gemiddeld bijna vijf procent en behoort daarmee tot een van de snelst groeiende productclusters binnen de Inkomensmarkt. De groei wordt gedreven door een toename van de verzekerde loonsom, welke in de afgelopen vier jaar met maar liefst 20 procent is gestegen. Dit komt met name door de flinke toename in het aantal werknemers. (De loonsom zal de komende jaren blijven stijgen, maar wel in mindere mate. Naar verwachting is de groei in 2022 nog maar 0,6 procent.)

Ook de gemiddelde premie ziekteverzuim stijgt. Belangrijkste factor hierachter is het ziekteverzuimpercentage: in 2018 steeg dit tot 4,3 procent. Opvallend noemt Baken Adviesgroep dat het verzuim in vrijwel elke sector toeneemt. De verwachting is dat deze trend de komende jaren zal doorzetten en de gemiddelde premie in de markt verhoogt.

Het WGA-ERD-product groeide in omvang met 2,4 procent in 2018. De toename van het premievolume in 2018 is te danken aan de groei van de verzekerde loonsom. Het WIA-Aanvullend product is in termen van premievolume het snelst groeiend op de Inkomensmarkt. In 2018 nam dit met 7,6 procent toe. Belangrijkste factor achter deze groei is ook hier de toenemende loonsom.

Na jarenlange daling groeit AOV-markt weer

In 2018 is de AOV-markt voor het eerst in jaren weer gegroeid met circa 1,2 procent. Deze groei wordt gedreven door een flinke opleving in het aantal zelfstandigen met personeel. De komende drie jaar daalt het premievolume niet verder en blijft de totale marktomvang constant, aldus Baken Adviesgroep.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Minister Koolmees heeft per 20 december 2018 een voorstel gedaan om tot een MKB Verzuim-ontzorg-verzekering te komen. Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij...

Financieel CV voor werkzoekenden

Financieel CV voor werkzoekenden

Minister Koolmees heeft het Financieel CV gelanceerd, een website waar werkzoekenden op individueel niveau kunnen zien welke regelingen en subsidies op hen van toepassing...

"Trek WIA-beoordeling gelijk"

"Trek WIA-beoordeling gelijk"

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) vraagt minister Koolmees om gelijke behandeling van UWV en private uitvoerders. Dit naar aanleiding van...

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling...

Uitkeringen lopen door bij no deal Brexit

Uitkeringen lopen door bij no deal Brexit

Met een ontwerpbesluit stelt het kabinet voor om bij een no deal Brexit de export van lopende Nederlandse AOW-uitkeringen ongewijzigd te continueren voor personen...

Voorlichtingscampagne compensatieregeling transitievergoeding

Voorlichtingscampagne compensatieregeling transitievergoeding

Het ministerie van Sociale Zaken start binnenkort, in samenwerking met UWV, een voorlichtingscampagne om de compensatieregeling transitievergoeding ontslag langdurig...