2020: Trek je netwerkschoenen aan!

Harold Mahadew DT

(Door Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars) Blijf bij de start van dit nieuwe decennium niet hangen in de ‘oude’ wereld, maar zoek vooral de samenwerking op met nieuwe spelers. Experimenteer met nieuwe technologieën en creëer meerwaarde door de positie van de klant met behulp van nieuwe technologie te versterken.

Als je om je heen kijkt, dan kan je ook niet anders dan meegaan in de digitale transformatie die op wereld als op Europees niveau volop gaande is. Het toepassen van sleuteltechnologieën als Artificial Intelligence (AI), IoT, of blockchain heeft impact. InsurTech influencers verwachten dat er een versnelling zal plaatsvinden. Dit raakt de hele waardeketen in de financiële (advies)sector: van productontwikkeling, distributie tot schadeafhandeling. InsurTech, en ja, ook BigTechs als Google, Apple, Facebook, Apple en Amazon, zijn misschien wel het beste wat de verzekeringsbranche het afgelopen decennium is overkomen. Natuurlijk kleven er ook potentiele risico’s aan technologie, maar onze kernkwaliteiten liggen toch juist op het zorgvuldig omgaan met risico’s? Heel goed dat er maatschappelijke discussies plaatsvinden over het gebruik van data (het Verbond ontwikkelt een ethisch kader over het gebruik van data). Wij zijn voorstander van dialoog. Door een gebalanceerde benadering van risico’s kan de sector (weer) stralen bij de klant, relevant blijven met nieuw op technologie gebaseerd advies en dienstverlening waar gemak en snelheid voorop staan.

Investeringen hebben impact

We zijn net van start in 2020, maar toch galmt nog na dat over de eerste negen maanden van 2019 er een record bedrag van 4,3 miljard dollar aan investeringen in InsurTech startups is gedaan. Dat bedrag is geïnvesteerd in bijna 240 deals met InsurTech. Hiermee zijn de investeringen in 2019 veel hoger dan over heel 2018 (drie miljard dollar). Dichterbij huis, in Europa, blijkt dat er in 2019 ruim 800 miljoen euro is geïnvesteerd in Europese InsurTech startups. Dit kapitaal ging naar 55 deals. Er zijn drie grote Europese InsurTechs die pakweg 50 procent van dit bedrag opslokten. Het gaat om WeFox (221 miljoen euro), Friday (128 miljoen) en Ottonava (60 miljoen). Er zijn forse investeringen gedaan in InsurTechs zoals Zego (40 miljoen), Getsafe (zeventien miljoen) en Cuvva (vijftien miljoen). Daarnaast zijn er veel InsurTechs, waaronder enkele Nederlandse, die kleinere investeringen hebben binnen gehaald, waarvan de exacte hoogte niet is bekend gemaakt, al denken experts van Astorya aan in totaal 170 miljoen euro.

Investeringen zijn nodig om onder andere op te schalen, producten verder te ontwikkelen, marketing en nieuwe markten te veroveren. Het merendeel van de investeringen, 75 procent, is in distributie geïnvesteerd. Qua geografische spreiding van het kapitaal wordt in Europa de top drie aangevoerd door Duitsland (460 miljoen euro), Frankrijk (165 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (150 miljoen). Deze investeringen leiden tot veranderingen in het distributielandschap.

Zoek actief nieuwe spelers op

De verzekeringssector is in alle sectoren van de economie thuis: een ijzersterke positie. Klanten kennen ons en rekenen op onze expertise en advies. Technologie is distributieneutraal. Dit betekent dat alle marktspelers een sleuteltechnologie als AI kunnen inzetten. Juist adviseurs, en vooral adviseurs, kunnen baat hebben bij AI in het eigen bedrijfsmodel. Werk je nu samen met een softwarehuis dat geen AI aanbiedt, dan wordt het tijd om daar kritische vragen over te stellen.

Complexe businessmodellen die niet innovatief zijn, geen waarde toevoegen, zullen uiteindelijk niet bestand blijken tegen innovatieve krachten. Kortom: blijf niet in hetzelfde cirkeltje rondlopen. Zoek actief nieuwe spelers op die AI-proposities voor adviseurs hebben: Trek je netwerkschoenen aan, je (hippe) sneakers, en verbind je met deze nieuwe spelers. InsurTechs en BigTechs zijn de ontregelende kracht van bestaande businessmodellen die niet toekomstbestendig zijn. Innoveren is noodzakelijk, zelfs als de huidige klant tevreden is, de cijfers goed zijn en als er geen concurrent is. Pak zelf de regie en zet de transformatie proactief in gang.

Samenwerken met insurtech

Binnen de sector zijn wij natuurlijk gewend om samen te werken, onbewust vaak met marktpartijen die we kennen en waar we vertrouwd mee zijn zoals verzekeraars, volmachten, adviseurs en serviceproviders. Prima of niet? McKinsey heeft tijdens DIA Amsterdam aangegeven dat voor een nieuw model de samenwerking tussen bestaande marktpartijen én InsurTech key is. InsurTech en bestaande spelers kunnen elkaar helpen en versterken, ongeacht of een InsurTech zich nu richt op distributiemodel b2c, b2b of anders. InsurTech startups zijn geen bedreiging, maar helpen om nieuwe kansen te creëren. InsurTech startups staan onder andere bekend om hun (startup) cultuur, agile manier van werken en oplossen van problemen, digitale ervaring en data analytics en meer. Het gevaar ligt op de loer dat wanneer je zelf bezig bent met innovatie, je denkt het beter te kunnen. Ook prima, maar de vraag is of het succesvol zal zijn en vooral op schaal. Bij het merendeel van de InsurTechs gaat het om het vinden van juiste samenwerkingspartners. Hierbij is snelheid van groot belang. Een InsurTech heeft geen half jaar de tijd om af te wachten op bijvoorbeeld groen licht voor de start van een samenwerking. Idealiter binnen een maand is er duidelijkheid over samenwerking. Internationaal zijn er grote (her)verzekeraars die dit in een paar dagen tot twee weken doen.

‘Pak zelf de regie en zet de transformatie pro-actief in gang’

Gemiste kansen

Wij zijn goed onderweg, maar in de sector zouden wij meer kunnen experimenteren met nieuwe technologieën. Of het nu gaat om het gebruik van satellietdata, data uit smart devices in woningen of zakelijke objecten, mobiliteit (van zelfrijdende auto’s tot e-steps), steden waar de infrastructuur meer en meer connected raakt, gezondheid of nog beter wellness van de mens. InsurTech kan de sector daarbij helpen. Het experimenteren in samenwerking met InsurTech en spelers uit andere sectoren is waardevol om snel en op schaal het verschil te maken. Experimenteren betekent ook accepteren dat zaken mislukken of falen. Als we 1.000 experimenten uitvoeren en 80 procent faalt, dan is dat goed. Dat is niet dat de transformatie is mislukt.

Laten wij als sector niet kansen liggen? Zo is de inzet van bijvoorbeeld drones bij de afwikkeling van schade of preventie nog geen gemeengoed. Daar zijn natuurlijk allerlei oorzaken voor, maar in het buitenland heeft InsurTech het mogelijk gemaakt. Een ander voorbeeld is Car Sharing. Juist in een dichtbevolkt land als Nederland zou dat een succes moeten zijn. Ook hier zijn er oorzaken aan te wijzen. Bekend is dat er een gebrek is aan laadpalen, maar ook het (parkeer)beleid van gemeenten lijkt niet mee te helpen. Enkele grote autofabrikanten lijken zich terug te trekken uit sommige Car Sharing markten, wellicht is dit juist een kans voor de sector. Een derde voorbeeld van een gemiste kans om te experimenteren is de elektrische step (e-step). Het heeft afgelopen zomer de tongen behoorlijk losgemaakt. Het Verbond heeft vooral gepleit voor meer duidelijkheid. Welke regels moeten er waar, wanneer en voor wie gelden? Dat pleidooi is volkomen terecht. Veiligheid voorop. De minister is aan het wikken en wegen geslagen en er wordt gewacht op Brussel. Tja, het lijkt wel dat er op een stopknop is gedrukt met als gevolg dat Nederland achteraan loopt in Europa. Benader het vraagstuk van stedelijke mobiliteit en de rol van technologie serieuzer. Doe beleidsmatig onderzoek naar het gebruik van e-steps. Om zo op basis daarvan daadwerkelijk effectief beleid te ontwikkelen voor stedelijke mobiliteit en de rol die de verzekeringssector en adviseurs daar kunnen spelen.

Samenwerking toezichthouders nodig

Een goede samenwerking tussen alle vier de toezichthouders op het gebied van innovatie is van cruciaal belang. De AFM en DNB hebben een tijdje geleden gerapporteerd over de ervaringen en inzichten die zij hebben opgedaan in het kader van de InnovatieHub. Dat ziet er zeker goed uit! Maar waarom werken ook niet de AP en de ACM samen in de InnovatieHub? Een toe te juichen extra stap zou zijn als de toezichthouders, net als in het Verenigd Koninkrijk, een Letter of No Action afgeven. In zo’n Letter worden afspraken gemaakt over een experiment in de Hub. Dat biedt de kans om met juridische zekerheid veel sneller te innoveren. Een pilot op dit vlak zou mooi zijn. De wetgever kan overigens helpen met moderne en technologie neutrale wet- en regelgeving.

‘In de sector zouden wij meer kunnen experimenteren met nieuwe technologieën’

Verbond en insurtech

Het Verbond timmert aan de weg op het gebied van InsurTech. Zo is tijdens het InsurTech Café 2019 een Letter of Intent getekend met Plug and Play InsurTech uit Silicon Valley. Ook is tijdens DIA Amsterdam 2019 een Memorandum of Understanding getekend met de InsurTechHub München (ITHM). In ITHM werken ruim tien Duitse (her)verzekeraars, waaronder Allianz en Munich Re samen met InsurTech. Met dergelijke initiatieven maken wij duurzame verbinding met andere ecosystemen. InsurTech uit de wereld wordt naar Nederland gehaald. Wij delen deze kennis. Dat versterkt ons eigen ecosysteem, waar adviseurs ook deel van uitmaken. Een ander initiatief is het Open Platform InsurTech waar InsurTech startups en verzekeraars de dialoog voeren over innovatiethema’s, gericht op het bevorderen van de samenwerking en het versterken van het Nederlandse InsurTech ecosysteem. Veel events van het Verbond zijn toegankelijk voor niet-verzekeraars. Kijk op de website van het Verbond, kom een keer langs en ervaar de verandering zelf!

Reactie toevoegen

 
Meer over
Recordbedrag aan schade door extreem weer

Recordbedrag aan schade door extreem weer

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor...

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Het Verbond van Verzekeraars heeft een toolkit klimaatrisico’s op zijn website gezet. Het Verbond: "Een van de belangrijkste tools die je op onze themapagina...

Nibud lanceert Geldplan Bijna pensioen

Nibud lanceert Geldplan Bijna pensioen

Nibud heeft het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd. Hiermee krijgen 55-plussers inzicht in de keuzes die zij kunnen maken over hun pensionering. "Het Geldplan Bijna...

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

Om arbeidsparticipatie te stimuleren is een activerend arbeidsongeschiktheidsstelsel nodig. Aldus het Verbond van Verzekeraars in een position paper. Het Verbond:...

"Veel aanbod voor ouderen die autoverzekering willen afsluiten"

"Veel aanbod voor ouderen die autoverzekering willen afsluiten"

Ouderen die een autoverzekering willen afsluiten, kunnen uit genoeg verzekeraars kiezen. Bij driekwart van de aanbieders kunnen oudere automobilisten terecht....

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verzekeraars zetten al stappen om cyberpolissen voor iedereen begrijpelijker en beter vergelijkbaar te maken. Aldus reageert het Verbond van Verzekeraars op de AFM-verkenning...

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Op de eerste bestuursvergadering in 2023 heeft het bestuur van het Verbond van Verzekeraars twee nieuwe leden verwelkomd: QBE Europe SA en Allianz Direct Versicherungs-AG. QBE...

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

(Geeke Feiter-Van Heuvelen, Verbond van Verzekeraars, in VVP 1-2023) Een veranderend klimaat vraagt om bewustzijn, preventie én verzekeringsoplossingen....

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Van de 12.000 vastgestelde fraudegevallen per jaar wordt momenteel een kleine 5.000 geregistreerd in het externe verwijzingsregister (EVR). Het aantal klanten dat...

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

"Ik hoop dat Vrede en Verbinding de buzzwords voor 2023 worden." Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarstoespraak....