Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

cryptocurrency (algemeen beeld) 2018

De meeste cryptobezitters zijn tussen de 25 en 45 jaar oud en de meerderheid is man, zo blijkt uit onderzoek onder 800 cryptobezitters vanaf 16 jaar van MWM2 in opdracht van de AFM. Ruim de helft van de bezitters zegt voor minder dan 1.000 euro te hebben ingelegd. Investeringen van 10.000 euro of meer komen nauwelijks voor. Bij jongeren van 16 t/m 24 jaar lijkt een sterke waardedaling vaker te leiden tot een financieel probleem, dan bij cryptobezitters van 45 t/m 54 jaar.

Maaike Diepstraten (toezichthouder AFM Expertisecentrum): "Naast het inleggen van relatief lage bedragen, blijven veruit de meeste respondenten ook weg van meer risicovolle activiteiten zoals het gebruik maken van geleend geld of het uitlenen van crypto’s. Toch zien we dat ongeveer één op de tien cryptobezitters gebruik maakt van geleend geld (leverage). Onder jongeren (16 t/m 24 jaar) is dit zelfs bijna 1 op de 5. Daarnaast is bijna de helft van de cryptobezitters bekend met de mogelijkheid om crypto’s uit te lenen tegen een vergoeding, en ongeveer 10 procent geeft aan dit ook daadwerkelijk te doen. Van de mensen die dit doen, vinden vier op de tien dit net zo veilig als sparen bij een bank.' Cryptotegoeden vallen, in tegenstelling tot banktegoeden, echter niet onder het depositogarantiestelsel. Daarmee is er voor consumenten geen financieel vangnet."

AFM waarschuwt regelmatig voor het handelen in crypto's. De waarde is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling, waardoor de koersen sterk kunnen fluctueren. Pas (naar verwachting) in 2024 treedt de Europese regelgeving MiCAR in werking en komen crypto’s onder toezicht. De AFM benadrukt dat MiCAR geen garantie is voor het oplossen van alle problemen in de crypto-markt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

Er is een aanpak nodig om gebruik van buy now, pay later (BNPL) door minderjarigen te stoppen. En sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovol handelen....

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

In 2023 heeft de AFM 240 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Twintig aanvragen hebben uiteindelijk niet tot een vergunningverlening geleid. Daartegenover...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

De AFM heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot...

Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen buiten de financiële sector

Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen buiten de financiële sector

Bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden aan hun klanten, hebben in bepaalde gevallen per 1 oktober 2025 een vergunning van de AFM nodig. Dat kan onder meer het...

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Een aanzienlijk deel van de huiseigenaren verwacht dat verzekeraars de kosten betalen als hun woning schade oploopt door funderingsproblemen of overstroming. Dat...

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....