Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

cryptocurrency (algemeen beeld) 2018

De meeste cryptobezitters zijn tussen de 25 en 45 jaar oud en de meerderheid is man, zo blijkt uit onderzoek onder 800 cryptobezitters vanaf 16 jaar van MWM2 in opdracht van de AFM. Ruim de helft van de bezitters zegt voor minder dan 1.000 euro te hebben ingelegd. Investeringen van 10.000 euro of meer komen nauwelijks voor. Bij jongeren van 16 t/m 24 jaar lijkt een sterke waardedaling vaker te leiden tot een financieel probleem, dan bij cryptobezitters van 45 t/m 54 jaar.

Maaike Diepstraten (toezichthouder AFM Expertisecentrum): "Naast het inleggen van relatief lage bedragen, blijven veruit de meeste respondenten ook weg van meer risicovolle activiteiten zoals het gebruik maken van geleend geld of het uitlenen van crypto’s. Toch zien we dat ongeveer één op de tien cryptobezitters gebruik maakt van geleend geld (leverage). Onder jongeren (16 t/m 24 jaar) is dit zelfs bijna 1 op de 5. Daarnaast is bijna de helft van de cryptobezitters bekend met de mogelijkheid om crypto’s uit te lenen tegen een vergoeding, en ongeveer 10 procent geeft aan dit ook daadwerkelijk te doen. Van de mensen die dit doen, vinden vier op de tien dit net zo veilig als sparen bij een bank.' Cryptotegoeden vallen, in tegenstelling tot banktegoeden, echter niet onder het depositogarantiestelsel. Daarmee is er voor consumenten geen financieel vangnet."

AFM waarschuwt regelmatig voor het handelen in crypto's. De waarde is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling, waardoor de koersen sterk kunnen fluctueren. Pas (naar verwachting) in 2024 treedt de Europese regelgeving MiCAR in werking en komen crypto’s onder toezicht. De AFM benadrukt dat MiCAR geen garantie is voor het oplossen van alle problemen in de crypto-markt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Website VIP-congres ACT NOW! live

Website VIP-congres ACT NOW! live

De website voor het VIP-congres ACT NOW! is live! Binnen een dag hadden zich meer dan honderd bezoekers aangemeld. Net als vorig jaar is er ruimte voor ruim 600...

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

De AFM roept de sector op om te werken aan de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van de derde pensioenpijler. De toegang tot het derdepijlerpensioen...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Brancheverenigingen maken zich geen zorgen over het door de AFM aangekondigde onderzoek naar de werkpraktijk van hypotheekadviseurs. De NVHP, Adfiz en OvFD laten...

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf maandag 13 februari de Marktmonitor (MMAB) van de AFM voor 2023 invullen. Groep 2 kan dit vanaf 20 februari en...

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

“Wij zijn niet tégen maatwerk, we willen alleen dat het verantwoord gebeurt.” Dat zegt Zdenka van Schaik, bij de AFM verantwoordelijk voor het...

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid...

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter...

AFM: we moeten samen aan de bak

AFM: we moeten samen aan de bak

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling,...

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De AFM attendeert de sector op de regels die gelden bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. De NHG beheercriteria kunnen zonder nadere onderbouwing...