NN Group zet stappen om welzijn mensen en aarde te bevorderen

David Knibbe 2021

"Al onze bedrijfsonderdelen deden het beter dan een jaar geleden, met sterke resultaten bij het Nederlandse schade- en inkomensbedrijf – ondanks de uitkeringen na de overstromingen in juli", aldus David Knibbe, ceo NN Group bij de presentatie van de jaarcijfers.

NN Group zag over 2021 de nettowinst met ruim 72 procent stijgen naar 3,3 miljard euro. "De coronapandemie is haar tweede jaar ingegaan en bleef ons dagelijks leven beheersen. Door de pandemie stijgen de ziekte- en arbeidsongeschiktheidscijfers, wat onze inspanningen om klanten te ondersteunen en te reïntegreren alleen maar belangrijker maakt. De wereldeconomie is na forse krimp in 2020 weer sterk opgeleefd, maar er heerste onrust op de financiële markten en de inflatie neemt in grote delen van de wereld toe. In de zomer van 2021 werden we getroffen door extreem weer, wat eens temeer duidelijk maakt dat klimaatverandering doorwerkt in het dagelijks leven van mensen. Door deze ontwikkelingen nam het bewustzijn van risico's en kwetsbaarheid toe, met een grotere vraag naar inkomensproducten tot gevolg. Die vraag droeg bij aan de aanzienlijke stijging, met 61 procent, van de nieuwe productie bij NN Group gedurende het jaar."

In het kader van de groei-ambities verwijst Knibbe onder meer naar Heinenoord. "Daarnaast hebben we in Nederland een aandeel van 70 procent in Heinenoord verworven, waarmee we onze distributie en onze positie op de Nederlandse schademarkt versterken."

"Een van onze belangrijkste strategische commitments is dat we bijdragen aan het welzijn van mensen en van de aarde", stelt Knibbe, een van de 91 ceo's die de politiek opriep tot ingrijpende klimaatactie. "We streven er bij al onze bedrijfsactiviteiten en -onderdelen naar om de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen en we willen producten en diensten aanbieden die aansluiten bij de verschillende behoeften van de samenlevingen waarin we actief zijn. Zo helpen we bijvoorbeeld onze klanten om hun huizen energiezuiniger te maken; er was opnieuw veel vraag naar de duurzame woninghypotheken van Woonnu, met in 2021 een nieuwe hypotheekproductie van 1,4 miljard euro. In november hebben we ook tussentijdse doelstellingen geformuleerd om te voldoen aan de afspraken uit het akkoord van Parijs over vermindering van broeikasgassen. We streven voor 2025 naar een verlaging van de CO2-uitstoot van onze beleggingen met 25 procent en van onze eigen activiteiten met 35% ten opzichte van 2019. In dit kader concentreren we ons bij nieuwe investeringen op bedrijven die we beschouwen als voorlopers in de transitie naar een koolstofarme economie en streven we naar een ruime verdubbeling van onze investeringen in klimaatoplossingen in 2030. Bovendien introduceren we een kader, bedoeld om het uitgeven van groene, sociale en duurzame obligaties in de toekomst mogelijk te maken."

Reactie toevoegen

 
NN Group blijft focussen op niet-financiële doelstellingen

NN Group blijft focussen op niet-financiële doelstellingen

NN Group zag over het eerste halfjaar van 2022 het nettoresultaat stijgen met 41,9 procent naar ruim 2 miljard euro, met name veroorzaakt door de winst uit de verkoop...

Knibbe (NN) één van de 91 ceo's die oproept tot ingrijpende klimaatactie

Knibbe (NN) één van de 91 ceo's die oproept tot ingrijpende klimaatactie

David Knibbe (ceo NN Group) is één van de 91 ceo's, die aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow in een brief wereldleiders dringend oproept tot...

NN verkoopt NN Investment Partners aan Goldman Sachs

NN verkoopt NN Investment Partners aan Goldman Sachs

NN Group verkoopt NN Investment Partners (NN IP) aan Goldman Sachs voor een bedrag van 1,7 miljard euro. De verkoop bestaat uit een bedrag van 1,515 miljoen euro...

NN Group neemt 70 procent meerderheidsbelang in Heinenoord

NN Group neemt 70 procent meerderheidsbelang in Heinenoord

NN Group heeft een 70%-belang genomen in verzekeringsmakelaar en serviceprovider Heinenoord. NN betaalt voor het meerderheidsbelang 176 miljoen euro en herfinanciert...

NN Group neemt MetLife Polen en Griekenland over

NN Group neemt MetLife Polen en Griekenland over

NN Group (NN) neemt de bedrijfsactiviteiten van MetLife in Polen en Griekenland over voor een bedrag van 584 miljoen euro. Volgens NN wordt met de overname de leidende...

Knibbe (NN): “Signaalfunctie adviseurs in coronacrisis van groot belang”

Knibbe (NN): “Signaalfunctie adviseurs in coronacrisis van groot belang”

“Adviseurs hebben een belangrijke signaalfunctie als het gaat om bedrijven die als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer dreigen te komen. Op dit moment...

Beperkte impact COVID-19 op resultaat Nationale-Nederlanden

Beperkte impact COVID-19 op resultaat Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden zag, ondanks uitzonderlijke omstandigheden, het netto resultaat licht dalen van 1.962 miljoen euro naar 1.904 miljoen euro. De negatieve impact...

NN Group verdeelt Nederlandse bedrijven in twee portefeuilles

NN Group verdeelt Nederlandse bedrijven in twee portefeuilles

Als gevolg van de groei van de activiteiten na recente acquisities heeft NN Group Nederland verdeeld in twee portefeuilles met afzonderlijke verantwoordelijkheden....

NN Group rondt overname Vivat Schade af

NN Group rondt overname Vivat Schade af

NN Group heeft de acquisitie van Vivat Schade afgerond. Met de overname is NN Group marktleider geworden op de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt. NN Group betaalde...

David Knibbe:  "Van verzekeringsproducten naar serviceoplossingen"

David Knibbe: "Van verzekeringsproducten naar serviceoplossingen"

"De acquisitie van Human Capital Services (HCS) in Nederland heeft onze positie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid versterkt en ondersteunt de bredere verschuiving...