NVHP: wees zee terughoudend in bemiddeling voor kantoormedewerkers

Maaike Verhoef 2022

Het optreden als bemiddelaar tussen vraag en aanbod van kapitaal tussen relaties van het kantoor buiten familieverband past niet bij de vertrouwensfunctie die een Erkend Hypothecair Planner in acht dient te nemen", aldus het bestuur van de NVHP. De NVHP doet dan ook een dringende oproep aan haar leden om bij dergelijke verzoeken zeer terughoudend te zijn.

Financieel adviseurs kunnen van relaties van het eigen kantoor, die hetzij beschikken over extra liquide middelen, danwel juist behoefte hebben aan financiering buiten de reguliere bancaire kanalen, het verzoek ontvangen om, al dan niet tegen betaling, hen in contact te brengen met andere relaties van het kantoor, zo stelt de NVHP. "De elementaire waarborgen die de samenleving in wet- en regelgeving heeft opgenomen om te komen tot verantwoorde kredietverlening binnen een integer financieel stelsel zijn bij bemiddeling van kredieten buiten dit stelsel niet aanwezig en betrokkenheid daarbij dient daarom door een Erkend Hypothecair Planner vermeden te worden."

Het bestuur van de NVHP zegt van oordeel te zijn dat bij deze vorm van bemiddeling het daarnaast lastig is belangrijke waarborgen, voor onder meer degene die geld leent, te waarborgen. Hierbij kan volgens de NVHP gedacht worden aan onder meer:

  • De situatie bij renteverlenging;
  • Het afwezig zijn van de mogelijkheden klachten voor te leggen bij de geschillencommissie KiFiD;
  • Het ontbreken van vangnetconstructies in het geval van betalingsonmacht als gevolg van bijvoorbeeld scheiding of verlies van inkomen als gevolg van het coronavirus;
  • Het ontbreken van de mogelijkheid van adequaat toezicht door de Autoriteit Financiële Markten;
  • Het risico om op deze wijze mee te werken aan het “witwassen” van gelden.  

"Financieel adviseurs die zich met deze vorm van bemiddeling inlaten zullen zich bewust moeten zijn dat deze activiteiten mogelijk niet vallen onder hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering terwijl het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrisico bij betrokkenheid bij deze bemiddelingsvorm aanzienlijk is. Deze aandachtspunten gelden in zekere mate ook wanneer een klant van een Erkend Hypothecair Planner zelf een particuliere geldschieter buiten familieverband heeft gevonden. Ook in die situatie is het naar het oordeel van het Bestuur van de NVHP verstandig om terughoudend te zijn om bij een dergelijke transactie als adviseur/bemiddelaar op te treden."

Ook wijst de NVHP erop dat dit in strijd is met de eisen die DNB stelt aan financiële instellingen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

"Bedenktermijn bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen"

"Bedenktermijn bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen"

De NVHP pleit er voor om de huidige korte wettelijke bedenktermijn van drie dagen bij de aankoop van een woning te verhogen naar veertien dagen. De NVHP: "Drie dagen...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken VVP 6-2023

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken VVP 6-2023

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 6-2023) Reikwijdte advies bij nieuwbouw HYPOTHEKEN – De consumenten wenden zich op enig moment...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...

Eensporig rentebeleid binnen groep

Eensporig rentebeleid binnen groep

HYPOTHEKEN – De wetgever wil geen ‘lokkertjes’ op het gebied van hypotheekrente. Omdat te voorkomen bepaalt artikel 81a Bgfo het volgen - de:...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

NVHP: alertheid bij meeneemregelingen geboden

NVHP: alertheid bij meeneemregelingen geboden

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, roept haar leden maar ook consumenten op om extra alert te zijn op de voorwaarden die gelden bij meeneemregelingen...

Mogen verhuren is gunst, geen recht

Mogen verhuren is gunst, geen recht

(Rubriek Ken je Vak! in VVP 3, 2023) HYPOTHEKEN – De consument is het niet eens met het feit dat de bank hem geen toestemming geeft zijn woning, waarvoor...