Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Huis te koop TB 2021

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken samen.

Aanbieder is er niet om fouten adviseur te herstellen

HYPOTHEKEN – De adviseur verzuimt het door de consument ontvangen en voor acceptatie ondertekende renteaanbod te ondertekenen. Het aanbod verloopt en de consument wordt geconfronteerd met een hogere rente dan mogelijk was geweest indien de adviseur niet nalatig was geweest. De consument neemt het de aanbieder kwalijk dat deze niet rechtstreeks gewaarschuwd heeft dat het ondertekende renteaanbod nog niet was ontvangen.

De Geschillencommissie wijst de klacht af met onder meer de volgende motivering: “De consument heeft gesteld dat de kredietverstrekker had moeten ingrijpen op het moment dat duidelijk was dat de consument de rente wilde vastzetten en de adviseur niet van zich liet horen. Ook deze stelling wordt door de commissie niet gevolgd. Zoals hiervoor overwogen trad de adviseur op als tussenpersoon voor de consument en niet ook als tussenpersoon voor de kredietverstrekker. De kredietverstrekker was niet verplicht om buiten die verhoudingen om contact op te nemen met de consument. Het is niet aan de kredietverstrekker om fouten begaan door de adviseur te herstellen.” – Uitspraak GC 2023-0702

Te hoge verwachting gewekt tijdens fase van oriëntatie

HYPOTHEKEN – Adviseur en consument voeren een oriënterend ge sprek over de wens van de klant om een andere woning aan te kopen. Op basis van dit gesprek mailt de adviseur aan de klant dat een finan - ciering van 300.000 euro tot de mogelijkheden behoort. De consument gaat hierop akkoord met een overeenkomst van opdracht waarbij een honorarium van 2.950 euro wordt overeengekomen. Nadat de aanvraag is ingediend bij een aanbieder, geeft deze aanbieder aan bereid te zijn maximaal 150.000 euro te willen lenen vanwege de lease-auto’s en het inkomen van de consumenten na pensionering. De hypotheek komt niet tot stand.

De adviseur is bereid 50 procent van zijn nota te crediteren. De consument eist 100 procent creditering.

De Geschillencommissie is het met de consument eens en motiveert dit als volgt: “Nu vast staat dat de maximale financiering slechts de helft van het bedrag bedraagt dat de adviseur de consumenten heeft voorgehouden, heeft de adviseur de bij de consumenten gewekte verwachtingen op dit punt niet waargemaakt, zodat de klacht van de consumenten gegrond is. Naar het oordeel van de commissie is door de consumenten voldoende aannemelijk gemaakt en door de adviseur niet betwist dat de consumenten de overeenkomst niet zouden hebben gesloten indien deze verwachting niet was gewekt.” – Uitspraak GC 2023 – 0659

Hypotheek en aanvraag opstalverzekering

HYPOTHEKEN – Consumenten sluiten via de adviseur een hypothecair krediet. Zij verzoeken de adviseur ook te bemiddelen bij een opstalverzekering met dekking voor stormschade. Nadat de adviseur de aanvraag voor de opstalverzekering heeft ingediend, lijdt de consument schade als gevolg van storm. De verzekeraar heeft op dat moment de verzekering nog niet geaccepteerd en keert geen schadevergoeding uit. De consument neemt het de adviseur kwalijk dat hij deze aanvraag voor een opstalverzekering onvoldoende voortvarend heeft begeleid.

De Geschillencommissie is het in deze klacht eens met de consument en motiveert dit onder meer als volgt: “Naar het oordeel van de commissie is de adviseur hiermee tekortgeschoten in de op haar rustende verplichtingen. Tussen partijen is niet in geschil dat de adviseur de opstalverzekering voor de consumenten zou regelen. Zodra de adviseur opmerkte dat de verzekeraar hier langer mee bezig was dan gebruikelijk, had het op haar weg gelegen om bij de verzekeraar navraag te doen, of op zijn minst de consumenten te informeren dat de verzekering nog niet was geregeld. Ook had het op de weg van de adviseur gelegen om dan te onderzoeken of de verzekering mogelijk (al dan niet tijdelijk) elders ondergebracht kon worden. Het feit dat de adviseur dit niet heeft gedaan en zich al die tijd afwachtend heeft opgesteld, kan hem worden verweten. De adviseur dient de schade die de consumenten hierdoor hebben geleden dan ook te vergoeden.” – Uitspraak GC 2023 – 0651

De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de

...

 

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...