Overstroming niet-primaire waterkering nog lang niet altijd gedekt

Overstroming via Pixabay

Voor schade als gevolg van overstroming van een niet-primaire waterkering wordt op dit moment bij 42 van de 66 (64 procent) inboedelverzekeringen en bij 38 van de 57 (67 procent) opstalverzekeringen dekking geboden. Aldus het jongste Special Item Woonverzekeringen van MoneyView. Deze dekking, zo belangrijk gebleken bij de watersnood in Limburg, wordt dus nog steeds niet door alle verzekeraars aangeboden. Terwijl het Verbond voor Verzekeraars haar al voor de watersnood promootte.

Cyber

Er zijn steeds meer verzekeraars (tien van de 34) die standaard of optioneel cyberdekking bieden als onderdeel van de inboedelverzekering, met een maximaal verzekerd bedrag dat varieert van 1.000 tot 7.500 euro. De dekkingen zijn erg divers, er worden bijvoor- beeld dekkingen geboden voor phishing, spoofing, identiteitsdiefstal, cyberafpersing en hacking. De kosten van onderzoek, het herstellen van software, hardware en data zijn ook voorbeelden van zaken die gedekt kunnen zijn met een cyberdekking.
Uitsluitingen van de dekking zijn onder andere diefstal van crypto, betaald losgeld bij ransomware, gevolgschade door het niet verrichten van een betaling en gemist
inkomen.

Waar bij veel producten en diensten de prijzen maar blijven stijgen, blijft de daling van inboedelpremies doorzetten. Momenteel is de gemiddelde basispremie voor een inboedelverzekering 143 euro per jaar,
vergeleken met 147 euro in 2021 en 158 euro in 2017.

Reactie toevoegen

 
Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Uit DIL-onderzoek van MoneyView blijkt dat in polissen de stijgende marktrentes sneller worden doorberekend dan in de bancaire tegenhangers. Het bureau: “De...

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

In de nieuwe VVP (5-2023) staat Martin Koot van MoneyView stil bij de weer opgelaaide woekerpolisaffaire en nieuwe pijnlijke dossiers. Koot merkt op dat financieel...

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5-2023) En ineens zijn ze weer in het nieuws: woekerpolissen! Eind september deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in het hoger...

Pensioen en de onwil om het te willen begrijpen

Pensioen en de onwil om het te willen begrijpen

(Dion van der Mooren van MoneyView in VVP 4, 2023) Het heeft even geduurd, maar de nieuwe pensioenwet (Wtp) is eindelijk aangenomen. Een van de gevolgen van deze...

Schade aan woonhuis door zwaar vrachtverkeer niet gedekt

Schade aan woonhuis door zwaar vrachtverkeer niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0761) De consument heeft schade aan het woonhuis doordat er met zwaar vrachtverkeer en met vermoedelijk een te hoge snelheid door de straat...

MoneyView: hypotheken meer geschikt voor verduurzaming

MoneyView: hypotheken meer geschikt voor verduurzaming

Steeds meer geldverstrekkers passen hun producten aan om verduurzaming te vergemakkelijken en te stimuleren, zo blijkt uit het Special Item Hypotheken van MoneyView. Het...

Wij zijn nog lang niet overbodig

Wij zijn nog lang niet overbodig

(Pepijn van Kleef van MoneyView in VVP 4) Al dertig jaar is MoneyView in de financiële sector de noodzakelijke luis in de pels. MoneyView werd opgericht om...

Terug naar de schoolbank

Terug naar de schoolbank

(Peter Post, MoneyView, in VVP 3, 2023) Actieve provisietransparantie moet van de afdeling advies van de Raad van State terug naar de tekentafel van het kabinet....

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

Scheidingsmediation is bij driekwart van de rechtsbijstandverzekeringen standaard of optioneel meeverzekerd. Of en wanneer je daar gebruik van mag maken, verschilt...

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

In toenemende mate, aldus MoneyView, kunnen ondernemers zich verzekeren voor de gevolgen van het overstromen van secundaire waterkeringen, zoals sloten, beken en...