Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

Keukenkraan via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0205) Consument 1 heeft een tuinslang aangesloten op de mengkraan in de keuken. Met de tuinslang heeft hij het balkon schoongemaakt. Vervolgens heeft hij de woning kort verlaten voor een boodschap. In die tijd is de tuinslang los¬geschoten en is het water vanuit de kraan omhoog gespoten. Hierdoor is schade ontstaan aan de inboedel van de consumenten. De verzekeraar heeft via zijn gevolmachtigde dekking afgewezen. Volgens de verzekeraar is onvoldoende aangetoond wat de oorzaak van de schade is. Daarnaast vindt de verzekeraar dat hij in zijn belangen geschaad is. De Geschillencommissie is van oordeel dat de consumenten de oorzaak van de schade voldoende onderbouwd hebben. Daarnaast hebben zij voldoende informatie verstrekt aan de verzekeraar. Hun klacht is gegrond. De vordering wordt toegewezen.

De commissie ziet "geen reden om te twijfelen aan de toelichting van de consumenten. Daarnaast heeft de commissie ook niet kunnen vaststellen dat de consumenten onvolledige of tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd. De consumenten hebben vanaf de eerste schademelding steeds toegelicht dat de tuinslang is losgeschoten van de kraan waardoor het water omhoog is gespoten. De verzekering biedt op grond van artikel 3.1 gebeurtenis 26 dekking voor water dat onvoorzien uit sanitair stroomt. Naar het oordeel van de commissie hebben de consumenten voldoende aangetoond dat er sprake is geweest van een gebeurtenis als omschreven in artikel 3.1 gebeurtenis 26 van de voorwaarden.

"Dat de consumenten niet tot in detail hebben kunnen toelichten waarom de tuinslang van de kraan is losgeschoten, is daarbij naar het oordeel van de commissie niet relevant. Het voornoemde artikel uit de voorwaarden biedt namelijk niet slechts dekking voor specifiek genoemde oorzaken. Het onvoorzien stromen van water uit sanitair is voldoende om dekking aan te nemen.

"Als de verzekeraar van mening is dat de consumenten de wartel hadden moeten bewaren, dan had hij daarop in een vroeg stadium moeten wijzen. Dat heeft de verzekeraar echter niet gedaan."

Expertise te laat

"De stelling van de verzekeraar dat de expert niet voldoende mogelijkheid heeft gehad om de mengkraan en de tuinslang de onderzoeken, slaagt ook niet. De consumenten hebben gesteld dat zij de tuinslang direct aan de expert hadden kunnen laten zien als deze daarom gevraagd had. Maar de expert heeft daar helemaal niet om gevraagd, aldus de consumenten. De verzekeraar heeft deze stellingen van de consumenten niet weersproken. De commissie stelt dan ook vast dat de expert in het geheel niet om de tuinslang gevraagd heeft. De verzekeraar kan dan de consumenten niet tegenwerpen dat de expert de tuinslang niet heeft kunnen onderzoeken.

"De commissie is daarnaast van oordeel dat de verzekeraar in alle redelijkheid niet van de consumenten mag verwachten dat zij de mengkraan tot acht weken na het schadevoorval gedemonteerd hebben gelaten. Dat de expert pas acht weken na het schadevoorval bij de consumenten op bezoek is geweest, kan de consumenten niet worden tegengeworpen. De verzekeraar heeft ook niets aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt."

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...