Pensioenbedrag ineens: Adfiz wil financiële kennistoets

Enno Wiertsema 2018 NIEUW

Om te voorkomen dat pensioendeelnemers keuzes maken die nadelig kunnen uitpakken, stelt Adfiz voor: invoering van een financiële kennistoets en waarschuwende controlevraag voorafgaand aan opname van een bedrag ineens alsmede fiscale aftrekbaarheid van de kosten van financieel advies bij afweging voor opname van bedrag ineens.

Adfiz in haar reactie op de internetconsultatie ‘Wijziging Besluit ivm Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’: “In Wft/Bgfo is geregeld dat als een consument een complex financieel product aanschaft zonder dat hij zich hierbij deskundig laat adviseren, hij verplicht is een toets af te leggen. Een bank of verzekeraar neemt deze verplichte toets af om te kunnen vaststellen of de consument zelf de risico’s begrijpt van de keuze die hij maakt en de gevolgen daarvan voor zijn financiële situatie juist kan beoordelen. Blijkt uit deze toets dat een consument dit niet doorziet, dan wordt de klant voor dit risico gewaarschuwd en wordt hem aangeraden financieel advies in te winnen.

“Vergelijkbaar met deze wettelijke verplichting die al geldt binnen de financiële sector, bepleiten wij dat ook een (pensioen)uitvoerder een deelnemer die wil kiezen voor opname van een bedrag ineens een financiële kennistoets laat afleggen.

“Als extra waarborg bepleiten we dat de pensioenuitvoerder aaneen deelnemer die voor opname van een bedrag ineens kiest nog een waarschuwende en controlerende slotvraag voorlegt of de deelnemer voldoende zeker is van zijn keuze.

Adfiz verder: “Een andere maatregel die wij voorstellen is om de drempel weg te nemen voor het inwinnen van financieel advies ter afweging van opname van een bedrag ineens vlak voor de pensioendatum. Dat is mogelijk door de kosten hiervan voor pensioendeelnemers fiscaal aftrekbaar te maken. Dit zou moeten gelden voor de keuzemogelijkheid voor opname van een bedrag ineens binnen de tweede en de derde pensioenpijler.”

Adfiz pleit verder voor harmonisatie van de informatievoorziening voor tweede en derde pijler bij opname bedrag ineens. En de opname van een bedrag ineens zou in geval van scheiding altijd via pensioenuitvoerder moeten verlopen.

Goed werkgeverschap

Ook de Kring van Pensioenspecialisten meent dat het inwinnen van advies moet worden gestimuleerd. De Kring stelt in haar reactie: “Het gebruikmaken van de keuze voor een bedrag ineens heeft zodanige consequenties dat het raadzaam is dat deelnemers een financieel adviseur raadplegen. Zeker ook omdat er een combinatie van keuzemogelijkheden gemaakt kan worden. Wij bevelen hierbij aan om werkgevers te enthousiasmeren toegang tot ongebonden en objectief financieel advies te faciliteren als invulling van goed werkgeverschap. Een andere optie zou zijn om via de werkkostenregeling te voorzien in vergoeding van het in te winnen advies of het advies fiscaal aftrekbaar te laten zijn.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviesalerts!

Adviesalerts!

Duurzaam wonen is hot, de ontwikkelingen gaan snel. VVP praat u bij met Adviesalerts! Een goede zaak: steeds meer adviseurs volgen de opleiding tot Adviseur...

In drie stappen voldoen aan de SFDR

In drie stappen voldoen aan de SFDR

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 2-2021) Met ingang van 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing geworden. Deze Europese...

Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen

Enno Wiertsema: ‘Spiraal moet doorbroken worden.’ Najaar 2020 hebben VNAB, Verbond en Adfiz de handen ineengeslagen om te onderzoeken hoe ze ervoor...

Van Gaal op Adfiz Platformbijeenkomst: financieel adviesabonnement voor alle werknemers

Van Gaal op Adfiz Platformbijeenkomst: financieel adviesabonnement voor alle werknemers

Laat alle werkgevers bij financieel adviseurs een abonnement nemen op financieel advies voor hun werknemers. Aldus Annemarie van Gaal tijdens de woensdagmiddag gehouden...

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Houd wet- en regelgeving proportioneel, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwe maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie. Wiertsema:...

Kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming afgeschaft per 1 april

Kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming afgeschaft per 1 april

Het besluit om de kennis- en ervaringstoets te schrappen bij een verhoging van de hypotheek voor verduurzaming is definitief. Per 1 april komt deze verplichting...

Meerjarenplan Adfiz 2021-2023: hoe positioneer ik mij als mens-adviseur in een digitale online wereld?

Meerjarenplan Adfiz 2021-2023: hoe positioneer ik mij als mens-adviseur in een digitale online wereld?

Adfiz zet in het net verschenen Meerjarenplan 2021-2023 in op “realistische verwachtingen van robotisering als ondersteunende, niet als vervangende techniek”....

"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies is te intiem om in een chat te doen." Aldus Evert-Jan Slootweg (CDA) in de eerste van twee financiële verkiezingsdebatten georganiseerd door...

Focussen op wat financieel advies oplevert

Focussen op wat financieel advies oplevert

De overheid moet de aandacht vestigen op wat financieel advies oplevert, niet op wat het kost. Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website...

Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2021) De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde vorig jaar in hoger beroep dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt...