Poliswijzer.nl: autoverzekering voor 18-jarige onbetaalbaar

Autoschade 2

In grote steden is voor 18-jarigen een autoverzekering onbetaalbaar geworden.  De premie voor de minimale en verplichte WA-autoverzekering bedraagt in een stad als Rotterdam al 322 euro per maand. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Poliswijzer.nl.

Een 18-jarige die in Rotterdam woont, betaalt gemiddeld twee keer zoveel premie als een leeftijdgenoot in Friesland waar de WA-autoverzekering nog altijd 147 euro per maand kost.  In een goedkopere regio betaalt een 18-jarige voor allrisk gemiddeld 202 euro per maand en in de duurste regio gemiddeld 410 euro. Jorn Alders, verzekeringsadviseur Poliswijzer.nl: “Koop je bijvoorbeeld een tweedehands Volkswagen Polo voor 5000 euro, dan betaal je nog eens bijna 5000 euro om één jaar allrisk verzekerd te zijn. En als je een keer schade hebt aan je eigen auto krijg je niet meer vergoed dan wat je ervoor betaald hebt, dus 5000 euro. Kortom, Allrisk is dan niet eens het overwegen waard.”

Als een 18-jarige door een onfortuinlijke oorzaak toch schade veroorzaakt aan een andere verkeersdeelnemer, dan wordt de auto waarschijnlijk financieel onverzekerbaar, aldus Poliswijzer.nl. "De verzekeraar met de laagste premie vraagt na schade zelfs al de 400 euro per maand. De overige verzekeraars vragen na schade gemiddeld 600 euro per maand voor een WA-autoverzekering.  In deze situatie vergoedt je autoverzekering (WA-dekking) alleen de schade aan de ander. Voor de schade aan je eigen auto draai je zelf op. Uiteindelijk zit je dan met een beschadigde auto en een torenhoge premie. Deze herstelkosten en hoge premies zijn voor de gemiddelde Nederlander niet te betalen, laat staan voor een 18-jarige.”

Als 18-jarige Rotterdammer betaal je voor de verplichte WA-dekking gemiddeld 322 euro per maand. Als deze premie wordt afgezet tegen het nettominimumloon van een fulltime werkende van 990 euro per maand, dan gaat 33 procent op aan de verzekeringspremie. Na schade stijgt dit aandeel naar 60 procent. Ter vergelijking, een 42-jarige met dezelfde auto, 8 schadevrije jaren die ook in Rotterdam woont betaalt gemiddeld 48 euro per maand voor dezelfde dekking. Uitgaande van een maandelijks netto (modaal) inkomen van 2677 euro, gaat minder dan 2 procent van het inkomen op aan de verzekeringspremie.

"Ondanks dat verzekeraars zich hebben geconformeerd aan het organiseren van solidariteit en het beheersbaar maken van risico’s, is het voor veel 18-jarigen financieel onhaalbaar om een autoverzekering te sluiten of na schade te behouden. Uiteraard vormen 18-jarigen mede door gebrek aan ervaring een aanzienlijk groter risico en veroorzaken sneller en grotere schades. Het blijft echter ongewenst als (een deel van) deze groep niet de kans krijgt om met eigen vervoer rijervaring op te doen. De rijstijlautoverzekering, waarbij de rijstijl van de bestuurder gemeten wordt met een dongel in de auto en een app op de telefoon, zou mogelijk veel meer en beter ingezet kunnen worden om veiliger rijgedrag onder jongeren te stimuleren en daarmee de autoverzekering een stuk betaalbaarder te maken. Helaas bieden de huidige rijstijlautoverzekeringen op de markt 18-jarigen nog geen goedkoper alternatief vergeleken met reguliere autoverzekeringen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...

Reisverzekeraars weinig oog voor mantelzorgers

Reisverzekeraars weinig oog voor mantelzorgers

"Bijna de helft van de reisverzekeringen keert niet uit als een mantelzorger zijn of haar vakantie moet annuleren om dringende zorg te verlenen", aldus Poliswijzer.nl,...

Zorgtoeslag in 2024 niet meer voldoende om basisverzekering mee te betalen

Zorgtoeslag in 2024 niet meer voldoende om basisverzekering mee te betalen

Dit jaar was het voor groepen met een lager inkomen nog mogelijk om met de goedkoopste zorgpolis van 125 euro per maand, maandelijks 29 euro van de zorgtoeslag over...

Poliswijzer.nl: lage tandartskosten verzekeren is niet voordelig

Poliswijzer.nl: lage tandartskosten verzekeren is niet voordelig

Als je een goed gebit hebt is een tandartsverzekering vaak niet nodig. Verwacht je hogere tandartskosten en betaal over je het gehele jaar rond de 500 euro, ook...

Overstappers schrappen massaal de aanvullende verzekeringen

Overstappers schrappen massaal de aanvullende verzekeringen

Overstappers schrappen dit jaar massaal hun aanvullende- en of tandverzekering en verhogen hun eigen risico. Het aantal overstappers dat dit jaar voor een aanvullende-...

Poliswijzer verwacht grotere verschillen in zorgpremies

Poliswijzer verwacht grotere verschillen in zorgpremies

Bij de grotere zorgverzekeraars zal de gemiddelde premiestijging zo'n 10 euro  per maand bedragen. Basisverzekeringen zullen gemiddeld met 7 euro per maand...

Woningbezitters niet op de hoogte van verzekeringsdekking zonnepanelen

Woningbezitters niet op de hoogte van verzekeringsdekking zonnepanelen

Eén op drie woningbezitters weet niet of hun zonnepanelen zijn verzekerd, zo blijkt uit onderzoek van Poliswijzer.nl en Gaslicht.com (beide onderdeel van...

Poliswijzer.nl: coronaproof filter in vergelijking reisverzekering

Poliswijzer.nl: coronaproof filter in vergelijking reisverzekering

Poliswijzer.nl heeft aan zijn vergelijking van reisverzekeringen een  'coronaproof filter' toegevoegd. De vergelijker: "De dekking tussen verzekeraars verschilt...