Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

AFM boete

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk geworden, na uitspraak van de rechter op 31 maart 2023.

Finles beschikte van 14 februari 2006 tot 20 maart 2018 over een vergunning van de AFM voor het beheren van beleggingsinstellingen. Op 15 februari 2018 is Finles failliet verklaard. De vergunning van Finles is op 20 maart 2018 ingetrokken.

De AFM heeft na onderzoek vastgesteld dat Finles in de periode van 7 januari 2016 tot 1 januari 2018 geen adequaat beleid heeft gevoerd voor een integere uitoefening van het bedrijf. Zo is onder andere individueel vermogen beheert zonder AFM-vergunning en was er geen functionele en hiërarchische scheiding tussen het risico- en portefeuillebeheer.

Voor feitelijk leidinggeven aan de overtreding van regels van integere bedrijfsvoering geldt een basisbedrag van 500.000 euro. De AFM heeft de boetes verlaagd rekening houdend met onder andere draagkracht.
Aan Hans van der Holst

Aan Hans van der Holst, tot 9 februari 2017 co-CEO en COO, is een boete opgelegd van 50.000 euro, die de rechte heeft verlaagd naar 30.000 euro vanwege de minder bepalende rol van Van der Holst in het bestuur van Finles. Van der Holst was bij de AFM aangemeld als dagelijks beleidsbepaler van 14 februari 2006 tot 20 juni 2017.

Aan Jan van Oudvorst, van 7 januari 2016 tot 15 februari 2018 aangesteld als CFO, is door de AFM een boete opgelegd van 30.000 euro vanwege verminderde verwijtbaarheid. De rechter heeft de boete verder verlaagd naar 20.000 euro.

Aan Rob van Kuijk, tot februari 2017 co-CEO en CIO en van 9 februari 2017 tot 15 februari 2018 CIO, is door de AFM een boete opgelegd van 5.000 euro rekening houdend met draagkracht. De rechter heeft de boete in stand gelaten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn...

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder...

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

De AFM heeft op 25 juli 2023 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) 2023 niet tijdig hebben...