Schadeafhandeling watersnood deint na

Cover Watersnood in de Valckenborgh

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen die aan het woord komen in de vorige week gepresenteerde, absoluut lezenswaardige Adfiz-uitgave ‘Watersnood in de Valckenborgh’. Deze hostellerie was dankzij financieel adviseur Ron Heuts wél goed verzekerd en drie weken na de ramp alweer up and running.

De uitgave leest: “Overstromingsschade in het Heuvelland bleek niet gedekt, maar na gesprekken namen de verzekeraars hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’, aldus Prevoo. Het Rijk liet na de ramp snel van zich horen. Beloften werden gedaan, slachtoffers van de overweldigende watervloed zouden ruimhartig worden gecompenseerd.

“Zodra het directe leed niet langer zichtbaar was, de nieuwscamera’s stopten met draaien en Den Haag en de rest van Nederland het dagelijkse leven weer oppakten, werd het afhandelen van de schade business as usual. Nood breekt wet, maar in de ogen van de buitenwereld leek de nood voorbij. Van ruimhartigheid bleek volgens Prevoo geen sprake meer. ‘Gelukkige uitzonderingen daargelaten, worstelt iedereen nog met restschade. Ruim drieduizend schrijnende verhalen op mijn bureau, dan tekent zich een patroon af...’

“Dat patroon is als volgt. Verzekeraars hebben tussen de 45 en 85 procent van alle schademeldingen afgewikkeld en vergoed. De slachtoffers zitten hierdoor nog met een restschade van vijftien tot 55 procent. De Wts, het noodfonds van het Rijk, zou een aanvulling geven op de schadevergoeding door verzekeraars. Veel slachtoffers kregen een afwijzing, omdat hun schade ‘redelijkerwijs verzekerbaar’ was. En wat eerst een schadevergoeding leek te zijn, werd hooguit een tegemoetkoming in de schade. Reden: de Wts keert nooit meer dan 90 procent van de totale schade uit. Een soort eigen risico? Met de beurspolissen die nog niet hebben uitgekeerd, lopen volgens Prevoo de rechtszaken nog.

“Prevoo pleit voor rechtsgelijkheid, rechtvaardigheid en het inlossen van beloftes die zijn gedaan. En voor een nieuw, toekomstbestendig schadefonds van verzekeraars én overheid.”

Omzetschade

Hostellerie Valckenborgh had zich binnen de mogelijkheden gelukkig wél ingedekt, dankzij financieel adviseur Ron Heuts. Binnen de mogelijkheden, want zoals MKB Limburg in de uitgave opmerkt: “Bedrijfsinterruptieschade is in Nederland verzekeringstechnisch geen goed ontwikkelde markt.”

Heuts, zo leest de uitgave, “had het ‘niet lekker gezeten’ dat de bedrijfsschadeverzekering er uit was gegaan. Hij vond dat deze gezien de ligging van de Valckenborgh in overstromingsgebied en de kans op een calamiteit hoorde bij een goed advies.

“Zodra bleek dat de omzetschade inderdaad verzekerd was, werd plotseling heel veel mogelijk. Want ineens hadden de Valckenborgh en de verzekeraar een gemeenschappelijk belang: de schade zo snel mogelijk inventariseren, beperken, dekken en herstellen; de boel in zo kort mogelijke tijd in bedrijf krijgen om de omzetschade te minimaliseren.”

Zorgplicht

Heuts: “Je kan pas bedrijfsschade hebben na een storm, brand of watersnood – hoe kan je overstroming dan uitsluiten? Ook vind ik dat de verzekeraar hierbij een zorgplicht heeft. Dat staat volgens mij zelfs in de wet. Deel van die plicht is ervoor te zorgen dat de eindklant tegen overstroming gedekt kan zijn.

“Dat er na de watersnood zo massaal beroep is gedaan op de Wts toont hoe slecht het soms geregeld was. Veel polissen hadden wel de overstroming gedekt, de opstal en inventaris, maar niet de bedrijfsschade. En ook het ingeroepen noodfonds dekte geen gevolgschade.

“Wat veel ondernemers na de watersnood heeft geholpen, waren niet zozeer de goede dekkingen tegen watersnood, als wel de flexibiliteit van de verzekeraars. Ik had een limiet van 25.000 euro om met volmacht schades te regelen. Al direct na de ramp werd besloten om de grens op te trekken naar 75.000 euro. En omdat Zekerheuts het vertrouwen had van de verzekeraars, kreeg ik in de praktijk de vrije hand.”

Bewustwording vergroot

Roger van der Linden, Adfiz-voorzitter: “Het goede nieuws is: acht op de tien ondernemers heeft inmiddels dekking voor overstroming van beken en kleinere rivieren. Wat dit betreft heeft de watersnoodramp bij iedereen de bewustwording vergroot, ook wat betreft klimaatschade. Verder hebben verzekeraars de dekking tegen schade door water uitgebreid. Maar dat wil niet zeggen dat het overal door iedereen goed geregeld is.

“De gebeurtenissen in Valkenburg, en dan specifiek ook die bij Hotel Hostellerie Valckenborgh, hebben helder gemaakt dat er één oplossing sowieso écht werkt: goed advies zoals dat van Ron Heuts. Van een adviseur die de klant, zijn omstandigheden en de omgeving goed kent en weet wat er nodig is. En die, op het moment dat het nodig is, vervolgens ‘gewoon’ doet wat hij beloofd heeft: er voor de klant zijn, zo snel mogelijk duidelijkheid geven en zaken in gang zetten! Hij komt daarmee niet alleen zijn eigen belofte na, maar zorgt er ook voor dat alle andere betrokkenen dit doen.”

Geeke Feiter (directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars) zegt in de uitgave: “Iedereen kent nu het risico en weet dat een watersnoodramp zoals in de zomer van 2021 verzekerbaar is. Goed nieuws: adviseurs weten hun klanten hier steeds beter van te overtuigen. En veel verzekeraars hebben hun dekking standaard uitgebreid. Inmiddels is bijna tachtig procent van de ondernemers goed verzekerd. Slecht nieuws: misschien zo’n twintig procent is dit niet. Als dit een bewuste en weloverwogen keuze is, is dat natuurlijk ondernemersvrijheid. Maar ik vermoed dat veel van deze onverzekerde ondernemers het risico niet kunnen dragen. Op het moment dat het ertoe doet, wil je bovendien geen discussie, zeker ook niet als verzekeraar of adviseur. Dan wil je helpen. Daarom is er na Valkenburg ook zo’n enorme sprong in het aanbod geweest en hebben verzekeraars geprobeerd hun klanten in de dekking te trekken. Ook op de beurs is een overstromingsdekking ontwikkeld. Je wilt ook niet dat een volgende zomer ondernemers wéér met lege handen staan. Zeker omdat er dan geen Wts is om ze te helpen.”

Klik HIER voor de hele uitgave

Reactie toevoegen

 
Meer over
Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

"Wij adviseurs weten al lang dat de waarde van ons advies niet alleen van materiële, financiële aard is. Maar dat de waarde van financieel advies vooral...

VVP feliciteert Adfiz

VVP feliciteert Adfiz

Adfiz springt al 115 jaar in de bres voor alle financieel adviseurs van Nederland. Met een ideale mix van wijsheid en innovatievermogen. Van harte gefeliciteerd...

Van verkoper naar adviseur

Van verkoper naar adviseur

De geschiedenis van Adfiz voert naar 1909. Toen ontstond de Bond van Verenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, kortweg Bond...

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Maatschappelijke meerwaarde vergroten, sector blijven ontwikkelen, doorbouwen aan de vereniging. Dat zijn de grondslagen van het Adfiz Meerjarenplan 2024-2027. Adfiz:...

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Adfiz ondersteunt haar leden (en vaak ook niet-leden) met raad en daad, zoals nu met een rekenbox fijnmazig gemiddelde. Immers, vanaf 1 juli is actieve provisietransparantie...

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

Omdenken centraal op lustrumevent Adfiz

Omdenken centraal op lustrumevent Adfiz

Berthold Gunster, grondlegger van Omdenken, is de keynote spreker op het Adfiz-lustrumevent dat op 13 juni 2024 plaatsvindt in theater Flint in Amersfoort. Gunster...

Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz heeft een Q&A actieve provisietransparantie gepubliceerd. Een van de vragen waar het document op ingaat, is of het verplicht is de term provisie te gebruiken....

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz vindt het ongehoord dat CZ zich “zo ingrijpend bemoeit met de adviespraktijk van onafhankelijke financieel adviseurs dat in detail wordt voorgeschreven...