Schadeafhandeling watersnood deint na

Cover Watersnood in de Valckenborgh

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen die aan het woord komen in de vorige week gepresenteerde, absoluut lezenswaardige Adfiz-uitgave ‘Watersnood in de Valckenborgh’. Deze hostellerie was dankzij financieel adviseur Ron Heuts wél goed verzekerd en drie weken na de ramp alweer up and running.

De uitgave leest: “Overstromingsschade in het Heuvelland bleek niet gedekt, maar na gesprekken namen de verzekeraars hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’, aldus Prevoo. Het Rijk liet na de ramp snel van zich horen. Beloften werden gedaan, slachtoffers van de overweldigende watervloed zouden ruimhartig worden gecompenseerd.

“Zodra het directe leed niet langer zichtbaar was, de nieuwscamera’s stopten met draaien en Den Haag en de rest van Nederland het dagelijkse leven weer oppakten, werd het afhandelen van de schade business as usual. Nood breekt wet, maar in de ogen van de buitenwereld leek de nood voorbij. Van ruimhartigheid bleek volgens Prevoo geen sprake meer. ‘Gelukkige uitzonderingen daargelaten, worstelt iedereen nog met restschade. Ruim drieduizend schrijnende verhalen op mijn bureau, dan tekent zich een patroon af...’

“Dat patroon is als volgt. Verzekeraars hebben tussen de 45 en 85 procent van alle schademeldingen afgewikkeld en vergoed. De slachtoffers zitten hierdoor nog met een restschade van vijftien tot 55 procent. De Wts, het noodfonds van het Rijk, zou een aanvulling geven op de schadevergoeding door verzekeraars. Veel slachtoffers kregen een afwijzing, omdat hun schade ‘redelijkerwijs verzekerbaar’ was. En wat eerst een schadevergoeding leek te zijn, werd hooguit een tegemoetkoming in de schade. Reden: de Wts keert nooit meer dan 90 procent van de totale schade uit. Een soort eigen risico? Met de beurspolissen die nog niet hebben uitgekeerd, lopen volgens Prevoo de rechtszaken nog.

“Prevoo pleit voor rechtsgelijkheid, rechtvaardigheid en het inlossen van beloftes die zijn gedaan. En voor een nieuw, toekomstbestendig schadefonds van verzekeraars én overheid.”

Omzetschade

Hostellerie Valckenborgh had zich binnen de mogelijkheden gelukkig wél ingedekt, dankzij financieel adviseur Ron Heuts. Binnen de mogelijkheden, want zoals MKB Limburg in de uitgave opmerkt: “Bedrijfsinterruptieschade is in Nederland verzekeringstechnisch geen goed ontwikkelde markt.”

Heuts, zo leest de uitgave, “had het ‘niet lekker gezeten’ dat de bedrijfsschadeverzekering er uit was gegaan. Hij vond dat deze gezien de ligging van de Valckenborgh in overstromingsgebied en de kans op een calamiteit hoorde bij een goed advies.

“Zodra bleek dat de omzetschade inderdaad verzekerd was, werd plotseling heel veel mogelijk. Want ineens hadden de Valckenborgh en de verzekeraar een gemeenschappelijk belang: de schade zo snel mogelijk inventariseren, beperken, dekken en herstellen; de boel in zo kort mogelijke tijd in bedrijf krijgen om de omzetschade te minimaliseren.”

Zorgplicht

Heuts: “Je kan pas bedrijfsschade hebben na een storm, brand of watersnood – hoe kan je overstroming dan uitsluiten? Ook vind ik dat de verzekeraar hierbij een zorgplicht heeft. Dat staat volgens mij zelfs in de wet. Deel van die plicht is ervoor te zorgen dat de eindklant tegen overstroming gedekt kan zijn.

“Dat er na de watersnood zo massaal beroep is gedaan op de Wts toont hoe slecht het soms geregeld was. Veel polissen hadden wel de overstroming gedekt, de opstal en inventaris, maar niet de bedrijfsschade. En ook het ingeroepen noodfonds dekte geen gevolgschade.

“Wat veel ondernemers na de watersnood heeft geholpen, waren niet zozeer de goede dekkingen tegen watersnood, als wel de flexibiliteit van de verzekeraars. Ik had een limiet van 25.000 euro om met volmacht schades te regelen. Al direct na de ramp werd besloten om de grens op te trekken naar 75.000 euro. En omdat Zekerheuts het vertrouwen had van de verzekeraars, kreeg ik in de praktijk de vrije hand.”

Bewustwording vergroot

Roger van der Linden, Adfiz-voorzitter: “Het goede nieuws is: acht op de tien ondernemers heeft inmiddels dekking voor overstroming van beken en kleinere rivieren. Wat dit betreft heeft de watersnoodramp bij iedereen de bewustwording vergroot, ook wat betreft klimaatschade. Verder hebben verzekeraars de dekking tegen schade door water uitgebreid. Maar dat wil niet zeggen dat het overal door iedereen goed geregeld is.

“De gebeurtenissen in Valkenburg, en dan specifiek ook die bij Hotel Hostellerie Valckenborgh, hebben helder gemaakt dat er één oplossing sowieso écht werkt: goed advies zoals dat van Ron Heuts. Van een adviseur die de klant, zijn omstandigheden en de omgeving goed kent en weet wat er nodig is. En die, op het moment dat het nodig is, vervolgens ‘gewoon’ doet wat hij beloofd heeft: er voor de klant zijn, zo snel mogelijk duidelijkheid geven en zaken in gang zetten! Hij komt daarmee niet alleen zijn eigen belofte na, maar zorgt er ook voor dat alle andere betrokkenen dit doen.”

Geeke Feiter (directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars) zegt in de uitgave: “Iedereen kent nu het risico en weet dat een watersnoodramp zoals in de zomer van 2021 verzekerbaar is. Goed nieuws: adviseurs weten hun klanten hier steeds beter van te overtuigen. En veel verzekeraars hebben hun dekking standaard uitgebreid. Inmiddels is bijna tachtig procent van de ondernemers goed verzekerd. Slecht nieuws: misschien zo’n twintig procent is dit niet. Als dit een bewuste en weloverwogen keuze is, is dat natuurlijk ondernemersvrijheid. Maar ik vermoed dat veel van deze onverzekerde ondernemers het risico niet kunnen dragen. Op het moment dat het ertoe doet, wil je bovendien geen discussie, zeker ook niet als verzekeraar of adviseur. Dan wil je helpen. Daarom is er na Valkenburg ook zo’n enorme sprong in het aanbod geweest en hebben verzekeraars geprobeerd hun klanten in de dekking te trekken. Ook op de beurs is een overstromingsdekking ontwikkeld. Je wilt ook niet dat een volgende zomer ondernemers wéér met lege handen staan. Zeker omdat er dan geen Wts is om ze te helpen.”

Klik HIER voor de hele uitgave

Reactie toevoegen

 
Meer over
Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

"Mijn wens voor 2024 is dat we als sector met z’n allen aan de slag gaan met ChatGPT." Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn. "Want", schrijft...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar gratis handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle...

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Anders dan de minister vindt Adfiz dat het adviesbegrip juist wel (weer) moet worden uitgebreid naar de beheerfase. Adfiz: "Eind 2021 kwam de AFM met een nieuwe...

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Adfiz heeft 54 verbeterinitiatieven of –projecten, verdeeld over zestien aanbieders, voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De volgende stap is dat een shortlist...

Adfiz: editie 2023-2024 Advies in Cijfers verschenen

Adfiz: editie 2023-2024 Advies in Cijfers verschenen

Meer dan 125 miljard euro verzekerings- en hypotheekomzet , aldus de woensdag verschenen editie Advies in Cijfers 2022-2023, gaat via onafhankelijk financieel adviseurs,...