Seminar over MKB verzuim-ontzorgverzekering

Document via Pixabay

Onder de regie van de NVIA organiseren relevante koepelorganisaties, waaronder Adfiz en Verbond, dinsdagmiddag 27 augustus een seminar over de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Tijdens het seminar in Rotterdam zal de visie van het Verbond van Verzekeraars op de nieuwe verzekering worden verwoord door beleidsadviseur Antoine Reijnders. Hij legt onder meer uit hoe het product zich verhoudt tot bestaande verzekeringen op dit terrein. Hoe de propositie van Avéro Achmea er precies uit komt te zien, wordt toegelicht door directeur Inkomensverzekeringen Karianne van de Stadt. En namens VNO-NCW en MKB-Nederland licht beleidssecretaris Anneloes Goossens toe hoe werkgevers tegen de nieuwe verzekering aankijken.

De verzekering moet het financiële risico van langdurig ziekteverzuim opvangen en ondernemers helpen bij hun taken en verplichtingen rond de loondoorbetaling bij ziekte. Doel is te komen tot eenvoudiger en minder kostbare verplichtingen en tevens tot betere resultaten bij de reïntegratie van zieke werknemers. Het ministerie verwacht dat dit MKB-ondernemers verleidt om vaker personeel in een vast dienstverband aan te nemen.

Binnen de MKB verzuim-ontzorgverzekering is een centrale rol weggelegd voor de casemanager. Die wordt aangesteld door de verzekeraar. Bij langdurig verzuim moet de casemanager het proces regisseren. Dit houdt onder meer in: namens de werkgever het proces bewaken (ontzorgen), de werknemer ondersteunen en afstemmen met de bedrijfsarts en andere professionals (zoals een arbeidsdeskundige). De casemanager coördineert al deze zaken richting de verzekeraar.

Voor deze taken rond de MKB verzuim-ontzorgverzekering heeft Oval (de Organisatie voorVitaliteit, Activering en Loopbaan), samen met het Verbond van Verzekeraars, eerder een ‘Werkwijzer Casemanagement’ opgesteld. Oval-directeur Petra van de Goorbergh zal dinsdag tijdens het seminar meer vertellen over de rol van de casemanager.

Tot slot zal NVIA-bestuurslid Kees Boer ingaan op de belangrijke taken die er liggen voor de inkomensadviseur. Niet alleen om samen op te trekken met de casemanager, maar ook om de werkgever inzicht en overzicht te bieden in alle bestaande regelingen, zoals een WGA-anvullingsverzekering of deelname aan een pensioenregeling. Boer gaat verder onder meer in op het onderdeel uitwisseling van persoonlijke (gezondheids-)gegevens.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aantal gewerkte uren loopt drastisch terug

Aantal gewerkte uren loopt drastisch terug

Minister Koolmees noemt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt door de coronacrisis zorgelijk. De minister: "Het aantal werkenden is afgenomen, aangezien het aantal...

NOW: gemiddeld opgegeven omzetverlies 70,63 procent

NOW: gemiddeld opgegeven omzetverlies 70,63 procent

Er is nu 1,9 miljard euro aan NOW-voorschotten verstrekt, laar minister Koolmees de Tweede Kamer weten. Dit komt neer op een totaalbedrag aan aangevraagde subsidie...

VCP: "Uitbreiding ouderschapsverlof zal onvoldoende effect hebben"

VCP: "Uitbreiding ouderschapsverlof zal onvoldoende effect hebben"

De VCP voorziet dat weinig mensen gebruik zullen maken van het door het kabinet aangekondigde betaald ouderschapsverlof. De Vakcentrale: "Het ouderschapsverlof in...

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Het kabinet beoogt om, volgend op het recent uitgebreide geboorteverlof voor partners, ook betaald ouderschapsverlof in te voeren per 21 augustus 2022. Het betreft...

Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan en vereenvoudigt...

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig...

Wmo-cliënten betalen in april en mei geen eigen bijdrage

Wmo-cliënten betalen in april en mei geen eigen bijdrage

Minister Van Rijn heeft besloten dat Wmo-cliënten, exclusief cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang, in elk geval voor de maanden april...

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling...

Vaste reiskostenvergoeding tijdens coronacrisis

Vaste reiskostenvergoeding tijdens coronacrisis

Voor reiskosten bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen...

“Hoge verzuim- en verlofkosten vergoeden uit algemene middelen”

“Hoge verzuim- en verlofkosten vergoeden uit algemene middelen”

De Stichting van de Arbeid wil dat het kabinet de hoge verzuim- en verlofkosten in deze coronatijd vergoedt uit de algemene middelen. De Stichting in een brief...