Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Karien van Gennip 2022

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van Gennip op 16 februari in antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer: "Hoewel een stelsel zonder opt-out minder complex is voor de uitvoering en selectie-effecten zich niet kunnen voordoen, zet het kabinet, in lijn met het advies van de Stichting van de Arbeid en de middellange termijnvisie van de SER, vooralsnog in op een stelsel met opt-out. De volgende voordelen zijn hiervoor doorslaggevend. Ten eerste, een opt-out geeft meer mogelijkheden voor maatwerk. Een publieke verzekering biedt doorgaans een generieke dekking. Dat wil zeggen, de verzekering is voor alle zelfstandigen hetzelfde, terwijl de groep van zelfstandigen niet homogeen is. Daarom vindt het kabinet het gewenst om keuzevrijheid aan zelfstandigen te bieden waar mogelijk, zodat zij een verzekering kunnen afsluiten die aan de individuele verzekeringsbehoefte voldoet. De private verzekeringsmarkt kan afhankelijk van de verzekeringsbehoefte dergelijk maatwerk bieden. Zo kan er in de private markt bijvoorbeeld een kortere wachttijdperiode worden overeengekomen, of een verzekering voor eigen arbeid in plaats van gangbare arbeid.

"De private markt kan ook aanvullingen bieden op de publieke verzekering. Dit soort verzekeringen zijn er immers ook in aanvulling op de WIA. Wel zijn deze verzekeringen veelal “volgend” op de beoordeling van UWV of de zelfstandige recht heeft op een WIA-uitkering (bijvoorbeeld de WIA-excedentuitkering bovenop de door UWV verstrekte uitkering). Maatwerk zoals een kortere wachttijd of een ander arbeidsongeschiktheidscriterium zijn ingewikkeld als aanvulling, en vaak alleen vorm te geven met een opt-out.

"Ten tweede, kent een verplichte publieke verzekering met alleen ruimte voor private verzekeringen om als tweede pijler/aanvulling te dienen, ook nadelen in de vorm van extra complexiteit voor verzekerden en onduidelijkheid en inefficiëntie in de verantwoordelijkheidsverdeling bij de re-integratie. In een dergelijk stelsel zal een zelfstandige met een aanvullende verzekering te maken krijgen met zowel de publieke uitvoerder als de private verzekeraar, waarbij UWV en de private verzekeraar verschillende uitkeringsvoorwaarden kunnen hanteren. Daarbij geldt dat de rolverdeling bij de re-integratie en de inzet van voorzieningen onduidelijk is en de prikkel voor private verzekeraars om zelfstandigen te helpen re-integreren kleiner wordt, aangezien slechts een gedeelte van de totale uitkering privaat wordt verzekerd."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Casey Xavier - Het Financiële Huis 21 februari 2024

Dit toont dat de initiatiefnemers / bedenkers totaal geen inzicht hebben in wat er echt nodig is en wat dit aan organisatie gaat kosten wat uiteindelijk naar verwachting niemand gaat helpen. De wachttijd is met 1 jaar veel te lang, dat redden de meest ondernemers helemaal niet. De uitkering is (veel) te laag voor de meeste ondernemers en de uitvoerbaarheid een enorm probleem want er is nu al een groot tekort bij uitvoerders UWV of Fiscus. Wat echt nodig is...verplicht pensioen opbouwen! Dat wordt een gigantisch probleem in de toekomst en nu starten is al rijkelijk laat. Dit is overigens vaak goed aan ondernemers te verkopen, ook al zou het verplicht zijn maar de verplichte AOV zeker niet. Een veel slechter idee dan dit kun je bijna niet bedenken.

Sjaco - ZZP'er 21 februari 2024

Welk probleem van de ZZP'er wordt hier nou eigenlijk mee opgelost? En als ik het zo lees kan ik er geen touw aan vast knopen ( of wel chocola van maken). Het mag wel op wat meer op ZZP taalniveau......

Meer over
"Onbegrijpelijk dat BAZ 195 euro per maand moet kosten"

"Onbegrijpelijk dat BAZ 195 euro per maand moet kosten"

"Het is voor ons onbegrijpelijk dat er voor een dergelijke minimale dekking van de BAZ een premiebetaald dient te worden van 195 euro per maand." Dat stelt ZZP Nederland...

Kennissessie NN VVP-event Inkomen: samen ziekteverzuim verlagen

Kennissessie NN VVP-event Inkomen: samen ziekteverzuim verlagen

Nationale-Nederlanden riep in haar kennissessie op het VVP-event Inkomen adviseurs op te helpen bij het verlagen van het ziekteverzuim in Nederland. Ga in gesprek...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2025 omhoog

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2025 omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren gaan omhoog. De gemiddelde premie...

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verzekeraars zien het wetsvoorstel BAZ "als optimale invulling van de verzekeringsplicht voorzelfstandigen", leest de reactie van het Verbond van Verzekeraars op...

Kennissessie apc holland VVP-event Inkomen: pragmatische blik

Kennissessie apc holland VVP-event Inkomen: pragmatische blik

Laten we samen werkgevers de zorg rond ziekte en verzuim uit handen nemen, op een pragmatische manier. Aldus product manager Jorn Soethout tijdens de kennissessie...

Advocaten: BAZ zal nauwelijks instroom kennen door absoluut arbeidsongeschiktheidsbegrip

Advocaten: BAZ zal nauwelijks instroom kennen door absoluut arbeidsongeschiktheidsbegrip

De Nederlandse Orde van Advocaten juicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen gebaseerd op een duaal stelsel op zich toe, maar meent dat een...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

(Annemieke Postema, AOVdokter en RADI-AOV, in Ken je vak!, VVP 3-2024) Online gezondheidsverklaringen: een vloek of een zegen? Vanuit privacy-oogpunt is het een...

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

De stijgende kosten die te maken hebben met de gezondheid van werknemers vormen een van de belangrijkste risico’s voor werkgevers. Vooral ziekteverzuim en...

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

“Stel jezelf steeds de vraag: adviseer je klantgericht of waterdicht?” Aldus TAF in antwoord op de vraag van VVP om praktijktips inkomensadvisering....