Smartphone blijft bedreiging voor verkeersveiligheid

smartphone apps via Pixabay

Interpolis waarschuwt op basis van nieuw onderzoek dat het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer nog even hoog is als twee jaar geleden. Op basis van zelf gerapporteerd gedrag in 2019 gaf 66 procent van de automobilisten aan de telefoon te gebruiken in het verkeer. In 2017 was dat 62 procent. Van de fietsers gaf in 2019 56 procent aan de mobiele telefoon te gebruiken tegen 54 procent in 2017. Voetgangers gebruiken het meest hun mobiel. 84 procent in 2019 tegen 82 procent in 2017.

Driekwart van de volwassenen is van mening dat telefoongebruik in het verkeer gevaarlijk is. Toch blijven veel mensen het zelf doen. Zo geeft 42 procent aan berichten te lezen tijdens het rijden en 36 procent stuurt berichten. Bijna een op de twaalf geeft zelfs aan wel eens te gamen in de auto.

Alleen onder volwassen fietsers is een daling te zien van het bellen met de telefoon in de hand. Patty Jansen, onderzoeker bij Interpolis: ”Dat is positief en zou mogelijk een gevolg kunnen zijn van de aandacht voor het onderwerp in combinatie met het invoeren van boetes. Overigens zijn alle andere handelingen op de fiets, zoals appen, nog niet afgenomen. Het onderzoek laat vooral zien dat er echt een gedragsverandering nodig is om het hardnekkige telefoongebruik op de fiets te doorbreken.

"Het is zorgwekkend dat het gewoontegedrag niet vermindert en het vertrouwen in de eigen bekwaamheid niet afneemt. Ook zien we geen positieve ontwikkeling wat betreft de risicoperceptie van het telefoongebruik in het verkeer. Omdat het meestal goed afloopt, zien mensen niet de noodzaak hun eigen gedrag te veranderen. Wij zien het leed van mensen bij wie het wel slecht afloopt. Wij willen dat dit stopt en zullen ons dan ook nog meer inzetten op het aanpakken van de factoren die het gedrag bepalen. Bijvoorbeeld door via campagnes te laten het zien dat het jou ook kan overkomen. Ook ontwikkelen we apps die het gewoontegedrag doorbreken door er nieuwe gewoontes tegenover te zetten, zoals de PhoNo app voor fietsers en de AutoModus app voor automobilisten."

De sociale omgeving en het gevoel van sociale druk draagt bij aan het telefoongebruik in het verkeer, bij jongeren zelfs sterker dan bij volwassenen. Een van de redenen is dat jongeren gevoeliger zijn voor sociale norm en sociale druk. Bij hen speelt de sociale omgeving een grote rol. 83 procent van de jongeren en 58 procent van de volwassenen geeft aan dat de sociale omgeving positief tegenover het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer staat. Bijna de helft van de volwassenen en 71 procent van de jongeren schat in dat de sociale omgeving het vervelend vindt, als zij niet meteen terugbellen of berichten terugsturen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uco Vegter nieuwe divisievoorzitter van Interpolis

Uco Vegter nieuwe divisievoorzitter van Interpolis

Uco Vegter is per 1 september benoemd tot divisievoorzitter van Interpolis. Hij volgt Chantal Vergouw op, die sinds 1 juni lid is van de Raad van Bestuur van...

ABW wijst chauffeurs op belang van goede slaap

ABW wijst chauffeurs op belang van goede slaap

ABW en HalloSlaap, een initiatief van Movir, slaan de handen ineen om chauffeurs veel bewuster te maken van het belang van goede slaap. Jeroen Meijers, mede-eigenaar...

Jack Hommel (Achmea) kondigt pensionering aan

Jack Hommel (Achmea) kondigt pensionering aan

Jack Hommel, directeur bij Achmea en verantwoordelijk voor bediening van de zakelijke markt via Centraal Beheer & Avéro Achmea, heeft zijn pensionering...

Meer verkeersdoden in 2022

Meer verkeersdoden in 2022

In 2022 kwamen 737 mensen om door een verkeersongeval, 147 meer dan in 2021. Daarmee is het aantal verkeersdoden het hoogst sinds 2008. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers...

Chantal Vergouw verlaat Interpolis

Chantal Vergouw verlaat Interpolis

Chantal Vergouw is voorgedragen om per 1 juni toe te treden tot de Raad van Bestuur van KPN. Zij werkt sinds medio 2016 bij Achmea als divisievoorzitter van Interpolis....

Interpolis: meer inbraken tijdens carnaval

Interpolis: meer inbraken tijdens carnaval

Dit carnavalsweekend neemt het aantal inbraken met een kwart toe. Daarmee laten de inbraakcijfers in de carnavalsgemeenten voor het eerst sinds de lockdown weer...

Interpolis: parttime ondernemen in opkomst

Interpolis: parttime ondernemen in opkomst

Van de mensen die in de afgelopen vijf jaar een eigen onderneming gestart zijn, is 70 procent dit gestart tijdens of na de pandemie in 2020. Daarbij geeft 29 procent...

Interpolis verwacht verdubbeling aantal inbraken rondom kerst

Interpolis verwacht verdubbeling aantal inbraken rondom kerst

Tijdens de kerstdagen worden per dag 49 procent meer inbraken verwacht dan tijdens de dagen voor kerst. Dat blijkt uit de InbraakBarometer van Interpolis. Over heel...

Fors meer juridische geschillen in aanloop naar Black Friday

Fors meer juridische geschillen in aanloop naar Black Friday

Het aantal juridische geschillen tussen consumenten en webshops laat ten opzichte van 2021 een verdriedubbeling zien, dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis....

"Zorg bij mkb over conflcten over hogere salarissen"

"Zorg bij mkb over conflcten over hogere salarissen"

Mkb'ers zoeken steeds vaker nieuwe werknemers onder ouderen en mensen met een beperking en hebben tegelijkertijd zorgen over mogelijke conflicten met de huidige...