Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Auto diefstal via Pixabay

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor de gestelde diefstal geparkeerd is. Naar het oordeel van de kantonrechter “heeft de dochter tijdens de zitting voldoende gemotiveerd verklaard dat zij destijds in een Snapchat-groep met vriendinnen door de dag heen steeds filmpjes naar elkaar stuurden om te laten zien wat zij op dat moment deden en dat het filmpje dat in deze procedure is overgelegd daar een van is”.

De kantonrechter concludeert dat ABN Amro ten onrechte de schade-uitkering heeft geweigerd en de verzekeringsovereenkomst heeft beëindigd en dat zij niet tot registratie van de persoonsgegevens van vader en dochter had mogen overgaan.

Eiser had zijn auto verzekerd bij ABN Amro. Eiser heeft aan ABN Amro gemeld dat de auto gestolen is. ABN Amro heeft onderzoek naar de autodiefstal laten verrichten. Zij heeft geconcludeerd dat eiser een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. ABN Amro heeft de schadeclaim afgewezen, de gegevens van eiser in interne registraties opgenomen en de autoverzekering beëindigd.

Uitlezen sleutels niet voldoende nauwkeurig

Volgens [eiser] - gesteund door Audi Centrum Amsterdam - is het uitlezen van sleutels niet voldoende nauwkeurig en waterdicht en kunnen er geen concrete conclusies uit de bevindingen worden getrokken. De kantonrechter: “Gelet op dit verweer van [eiser] en het feit dat de auto is teruggevonden, had het op de weg van ABN Amro gelegen de auto nader te onderzoeken. Dit bood ABN Amro de gelegenheid om te controleren of de informatie die uit de sleutels is gehaald juist was. Door dat niet te doen, heeft ABN Amro een open eind in deze kwestie laten bestaan, terwijl [eiser] wel gemotiveerd verweer heeft gevoerd tegen de bevindingen uit het sleutelonderzoek. Dit komt voor haar risico.

“Ook uit het al dan niet handmatig ingesteld zijn van de tijd en de datum in de auto leidt de kantonrechter geen frauduleus handelen af. Dat de tijd en datum op handmatig staan, hoeft niet te betekenen dat er door [eiser] “gesjoemeld” is. Gelet op de gemotiveerde betwisting van [eiser] is bovendien onduidelijk gebleven of de auto daadwerkelijk handmatig was ingesteld. Volgens ABN Amro zou de handmatige instelling volgen uit het ontbreken van het gps-icoontje op het dashboard op het filmpje van [eiser] . Volgens [eiser] kan dat hieruit niet worden afgeleid, omdat dit icoontje pas zichtbaar wordt, als de auto, nadat de sleutel is omgedraaid, op contact staat. Op het filmpje stond die auto volgens [eiser] niet in die stand. Gelet op deze betwisting van [eiser] is de reconstructie van ABN Amro zonder nader feitelijk onderzoek aan de auto niet voldoende om aan te nemen dat [eiser] ABN Amro op dit punt opzettelijk onjuist heeft geïnformeerd met het doel ABN Amro te misleiden.

“De door [eiser] gevorderde stallingskosten en de kosten van het schorsen van de auto zijn het gevolg van de tekortkoming van ABN Amro. [Eiser] heeft namelijk gemotiveerd toegelicht dat hij de auto moest schorsen en stallen, omdat een nieuwe verzekeringsovereenkomst vanwege de registratie bij ABN Amro te duur voor hem was. Ook de overige kosten (de kosten met betrekking tot vervangen kentekenplaat en autoslot, verplaatsen en parkeren van de auto in Frankrijk en ophaalkosten) komen volledig voor vergoeding in aanmerking. [Eiser] moest die kosten zelf voorschieten, omdat ABN Amro geen dekking heeft verleend en de verzekering had beëindigd.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Autoverzekeringen acht procent duurder in één jaar tijd

Autoverzekeringen acht procent duurder in één jaar tijd

Sinds vorig jaar mei steeg de gemiddelde premie voor een autoverzekering met 8,4 procent, blijkt uit onderzoek van Geld.nl. Hierdoor is men nu gemiddeld 82 euro...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...

Elektrische auto zestien procent duurder om te verzekeren dan benzineauto

Elektrische auto zestien procent duurder om te verzekeren dan benzineauto

Een elektrische auto verzekeren is volgens Geld.nl (nog steeds) fors duurder dan een vergelijkbare benzineauto verzekeren. “Uit ons onderzoek blijkt dat de...

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

(Rechtspraak) EL&EF Verzekeringen is niet tekortgeschoten als adviseur en niet aansprakelijk voor de schade van een motorrijder. De verzekeraar weigert dekking...

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter is niet vast komen te staan dat de eiser heeft getracht om Centraal Beheer opzettelijk te misleiden. De verzekeraar...

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

(Rechtspraak) Allianz Direct (voorheen Allsecur) weigerde ten onrechte uit te keren op de SVI, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Anders dan de verzekeraar meent,...

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...