"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

Studie frustratie via Pixabay

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus Adfiz, CFD en OvFD in hun gezamenlijke reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie Wijzigingsregeling eindtermen en toetstermen Wft 2024.

De organisaties: "Al vaak hebben we erop gewezen dat de uitgangspunten die worden gehanteerd voor het vaststellen van PE-ontwikkelingen niet in lijn zijn met toezeggingen die de minister bij de invoering van het PE-systeem heeft gedaan aan de Tweede Kamer. Ook nu constateren we dat het CDFD de door de minister toegezegde begrenzing loslaat bij de voorgestelde PE-actualiteiten. Dit leidt volgens ons tot de onwenselijke situatie dat in principe alles uit het verleden toetsbaar is wat van belang is voor de adviespraktijk en leidt tot een onwenselijke situatie van periodieke herexamens.

"Bezorgd zijn we over de situatie dat het CDFD in haar advies ervoor kiest PE-ontwikkelingen te selecteren
die op een wezenlijk ander terrein liggen dan de dagelijkse beroepspraktijk van de financieel adviseur. Dit is duidelijk het geval bij de ontwikkeling voor de module Basis: Studiekosten (B16). Wij hebben met geen mogelijkheid kunnen bedenken hoe deze ontwikkeling (met verwijzing naar de onderliggende omvangrijke en complexe regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht) een rol speelt in het advies naar klanten.
Selectie van deze ontwikkeling breidt het wettelijke vakbekwaamheidssysteem op een onuitlegbare manier
verder uit naar gebieden die niet relevant zijn voor een professionele uitvoering van het beroep. De
precedentwerking die hiervan uitgaat baart ons grote zorgen.

"Last but not least: het voorkomen van overlap in de te toetsen ontwikkelingen vraagt nog de aandacht."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Dirk Bergsma - Hoogstins-Hellema Assurantiën 11 januari 2024

Als we niet oppassen moeten we straks ook nog de APK-eisen van personenauto's uit ons hoofd leren.

Patrick Betman - TMA Consultancy 11 januari 2024

Het hele eieren eten is dat de mensen die de toets termen verzinnen geen enkele affiniteit met de werkelijke (financiële) advieswereld hebben. Dat is al vanaf het begin zo.... we zijn alleen maar bezig met de ervaren adviseur het vak uit te jagen en de instroom van de jongere garde te ontmoedigen. Want wie wil er zijn kinderen 'onze branche nog aandoen' tegenwoordig?

Alex van der Sluijs - Wonen & Hypotheek 11 januari 2024

Een understatement maar terecht nog maar een keer onder de aandacht gebracht. Er zijn zoveel zaken die totaal buiten ons vakgebied liggen …. Nice to know is echt iets anders dan functionele kennis.

Meer over
Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

In zijn nieuwe maandcolumn fileert Adfiz-directeur een aantal misvattingen over financieel adviseurs. Daaronder "het waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk...

Blessing in disguise?

Blessing in disguise?

(Enno Wiertsema, Adfiz, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Adviseurs moeten consumenten per 1 juli 2024 vóór het afsluiten van een nieuw contract...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

Het kan niemand zijn ontgaan.  Een paar weken geleden bracht minister Van Gennip de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie....

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adfiz heeft haar kennisportaal Actieve Provisietransparantie...

Open norm transparantieregels geeft ruimte

Open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Adfiz heeft schadeverzekeraars gevraagd vanaf welke datum hun offerteprogrammatuur de mogelijkheid biedt om de exacte provisie op de offerte te vermelden. Van een...

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

"Wij adviseurs weten al lang dat de waarde van ons advies niet alleen van materiële, financiële aard is. Maar dat de waarde van financieel advies vooral...

VVP feliciteert Adfiz

VVP feliciteert Adfiz

Adfiz springt al 115 jaar in de bres voor alle financieel adviseurs van Nederland. Met een ideale mix van wijsheid en innovatievermogen. Van harte gefeliciteerd...