Top verplicht met OR in gesprek over beloning

Lodewijk Asscher

Het kabinet zal voor de zomer een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden indienen die de bestuurders voortaan verplicht met de OR in gesprek te gaan over de beloningen en de beloningsverhoudingen, inclusief die van de bestuurders zelf.

"Op die manier stimuleren we dat er een gesprek tot stand komt binnen de onderneming over de gewenste beloningsverhoudingen", aldus minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoord op Kamervragen van Sadet Karabulut (SP) over de stijging van topinkomens door bonussen.

Asscher: "Ik vind het een verkeerd signaal nu Nederland net uit de crisis komt dat de beloningen van topbestuurders door een stijging van de bonussen op deze manier omhoog gaan. Het feit dat het beloningsbeleid primair een aangelegenheid is voor de onderneming zelf doet daar niets aan af."

Het kabinet is echter niet bereid te onderzoeken hoe de inkomensontwikkeling van de topbestuurders is geweest sinds de invoering van de Corporate Governance Code en dit af te zetten tegen de ontwikkeling van de laagste inkomens in de betreffende bedrijven. Asscher: "Het beloningsbeleid van ondernemingen is in beginsel niet aan het kabinet. Een vergelijking van de onderlinge beloningsverhoudingen binnen die ondernemingen evenmin."
Asscher: "In beginsel gaan aandeelhouders, commissarissen en bestuurders over het beloningsbeleid, niet het kabinet. De discussie en besluitvorming over beloningen van bestuurders vindt in de ondernemingen zelf plaats. Het is dan ook aan de aandeelhouders en bestuurders van de onderneming om de economische situatie in het land, waarbij veel mensen de gevolgen van de crisis nog dagelijks voelen, mee te laten wegen in de besluitvorming over het beloningsbeleid."

Het kabinet gaat dit dus wel afdwingen door bestuurders te verplichten met de OR het gesprek aan te gaan over de beloningen en de beloningsverhoudingen.

Reactie toevoegen

 
Transparantie zegt niets over kwaliteit

Transparantie zegt niets over kwaliteit

(Frisse Blik Expert Panel, VVP 3-2024) “Actieve provisietransparantie gaat het gesprek met de klant over de daadwerkelijke dienstverlening niet op gang brengen....

Sector moet meegroeien met de tijd

Sector moet meegroeien met de tijd

(Frisse Blik Expert Panel, VVP 3-2024) “Tevreden klanten krijg je door goede service en als je tevreden klanten hebt, krijg je automatisch goede ambassadeurs...

Werken zonder stopwatch

Werken zonder stopwatch

(Frisse Blik Expert Panel, VVP 3-2024) “Ik kan niet elke minuut declareren bij mijn klanten en dat wil ik ook niet. Als ik met een ‘stopwatch’...

Vrijheid is onbetaalbaar

Vrijheid is onbetaalbaar

(Frisse Blik Expert Panel, VVP 3-2024) “Ik volg de beloningsdiscussie zijdelings, maar ben er niet mee bezig. Ik focus mij op mijn klanten en mijn portefeuille...

Laat zien wat je voor de klant doet

Laat zien wat je voor de klant doet

(Frisse Blik Expert Panel, VVP 3-2024) “Persoonlijk heb ik geen enkel bezwaar tegen actieve provisietransparantie. Laat maar zien wat je allemaal voor de...

Volledige transparantie over tarieven

Volledige transparantie over tarieven

(Frisse Blik Expert Panel, VVP 3-2024) “Ik ben volledig transparant over mijn tarieven en leg uit wat de klant hiervoor mag verwachten. Nog nooit heeft een...

Uitkomst VVP-poll: provisieverbod bij uitvaartverzekeringen begraven

Uitkomst VVP-poll: provisieverbod bij uitvaartverzekeringen begraven

Een zeer ruime meerderheid (89 procent) van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met Adfiz-directeur Enno Wiertsema dat het provisieverbod bij uitvaartverzekeringen...

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Beloningstransparantie

Beloningstransparantie

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! VVP 3-2021) Sinds de discussie de afgelopen tijd over de provisie die adviseurs ontvangen van leveranciers van energiezuinige...