Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

Volmacht Position Paper 2018

"Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek met als uitgangspunten: flexibilisering,van volume naar waarde, van beloning gebaseerd op inspanning naar een beloning (mede) op basis van de daadwerkelijke waarde en het geleverde resultaat", zo is te lezen in het position paper Volmachten, Samen verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame volmachtketen van het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond wil samen met gevolmachtigd agenten een gemeenschappelijk kader ontwikkelen met daarin criteria om het klantbelang te waarborgen. Met de NVGA gaat het Verbond in gesprek om gezamenlijk de keten te moderniseren. Met de AFM gaat het Verbond in gesprek over een andere beloning.

In april van dit jaar zei de NVGA meer de handen ineen te willen slaan en het partnership de boventoon te laten voeren. Ook de NVGA kwam met een position paper die een paradigmaverschuiving moest faciliteren van 'veiligheid' naar 'veiligstellen'.

Ook het Verbond lijkt weer samen te willen bouwen. Het stelt dat gevolmachtigd agenten met een premievolume van 3,5 miljard euro voor verzekeraars van grote waarde zijn. "Verzekeraars zijn zelf verantwoordelijk voor de uitbesteding en kunnen daarop door toezichthouders aangesproken worden. Door een veranderende  verzekeringsbranche, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technische mogelijkheden vinden verzekeraars het belangrijk om de samenwerking met volmachten verder te moderniseren", aldus het Verbond. Samen met de NVGA wil het Verbond een leidraad ontwikkelen die de gevolmachtigd agenten helpt te voldoen aan de principes van het ‘klantbelang centraal’.

Naast meer aandacht voor het klantbelang, richt het Verbond zich in de agenda ook op datakwaliteit. Door de invoering van het Solvency II-regime en daarbijhorende rapportageverplichtingen wordt het steeds belangrijker om de datakwaliteit van de verzekeringsadministratie op orde te hebben, aldus het Verbond.
"Gevolmachtigd agenten hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Op dit moment ontbreken richtlijnen tussen verzekeraars en gevolmachtigd agenten over het vastleggen van data. Daarom pleit het Verbond voor een uniforme inrichting van de administratie, waarbij de kwaliteit continu gemonitord wordt."

Beloning

Het Verbond zegt geen zicht te hebben op de inkomsten en winsten van individuele gevolmachtigd agenten. Bekend is dat er sprake is van een divers beeld en de gevolmachtigd agenten te maken hebben met een druk op het rendement. "Meer efficiëntie is noodzakelijk om de kosten beter te beheersen. Het is nu al zichtbaar dat veel gevolmachtigd agenten gebruik maken van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld om acceptatie, administratie en schadebehandeling geheel of gedeeltelijk te digitaliseren. Ook verzekeraars moeten alert zijn op de kosten die voor rekening komen van het volmachtbedrijf. De toename van de kosten betreft met name extra comptabele kosten voor VPI, UBO/Sanctie-wet, portefeuillemanagement, etc. Deze kosten zijn minder zichtbaar maar wel noodzakelijk en leiden tot discussies over de hoogte van de CRvp normering. Dat mag de aandacht niet afleiden van de collectieve verantwoordelijkheid om de volmachtketen effectiever, beter en daarmee duurzaam rendabel te houden."

"Beloning een thema is waar we niet omheen kunnen", aldus het Verbond. "Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek met als uitgangspunten: flexibilisering,van volume naar waarde, van beloning gebaseerd op inspanning naar een beloning (mede) op basis van de daadwerkelijke waarde en het geleverde resultaat.

Het Verbond zal met de AFM in gesprek gaan over nut en noodzaak van deze transitie.

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Weurding één dag algemeen directeur af

Weurding één dag algemeen directeur af

Richard Weurding staat donderdag zijn rol als algemeen directeur voor één dag af. Het is aan de 15-jarige Marouane om, als ‘Baas van Morgen’,...

Meer overvallen op juweliers

Meer overvallen op juweliers

Na een jarenlange daling is het aantal overvallen op juweliers fors gestegen in het afgelopen jaar. Uit cijfers van verzekeraar Juwon, die het Verbond van Verzekeraars...

Markt moet zich voorbereiden op een no deal Brexit

Markt moet zich voorbereiden op een no deal Brexit

De markt moet zich voorbereiden op een no deal Brexit. Aldus de AFM bij de publicatie van haar Agenda 2019. De toezichthouder: "Het is zorgwekkend dat tien weken...

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Het Verbond van Verzekeraars reageert instemmend op de dinsdag door minister Hoekstra aangekondigde vervolgstappen op de evaluatie van het provisieverbod. Het Verbond:...

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

"Het is goed dat een breed scala aan juridische hulpverleners via het aanbieden van rechtshulppakketten betrokken kan worden bij het verlenen van gesubsidieerde...

AFM publiceert herziene beleidsregel Informatieverstrekking

AFM publiceert herziene beleidsregel Informatieverstrekking

De AFM heeft de beleidsregel Informatieverstrekking herzien. Aanleiding zijn nieuwe interpretaties van een aantal wettelijke normen en veranderde regelgeving voor...