Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

Volmacht Position Paper 2018

"Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek met als uitgangspunten: flexibilisering,van volume naar waarde, van beloning gebaseerd op inspanning naar een beloning (mede) op basis van de daadwerkelijke waarde en het geleverde resultaat", zo is te lezen in het position paper Volmachten, Samen verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame volmachtketen van het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond wil samen met gevolmachtigd agenten een gemeenschappelijk kader ontwikkelen met daarin criteria om het klantbelang te waarborgen. Met de NVGA gaat het Verbond in gesprek om gezamenlijk de keten te moderniseren. Met de AFM gaat het Verbond in gesprek over een andere beloning.

In april van dit jaar zei de NVGA meer de handen ineen te willen slaan en het partnership de boventoon te laten voeren. Ook de NVGA kwam met een position paper die een paradigmaverschuiving moest faciliteren van 'veiligheid' naar 'veiligstellen'.

Ook het Verbond lijkt weer samen te willen bouwen. Het stelt dat gevolmachtigd agenten met een premievolume van 3,5 miljard euro voor verzekeraars van grote waarde zijn. "Verzekeraars zijn zelf verantwoordelijk voor de uitbesteding en kunnen daarop door toezichthouders aangesproken worden. Door een veranderende  verzekeringsbranche, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technische mogelijkheden vinden verzekeraars het belangrijk om de samenwerking met volmachten verder te moderniseren", aldus het Verbond. Samen met de NVGA wil het Verbond een leidraad ontwikkelen die de gevolmachtigd agenten helpt te voldoen aan de principes van het ‘klantbelang centraal’.

Naast meer aandacht voor het klantbelang, richt het Verbond zich in de agenda ook op datakwaliteit. Door de invoering van het Solvency II-regime en daarbijhorende rapportageverplichtingen wordt het steeds belangrijker om de datakwaliteit van de verzekeringsadministratie op orde te hebben, aldus het Verbond.
"Gevolmachtigd agenten hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Op dit moment ontbreken richtlijnen tussen verzekeraars en gevolmachtigd agenten over het vastleggen van data. Daarom pleit het Verbond voor een uniforme inrichting van de administratie, waarbij de kwaliteit continu gemonitord wordt."

Beloning

Het Verbond zegt geen zicht te hebben op de inkomsten en winsten van individuele gevolmachtigd agenten. Bekend is dat er sprake is van een divers beeld en de gevolmachtigd agenten te maken hebben met een druk op het rendement. "Meer efficiëntie is noodzakelijk om de kosten beter te beheersen. Het is nu al zichtbaar dat veel gevolmachtigd agenten gebruik maken van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld om acceptatie, administratie en schadebehandeling geheel of gedeeltelijk te digitaliseren. Ook verzekeraars moeten alert zijn op de kosten die voor rekening komen van het volmachtbedrijf. De toename van de kosten betreft met name extra comptabele kosten voor VPI, UBO/Sanctie-wet, portefeuillemanagement, etc. Deze kosten zijn minder zichtbaar maar wel noodzakelijk en leiden tot discussies over de hoogte van de CRvp normering. Dat mag de aandacht niet afleiden van de collectieve verantwoordelijkheid om de volmachtketen effectiever, beter en daarmee duurzaam rendabel te houden."

"Beloning een thema is waar we niet omheen kunnen", aldus het Verbond. "Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek met als uitgangspunten: flexibilisering,van volume naar waarde, van beloning gebaseerd op inspanning naar een beloning (mede) op basis van de daadwerkelijke waarde en het geleverde resultaat.

Het Verbond zal met de AFM in gesprek gaan over nut en noodzaak van deze transitie.

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Jeroen Oversteegen aan het intermediair: "Laat je niet buitenspel zetten"

Jeroen Oversteegen aan het intermediair: "Laat je niet buitenspel zetten"

"Als het intermediair zijn rol niet pakt, rest de geldverstrekker niets anders dan rechtstreeks met de consument te communiceren." Zo begint de recente blog van...

Ikbenfrits: veel banken leven AFM-leidraad oversluitboete niet na

Ikbenfrits: veel banken leven AFM-leidraad oversluitboete niet na

Uit onderzoek van ikbenfrits blijkt dat veel banken de AFM-leidraad bij het berekenen van een oversluitboete. niet naleven. Het onderzoek werd besproken in televisieprogramma...

Procentuele bijdrage adviseurs aan toezichtskosten nog verder omlaag

Procentuele bijdrage adviseurs aan toezichtskosten nog verder omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentgewijs zelfs nog iets minder bijdragen aan de kosten van het financieel toezicht dan was aangekondigd: 13,4 procent in plaats...

AFM-boetes voor Vivat voor overtreden provisieregels

AFM-boetes voor Vivat voor overtreden provisieregels

De AFM heeft SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen een boete opgelegd van in totaal 400.000 euro (200.000 euro per verzekeraar). Dit omdat beide verzekeraars in april...

Roze auto's veroorzaken de meeste aanrijdingen

Roze auto's veroorzaken de meeste aanrijdingen

Bestuurders van roze auto's veroorzaken de meeste aanrijdingen met andere automobilisten. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van...

AFM-boete van 100.000 euro voor vermogensbeheerder

AFM-boete van 100.000 euro voor vermogensbeheerder

De AFM heeft een boete van 100.000 euro opgelegd aan H.J. Holtschoppen, voormalig vermogensbeheerder  van De Waerdt Vermogensbeheer in Roermond. De boete is...