Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

Volmacht Position Paper 2018

"Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek met als uitgangspunten: flexibilisering,van volume naar waarde, van beloning gebaseerd op inspanning naar een beloning (mede) op basis van de daadwerkelijke waarde en het geleverde resultaat", zo is te lezen in het position paper Volmachten, Samen verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame volmachtketen van het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond wil samen met gevolmachtigd agenten een gemeenschappelijk kader ontwikkelen met daarin criteria om het klantbelang te waarborgen. Met de NVGA gaat het Verbond in gesprek om gezamenlijk de keten te moderniseren. Met de AFM gaat het Verbond in gesprek over een andere beloning.

In april van dit jaar zei de NVGA meer de handen ineen te willen slaan en het partnership de boventoon te laten voeren. Ook de NVGA kwam met een position paper die een paradigmaverschuiving moest faciliteren van 'veiligheid' naar 'veiligstellen'.

Ook het Verbond lijkt weer samen te willen bouwen. Het stelt dat gevolmachtigd agenten met een premievolume van 3,5 miljard euro voor verzekeraars van grote waarde zijn. "Verzekeraars zijn zelf verantwoordelijk voor de uitbesteding en kunnen daarop door toezichthouders aangesproken worden. Door een veranderende  verzekeringsbranche, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technische mogelijkheden vinden verzekeraars het belangrijk om de samenwerking met volmachten verder te moderniseren", aldus het Verbond. Samen met de NVGA wil het Verbond een leidraad ontwikkelen die de gevolmachtigd agenten helpt te voldoen aan de principes van het ‘klantbelang centraal’.

Naast meer aandacht voor het klantbelang, richt het Verbond zich in de agenda ook op datakwaliteit. Door de invoering van het Solvency II-regime en daarbijhorende rapportageverplichtingen wordt het steeds belangrijker om de datakwaliteit van de verzekeringsadministratie op orde te hebben, aldus het Verbond.
"Gevolmachtigd agenten hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Op dit moment ontbreken richtlijnen tussen verzekeraars en gevolmachtigd agenten over het vastleggen van data. Daarom pleit het Verbond voor een uniforme inrichting van de administratie, waarbij de kwaliteit continu gemonitord wordt."

Beloning

Het Verbond zegt geen zicht te hebben op de inkomsten en winsten van individuele gevolmachtigd agenten. Bekend is dat er sprake is van een divers beeld en de gevolmachtigd agenten te maken hebben met een druk op het rendement. "Meer efficiëntie is noodzakelijk om de kosten beter te beheersen. Het is nu al zichtbaar dat veel gevolmachtigd agenten gebruik maken van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld om acceptatie, administratie en schadebehandeling geheel of gedeeltelijk te digitaliseren. Ook verzekeraars moeten alert zijn op de kosten die voor rekening komen van het volmachtbedrijf. De toename van de kosten betreft met name extra comptabele kosten voor VPI, UBO/Sanctie-wet, portefeuillemanagement, etc. Deze kosten zijn minder zichtbaar maar wel noodzakelijk en leiden tot discussies over de hoogte van de CRvp normering. Dat mag de aandacht niet afleiden van de collectieve verantwoordelijkheid om de volmachtketen effectiever, beter en daarmee duurzaam rendabel te houden."

"Beloning een thema is waar we niet omheen kunnen", aldus het Verbond. "Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek met als uitgangspunten: flexibilisering,van volume naar waarde, van beloning gebaseerd op inspanning naar een beloning (mede) op basis van de daadwerkelijke waarde en het geleverde resultaat.

Het Verbond zal met de AFM in gesprek gaan over nut en noodzaak van deze transitie.

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseurs betalen minder toezichtskosten

Adviseurs betalen minder toezichtskosten

De verlaging van het aandeel van adviseurs en bemiddelaars in de totale toezichtskosten is zichtbaar in de net gepubliceerde tarieven 2019. Volgens de Regeling bekostiging...

Branchedebat Adfiz-jubileum:  geen discussie meer over waarde van advies

Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO...

Geen Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars in 2019

Geen Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars in 2019

Het voorjaar van 2020 is de eerstvolgende keer dat de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) wordt verstuurd. In 2019 ontvangen adviseurs en bemiddelaars...

Verbond schat schade noodweer op tientallen miljoenen euro's

Verbond schat schade noodweer op tientallen miljoenen euro's

Het noodweer van de twee afgelopen nachten heeft naar verwachting voor tientallen miljoenen euro's aan schade opgeleverd door omgewaaide bomen, wateroverlast, hagel...

Verbond: "Premieverhogingen goed toelichten"

Verbond: "Premieverhogingen goed toelichten"

Het Verbond gaat in overleg met de Consumentenbond over de vraag op welke wijze de communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekeringen kan worden verbeterd....

Jeroen Oversteegen aan het intermediair: "Laat je niet buitenspel zetten"

Jeroen Oversteegen aan het intermediair: "Laat je niet buitenspel zetten"

"Als het intermediair zijn rol niet pakt, rest de geldverstrekker niets anders dan rechtstreeks met de consument te communiceren." Zo begint de recente blog van...