Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

AFM gebouw

Uit AFM-onderzoekvorig jaar bleek dat vijf van zes onderzochte gevolmachtigden de PARP-normen niet goed naleefden. Dat schrijft de toezichthouder in zijn dinsdag gepubliceerde jaarverslag.

De AFM: “Op basis van data uit de jaarlijkse marktmonitor hebben wij ons op zes partijen gericht waarbij we een verdiepend onderzoek hebben gedaan. Hierbij lag de nadruk op de auto- en inboedelverzekeringen. Uit onderzoek bleek dat vijf van de zes kantoren de PARP-normen onvoldoende hebben nageleefd. Dat betekende bijvoorbeeld dat onvoldoende was onderzocht of de productinformatie begrijpelijk was en dat onvoldoende was nagedacht over de geschikte doelgroep voor de producten.

“We hebben daarop een aantal waarschuwingsbrieven verstuurd, evenals een normoverdragende en norminformerende brief. Partijen die in overtreding waren hebben een verbeterplan aan ons voorgelegd en hun review- of ontwikkeltraject opnieuw uitgevoerd.”

Eerste boete voor tekortkoming PARP

Tekortkomingen in het PARP kunnen in het uiterste geval ook leiden tot een formele maatregel. In 2020 was voor het eerst sprake van een boete vanuit de AFM vanwege een beleggingspensioen dat een onderneming enkele jaren geleden in de markt zette.

De AFM: “Door de tekortkomingen die wij hebben geconstateerd in het ontwikkelingsproces, zoals bij het afwegen van de belangen van de consument, kon het product terechtkomen bij consumenten voor wie het niet geschikt was. Met het oog op het nieuwe pensioenstelsel, waarin variabele uitkeringsproducten, zoals dit beleggingspensioen, de norm zullen worden, kan de sector zich hiervan rekenschap geven.”

Ook IPID voldoet niet altijd aan normen

De AFM constateerde ook tekortkomingen tijdens een marktbrede scan naar de informatieverstrekking voor verzekeringsdocumenten. De toezichthouder: “We hebben het insurance product information document (IPID) van inboedel-, aansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen beoordeeld. Deze voldeden vaak nog niet aan de normen. Op basis daarvan hebben we zeventien terugkoppelingen naar marktpartijen gestuurd en handvatten gepubliceerd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum Capital stapt naar de Accountantskamer - het college dat is belast met het tuchtrecht voor accountants - omdat twee AFM-accountants de beroepsregels zouden...

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

De AFM heeft een last onder dwangsom van 50.000 euro opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. vanwege het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken...