"Voorbeeldscenario's Tiel Utrecht hebben geen invloed op uitkering"

Euro's via Pixabay 2018

"Welk voorbeeldscenario is gebruikt", aldus De Goudse in reactie op de aantijging van ConsumentenClaim en Radar, "heeft geen invloed op de uiteindelijke uitkering. De uiteindelijke uitkering wordt bepaald door de daadwerkelijke beleggingsresultaten en het daadwerkelijk overlijden van deelnemers aan de spaarkas.”

Volgens ConsumentenClaim en Radar gaf Tiel Utrecht (in 2001 overgenomen door De Goudse) "jarenlang te rooskleurige offertes af voor beleggingsverzekeringen. Doordat met verkeerde sterftetafels werd gerekend, werden te hoge eindkapitalen aan klanten voorgerekend".

De Goudse: “Wij realiseren ons dat het resultaat op het spaarplan voor deze klanten teleurstellend is. Dit komt omdat het daadwerkelijk behaalde rendement veel lager is geweest dan het voorbeeldrendement zoals gebruikt in het voorbeeldscenario in de offerte. Dit houdt verband met tegenvallende koersontwikkelingen op de beurs. Op die koersontwikkelingen hebben wij geen invloed.

"De hoogte van de einduitkering wordt bij een spaarkasproduct niet alleen bepaald door het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement, maar ook door de gerealiseerde ‘overlevingswinst’. Dit is de 'winst' die ontstaat wanneer deelnemers aan de spaarkas gedurende de looptijd overlijden. Het aandeel van de overleden deelnemers in de spaarkas komt toe aan de overige nog levende deelnemers. Hoe hoog de 'overlevingswinst' daadwerkelijk zal zijn, is niet vooraf vast te stellen. Dit hangt immers af van het daadwerkelijk overlijden van deelnemers. Daarom is ook voor de 'overlevingswinst' uitgegaan van een voorbeeldscenario."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ron van Os - Van Os Pensioen Consultancy B.V. 5 november 2019

Bij een spaarkasproduct is het zo geregeld dat aan het einde van de rit de totale pot met geld verdeeld wordt onder de dan nog levenden. In die zin is de overlevingswinst nooit exact vast te stellen. Maar als de populatie die deelneemt maar groot genoeg is, gaat de wet der grote getallen gelden en kan je op basis van realistische sterftekansen een vrij nauwkeurige schatting van de sterftewinst maken. Maak je in die prognose gebruik van te hoge of hele hoge sterftekansen, dan kom je tot extra hoge eindkapitalen. Wat ik uit bovenstaande begrijp, is dat in deze case gebeurd: dat mag natuurlijk niet.

Meer over
"Verzekeraars schenden consequent eigen letselschade gedragscode"

"Verzekeraars schenden consequent eigen letselschade gedragscode"

Verzekeraars schenden consequent hun eigen letselschade gedragscode, aldus Radar maandagavond. het consumentenprogramma op zijn website: "De mailbox van Radar loopt...

Indirecte kostentransparantie was in 1998 algemeen aanvaarde norm

Indirecte kostentransparantie was in 1998 algemeen aanvaarde norm

Indirecte transparantie was ook in 1998 nog als een juiste wijze van informatie over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen aanvaard....

Discussie over herbouwwaarde

Discussie over herbouwwaarde

Nh1816 biedt een gedupeerde opstalverzekerde op Texel 20.000 euro extra vergoeding. Dit nadat het geval aan de orde is gesteld door Radar. In de uitzending kwam...

Radar duikt op onderverzekering in woonhuispolis

Radar duikt op onderverzekering in woonhuispolis

Hoe wapen je jezelf als consument tegen de schade-experts van een verzekeraar? Daarover gaat het vanavond in Radar. Het programma pakt daarmee de kwestie op die...

Achmea gaat niet in op eis Woekerpolis.nl en Consumentenbond

Achmea gaat niet in op eis Woekerpolis.nl en Consumentenbond

Achmea wijst de eis van claimorganisaties over aanvullende collectieve compensatie bij beleggingsverzekeringen af. Het concern blijft klachten over beleggingsverzekeringen...

2.500 euro voor oversluiten hypotheek reëel?

2.500 euro voor oversluiten hypotheek reëel?

Reken eerst online uit of de hypotheeklasten naar beneden kunnen voordat je naar de adviseur stapt. Dat advies aan consumenten gaf Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing...

Ultimatum aan Achmea

Ultimatum aan Achmea

Als Achmea niet binnen 14 dagen in overleg treedt over een compensatieregeling voor de door hen verkochte woekerpolissen, dan dagen de Consumentenbond en Vereniging...

Geen aanleiding voor goedkeuring van producten door toezichthouder

Geen aanleiding voor goedkeuring van producten door toezichthouder

Minister Hoekstra ziet geen aanleiding voor goedkeuring van financiële producten door de AFM. Dat antwoordt hij de Tweede Kamer.  Hoekstra: "Evenals de...

Toezegging kan duur uitpakken...

Toezegging kan duur uitpakken...

ING moet het tekort bijbetalen als de beleggingsverzekeringen van een klant niet het beoogde eindkapitaal van 2 miljoen euro halen Dat oordeel van de rechtbank heeft...

Te veel betaalde boeterente inmiddels meestal gecompenseerd

Te veel betaalde boeterente inmiddels meestal gecompenseerd

In de meeste gevallen is te veel betaalde boeterente inmiddels gecorrigeerd en gecompenseerd. Dat blijkt uit een rondgang van Radar langs ruim 30 hypotheekverstrekkers. Radar:...