VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

Discussie

Een ruime meerderheid (82 procent) was het eens met de VVP-stelling 'Personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico'. Dat is geen prettige uitkomst, want het zou betekenen dat nu al mensen de dupe zijn van differentiatie, terwijl die differentiatie onder invloed van algoritmes alleen maar nog verder zal toenemen. Maar waar ligt de grens en wie trekt haar? De verzekeringsmarkt is immers een vrije markt. Voer voor morele discussie!

De nieuwe poll dan. Inmiddels is bekend dat de regelgeving inzake actieve provisietransparantie geldt vanaf 1 juli aanstaande. De bedenkers gaan ervan uit dat de transparantie er toe zal leiden dat consument en adviseur/bemiddelaar het gesprek aangaan over de dienstverlening. De minder optimistisch ingestelden onder ons voorzien juist discussie over de hoogte van de provisie. Daar haakt de stelling bij aan: 'Actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten'. Doe weer mee en stem! Dat kan HIER.

VVP is er in elk geval klaar voor. VVP biedt immers al sinds jaar en dag transparante professionele visie oftewel pro-visie!

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Bart Hermanussen - hetadvies.nl 15 februari 2024

Helemaal eens met Wim. Een goed abonnement en een goede invulling geven aan je abonnement werkt beter dan op provisiebasis werken. Bovendien wordt je weer echt een adviseur voor de klant in plaats van een verlengstuk van de verzekeraar.

Wim Bremmers - Garantis Vermogens- en Risicoadvies 8 februari 2024

@Berend, je mag kijken waar je wil, staat je vrij. Wij hebben enkel een website omdat dat 'erbij hoort', niet om traffic te genereren. Die nemen we af van een partij die een standaard levert aan onze branche, is niet zelf ontwikkeld. En inderdaad, die website is nog niet voorzien van de laatste ontwikkelingen, zoals vele websites niet durf ik te stellen. Wat overeind staat is dat wij als één van de eersten provisievrij werkten op 'complex', een business model hebben dat zonder provisie kan (ook op schade), een deugdelijk abonnementensysteem invoerden (klanten betalen véél meer dan een tientje...) en waarschijnlijk het enige kantoor zijn dat met een projectadministratie werkt (dat gaat verder dan urenregistratie). Loopt er niets meer op provisie? Natuurlijk wel, het ombouwen van de gehele portefeuille naar provisievrij kost gewoon veel tijd en maatschappijen kijken nog steeds raar op als je een klant 'teruggeeft' omdat die niet rendabel is. Er is nog een wereld te winnen en het is jammer dat velen pas stappen zetten als het 'moet van de overheid'. Je bent toch zelf ondernemer geworden? Als wij allen een business model hebben waarbij we niet afhankelijk zijn van de premie van financiële producten, hoeft die AFM ook niet te acteren op dit terrein...

Berend Tooms - Tooms Beheer 8 februari 2024

@Wim Ik moest even op de garantis site kijken. Was uiteraard benieuwd naar wel evenwichtige kosten voor de klant binnen een abbo. Ik heb er veel gezien en volgens mij geen waarbinnen iedereen qua kosten recht gedaan wordt aan een portefeuille verzekeringen. Beter dan middels provisie. Wel vaak een berekening die er toe leidt dat het onder de streep wel een beetje hetzelfde blijft. Voor de adviseur dus. Ik doe hiermee vast iemand tekort. Sorry. Overigens op de site geen inzicht hoe de beloning bij garantis plaatsvindt. Pas tijdens een filmpje meen ik op te maken dat het op basis van provisie is. Correct? “De kosten zijn al inbegrepen in de premie”. Mankeert niets aan hoor, valt zelfs uit te leggen. Maar als de spelregels onderweg wijzigen….. ook nog eens door mensen die, en ik heb ze na het provisieverbod gesproken bij een evaluatie, misschien thuis wel rubber laarzen hebben, maar die nog nooit klei hebben gezien, dan veroorzaakt dat wat. Hier lost men een probleem op dat niet bestaat. En daar zijn er al meer van “opgelost” de laatste jaren. (Ook) ten kosten van toegankelijkheid en solidariteit. Snapte men bij de AFM ook niet. Ach ja.

Wim Bremmers - Garantis Vermogens- en Risicoadvies 8 februari 2024

@Berend, juist vanwege die factoren die de premie en dus de provisie bepalen, werkt een abonnement veel beter. De premie voor het product wijzigt dan wel, niet jouw vergoeding. Heerlijk transparant én fair. @ Paul, de argumenten die je aangeeft zijn juist de blauwdruk voor het abonnementenmodel: provisie heeft zich bewezen, in een ANDERE tijd. Abonnementen zijn een succes ja, zolang ze niet maar een tientje kosten en er niets voor gedaan wordt. Als adviseurs hun dienstverlening niet kunnen uitleggen dan zouden ze geen enkel recht op beloning moeten hebben, welke vorm ook. Als de adviseur 'zit met een klant die geserviced moet worden', die klanten hebben we allemaal nog, dan hebben wij nog een slag te maken. Het zijn klanten uit de oude tijd, die niets opleveren, dat is waar. Die klanten zullen moeten gaan betalen tegenover een volwaardige dienstverlening en als die klanten dat niet willen (dat hebben wij ook meegemaakt), dan moet je van die klanten afscheid nemen, de relatie opzeggen. Je houdt dan capaciteit en tijd over voor de klanten die wél willen en ook willen betalen, niet premie-afhankelijk maar voor de waarde die jij levert.

Paul van Brederode - van Brederode Financieel Adviseurs 8 februari 2024

@Wim: helemaal mee eens. Er zou een moment komen waarop de AFM gaat zeggen: "wat doen jullie allemaal voor die provisies?" Alleen kan de AFM dat niet controleren en dus laten ze de klant dat doen. Als je dat goed uitlegt en ook in praktijk laat zien komt dat wel goed. Of abonnementen daarbij de oplossing zijn is nog maar de vraag. Theoretisch wel, maar of het op lange termijn een succes is.... ik weet het niet. Het is nieuw i.t.t. provisie wat zich heeft bewezen. Als de adviseurs niet uit kunnen leggen wat ze doen voor de provisie, dan is een maandelijkse abonnementsfactuur natuurlijk helemaal uit den boze. Heb je een abonnement op de Donald Duck, dan krijg je elke week nog wat in de bus. Betalen voor niks, dat gaat niemand doen en dan zit de adviseur met een klant die geserviced moet worden + zorgplicht, maar geen inkomen. Ik heb dat voorbij zien komen bij collega's.

Berend Tooms - Tooms Beheer 8 februari 2024

De vorige poll liet al zien dat het einde van “draagt elkanders lasten” steeds naderbij komt. Dat was natuurlijk al een tijdje zo. Ik vermoed dat deze ontwikkeling er aan bij zal dragen. Nu vraagt niemand naar de vergoeding voor dienstverlening van de adviseur. Ik kan me in ruim 30 jaar tijd 2-3 keer de vraag herinneren. Vaak bracht je het onderweg wel ter sprake, maar solidariteit en soort verzekering in een totale portefeuille was veelal voldoende uitleg. Maar als inzichtelijk zal worden dat een zelfde (soort) verzekering soms de adviseur een factor 4 aan beloning oplevert, alleen omdat de waarde, het risico of bonus/malus het verschil maakt…. Je kunt veel uitleggen, maar 50 of 200€ inkomsten (jaarlijks) voor dezelfde werkzaamheden? Soms op eenzelfde soort contract.

Wim Bremmers - Garantis Vermogens- en Risicoadvies 8 februari 2024

Heerlijke en te verwachten stelling... het zal omzet gaan kosten als de toelichting aan de klant niet goed is, zeker. Maar dit vraagt niet alleen om toelichting, dit vraagt om het bijstellen van je business model als adviseur/intermediair als je dat nog niet gedaan hebt. D.w.z. géén 1-polis klanten meer maar totaalklanten. Bij voorkeur ook o.b.v. een goed (niet: goedkoop) abonnement i.p.v. provisie. Dan ben je aan je klantrelatie en dus aan je bedrijf aan het bouwen, i.p.v. afbreken door provisie in te leveren omdat je veronderstelt dat de klant elders goedkoper terecht kan... Voor de volledige provisie van een klant of het abonnement, kun je ook volwaardige dienstverlening blijven bieden. Doen we al sinds 2012 want dit zat eraan te komen, heeft alleen te lang geduurd...

Wim Bremmers - Garantis Vermogens- en Risicoadvies 8 februari 2024

Heerlijke en te verwachten stelling... het zal omzet gaan kosten als de toelichting aan de klant niet goed is, zeker. Maar dit vraagt niet alleen om toelichting, dit vraagt om het bijstellen van je business model als adviseur/intermediair als je dat nog niet gedaan hebt. D.w.z. géén 1-polis klanten meer maar totaalklanten. Bij voorkeur ook o.b.v. een goed (niet: goedkoop) abonnement i.p.v. provisie. Dan ben je aan je klantrelatie en dus aan je bedrijf aan het bouwen, i.p.v. afbreken door provisie in te leveren omdat je veronderstelt dat de klant elders goedkoper terecht kan... Voor de volledige provisie van een klant of het abonnement, kun je ook volwaardige dienstverlening blijven bieden. Doen we al sinds 2012 want dit zat eraan te komen, heeft alleen te lang geduurd...

Peter van Dijken - Rene de Jonge Financieel Adviseurs 8 februari 2024

Als ik een particulier vertel welk provisiebedrag ik ontvang voor bijvoorbeeld een autoverzekering - het komt regelmatig ter sprake - is de reactie vaak: "Zo weinig? Waar betalen jullie dan al jullie werkzaamheden van?" Ik leg vervolgens uit hoe provisie--inkomsten en fee beloning werken. De cliënt beseft dat een goede service geld kost en betaalt daar graag voor. Ik maak me dus totaal geen zorgen.

Paul van Brederode - van Brederode Financieel Adviseurs 8 februari 2024

Dat de Direct Writers met 1:0 voorstaan weet ik nog niet zo net. Het lijkt wel zo. Als het intermediair de netto premie presenteert is die per definitie een stuk lager dan de DW's. De marge op het DW kanaal is gering omdat ze geen goede selectie aan de poort hebben waar intermediairmaatschappijen dat wel hebben via de adviseurs. Stel DW premie 80 euro per maand voor een autoverzekering. Adviseur = 70 euro + advies 14 euro = 84 Dan zal de conclusie van de klant zijn dat het product van de DW 10 euro te duur is voor hetzelfde toch? Daarom denk ik dat de provisie / 2 wordt en de marge van de DW dan verdwijnt omdat die mee moeten om geen marktaandeel te verliezen. Maar mee eens hoor, dat de branche er niet in is geslaagd om de incentives van de Consumentenbond en Independer (als voorbeelden) mede transparant te krijgen, dat is wel een enorme misser die moeilijk is recht te zetten, maar niet onmogelijk.

Meer over
VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

Het kan niemand zijn ontgaan.  Een paar weken geleden bracht minister Van Gennip de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie....

VVP-poll: mijn kantoor is klaar voor actieve provisietransparantie

VVP-poll: mijn kantoor is klaar voor actieve provisietransparantie

Nog een paar weken en dan is het een feit. Op 1 juli 2024 worden de nieuwe regels voor provisietransparantie schadeverzekeringen van kracht. Uit een poll van VVP...

VVP-poll: personeelstekort is grootste uitdaging voor adviesondernemers

VVP-poll: personeelstekort is grootste uitdaging voor adviesondernemers

Ruim 70 procent van de ondernemers in Nederland kampt met een tekort aan personeel. De krapte op de arbeidsmarkt blijft hiermee het grootste knelpunt voor ondernemers....

VVP-poll: bedenktijd bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen

VVP-poll: bedenktijd bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen

Het is weer tijd voor een nieuwe VVP-poll. De NVHP wijst er op dat iemand die online een koelkast koopt veertien dagen bedenktijd heeft tegen drie dagen bij de aankoop...

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...

VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

Een ruime meerderheid (68 procent) was het eens met de VVP-stelling ‘Actieve provisietransparantie gaat adviseur omzet kosten’. Met 374 stemmers mag...

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

Maar liefst 93 procent van de 200 respondenten was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang'. Duidelijk dat...

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Er verandert heel veel voor pensioenfondsen (die nog tot 1 januari 2028 de tijd hebben om over te gaan...

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

Onzekerheid, hectiek, chaos, polarisatie. Het zijn en blijven onzekere en ondefinieerbare tijden. Juist in dergelijke tijden wordt de rol van de adviseur alleen...