VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

Discussie

Een ruime meerderheid (68 procent) was het eens met de VVP-stelling ‘Actieve provisietransparantie gaat adviseur omzet kosten’. Met 374 stemmers mag aan die uitkomst wel enige waarde worden gehecht. Het politieke idee achter actieve transparantie, namelijk het bevorderen van de dialoog tussen klant en adviseur over de dienstverlening, mag mooi zijn maar velen vrezen dus eerder kritische klantvragen over de hoogte van de provisie met als resultaat een neerwaarste druk op de beloning.

De nieuwe poll dan: ‘Adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware’. De laatste weken is er reuring over het uitsluiten door verzekeraars van de beroepsaansprakelijkheid van financieel adviseurs die worden getroffen door een fout in adviessoftware. In een blog op AMweb riep Michael Mackaaij (voorzitter Contactgroep Automatisering) de verzekeraars op de uitsluiting te schrappen.

Mackaaij: “De Wft kent het beschermen van de consument als een van de belangrijkste doelstellingen. Onderdeel van die gedachte is de verplichting voor adviseurs en bemiddelaars tot het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar een verzekering die een groeiend risico uitsluit, biedt niet die zekerheid. In steeds meer gevallen zal er bij aansprakelijkheid sprake zijn van een verband met software. Mogelijk dat kwaliteitseisen aan de gebruikte software voldoende preventie kunnen bieden om tot een dekking te komen.”

Maar is de adviseur überhaupt aansprakelijk voor fouten in adviessoftware? Wat vindt u? Doe weer mee en stem! Dat kan HIER.

De Rechtbank Noord-Nederland vond de adviseur aansprakelijk in een uitspraak die Mackaaij aanhaalt (deze uitspraak is overigens al uit 2021). De rechtbank maakte daarbij de volgende vergelijking: “Een timmerman die een slecht bouwwerk aflevert komt ook niet weg met het excuus dat hij kromme spijkers gebruikt.“

Of die redenering niet ook een beetje krom is? VVP houdt het liever recht en wenst u weer een goede week!

Reactie toevoegen

 
Meer over
VVP-poll: bedenktijd bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen

VVP-poll: bedenktijd bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen

Het is weer tijd voor een nieuwe VVP-poll. De NVHP wijst er op dat iemand die online een koelkast koopt veertien dagen bedenktijd heeft tegen drie dagen bij de aankoop...

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

Een ruime meerderheid (82 procent) was het eens met de VVP-stelling 'Personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico'....

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

Maar liefst 93 procent van de 200 respondenten was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang'. Duidelijk dat...

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Er verandert heel veel voor pensioenfondsen (die nog tot 1 januari 2028 de tijd hebben om over te gaan...

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

Onzekerheid, hectiek, chaos, polarisatie. Het zijn en blijven onzekere en ondefinieerbare tijden. Juist in dergelijke tijden wordt de rol van de adviseur alleen...

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

Tweederde (67 procent) was het oneens met de afgelopen VVP-stelling 'Financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering'. Dan is de volgende vraag:...

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...