VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

Stelling van de week (poll)

Maar liefst 93 procent van de 200 respondenten was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang'. Duidelijk dat de adviessector van mening is dat de regeldruk te hoog is voor adviseurs. Daarmee onderschrijven ze visie van Adfiz-voorzitter Roger van der Linden die op de Nieuwjaarsbijeenkomst de overheid opriep te zorgen voor "betere regelgeving, lagere toezichtskosten, minder assurantiebelasting en de terugkeer van de fiscale aftrekbaarheid van veel advieskosten". De tijd lijkt rijp voor een gezamenlijke grootschalige lobby richting politiek.

Dan de stelling van komende week. Die is ingegeven door een waarschuwing van de AFM aan de sector. Volgens de AFM moet de sector ervoor waken dat het personaliseren van premies en winstmarges de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten ondermijnt. VVP berichtte: “Buiten automatisering, kunnen klantdata door verzekeraars worden gebruikt om de hoogte van premies te personaliseren (zogenoemde personalised pricing) door algoritmes in te zetten om risico’s individueel in te schatten. Dit kan voordelen bieden, maar ook de solidariteit onder druk zetten en zo onverzekerbaarheid veroorzaken voor bepaalde groepen consumenten met een hoog risico. Bovendien kunnen verzekeraars deze data en informatie gebruiken om winstmarges verder te personaliseren. De AFM vindt dit zorgelijk; verzekeraars dienen uitsluiting en oneerlijke behandeling van klanten te voorkomen.”

Dat brengt ons bij de stelling van komende week: 'Personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico'.

We zijn benieuwd naar uw visie. Stemmen kan HIER.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
VVP-poll: bedenktijd bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen

VVP-poll: bedenktijd bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen

Het is weer tijd voor een nieuwe VVP-poll. De NVHP wijst er op dat iemand die online een koelkast koopt veertien dagen bedenktijd heeft tegen drie dagen bij de aankoop...

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...

VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

Een ruime meerderheid (68 procent) was het eens met de VVP-stelling ‘Actieve provisietransparantie gaat adviseur omzet kosten’. Met 374 stemmers mag...

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

Een ruime meerderheid (82 procent) was het eens met de VVP-stelling 'Personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico'....

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Er verandert heel veel voor pensioenfondsen (die nog tot 1 januari 2028 de tijd hebben om over te gaan...

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

Onzekerheid, hectiek, chaos, polarisatie. Het zijn en blijven onzekere en ondefinieerbare tijden. Juist in dergelijke tijden wordt de rol van de adviseur alleen...

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

Tweederde (67 procent) was het oneens met de afgelopen VVP-stelling 'Financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering'. Dan is de volgende vraag:...

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...