Water over de dijken kan banken fors raken

Bank via Pixabay

Banken blijken volgens een stresstest van DNB niet goed bestand tegen overstromingen die delen raken van Nederland die beschermd zijn door dijken en waar relatief veel vastgoed staat. DNB: "Als daar op enig moment een overstroming optreedt, kan dit ook de bankensector raken. Het effect op banken neemt snel toe met de zwaarte van de overstroming. De kapitaalpositie van banken kan in een extreem scenario rond de zeven procentpunt dalen, wat zelfs voor een stresstest een stevige uitkomst is. Meer dan de helft van deze daling hangt samen met de enorme schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de overstroming. Deze schade is momenteel meestal niet gedekt door reguliere verzekeringen. Op voorhand is ook niet duidelijk in hoeverre de overheid de schade zou gaan dekken. In zo’n situatie zouden banken te maken krijgen met fors oplopende kredietrisico’s, wat hun kapitaalpositie uitholt. Daarnaast zou een natuurramp van zo’n omvang Nederland ook in een recessie doen belanden, wat voor banken extra druk zou geven op hun winstgevendheid."

Aan de hand van zes scenario’s heeft DNB onderzocht wanneer een overstroming zo desastreus is dat ook banken in de problemen komen. De zes scenario’s kijken zowel naar buitendijkse gebieden als naar delen van Nederland die beschermd zijn door dijken. Banken blijken goed bestand tegen overstromingen in buitendijkse gebieden, zelfs als die extreem van aard zou zijn. In die delen van Nederland staan relatief weinig huizen en bedrijfsgebouwen, waardoor de directe schade van een overstroming beperkt blijft.

Reactie toevoegen

 
Valkenburg: Achmea zegt toe alle schade door secundaire waterkeringen af te wikkelen

Valkenburg: Achmea zegt toe alle schade door secundaire waterkeringen af te wikkelen

Achmea heeft volgens burgemeester Prevoo van Valkenburg aan de Geul toegezegd alle overstromingsschade veroorzaakt door secundaire waterkeringen af te wikkelen....

Valkenburg met 400 miljoen schade hotspot watersnoodramp Limburg

Valkenburg met 400 miljoen schade hotspot watersnoodramp Limburg

De overstromingsschade in de gemeente Valkenburg aan de Geul is door een expert geschat op 400 miljoen euro. Aldus burgemeester Prevoo van de gemeente tijdens een...

Kabinet bevestigt Wts toe te gaan passen na ramp Limburg

Kabinet bevestigt Wts toe te gaan passen na ramp Limburg

Het Verbond van Verzekeraars is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijkheid te krijgen waar de werking van de Wet tegemoetkoming...

"Meeste schade door extreme regenval in Limburg gedekt"

"Meeste schade door extreme regenval in Limburg gedekt"

Veel verzekeraars dekken volgens het Verbond de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Dit geldt...

Verbond schetst oplossingsrichtingen vergoeding overstromingsschade

Verbond schetst oplossingsrichtingen vergoeding overstromingsschade

Het Verbond van Verzekeraars stelt in een Position Paper vier oplossingsrichtingen voor om de compensatie bij overstromingsschade nu en in de toekomst nog beter...

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. De impact op de Nederlandse economie blijkt uit de...

Nederlandse verzekeraars gevoelig voor verder dalende rente

Nederlandse verzekeraars gevoelig voor verder dalende rente

Nederlandse verzekeringsgroepen zijn in vergelijking met hun Europese collega's relatief kwetsbaar voor een verder dalende rente. Dat blijkt uit een nieuwe...

Stresstest voor schadeverzekeraars

Stresstest voor schadeverzekeraars

Met het oog op de toegenomen zorgen over de schadeverzekeringssector voert DNB in 2017 een stresstest uit. De toezichthouder in zijn 'Toezicht Vooruitblik 2017':...

Nederlandse banken overleven stresstest

Nederlandse banken overleven stresstest

Nederlandse banken presteren goed in de jongste EU-stresstest. Van de vier genoemde banken, presteert Rabobank het minst.  Het lijkt dan ook geen toeval dat...

"Stresstest hypotheek doen bij iedere klant"

"Stresstest hypotheek doen bij iedere klant"

DNB-topman Klaas Knot vindt dat adviseurs en verstrekkers bij iedere hypotheekklant een stresstest moeten doen of zij onverhoopte rentestijgingen kunnen opvangen....