Adviesalerts!

Drone Adviesalerts!

(Uit VVP-special Bijzondere Risico's) Actuele ontwikkelingen die van belang kunnen zijn bij de advisering en verzekering van bijzondere risico’s op een rij. Kent u al de nieuwe categorie ‘mobiele machine’ bijvoorbeeld?

Prachtig die beelden van bovenaf gefilmd met een drone. Maar zo’n drone kan ook veel schade aanrichten door neer te storten of door ergens tegenaan te vliegen. Onbegrijpelijk daarom dat aanvankelijk voor recreatieve dronevliegers met zwaardere toestellen minder eisen golden dan voor zakelijke gebruikers van lichtere minidrones. Per 1 januari van dit jaar is het onderscheid tussen recreatief en beroepsmatig vliegen met een drone Europawijd uit de regelgeving gehaald. Men is verplicht zich (in Nederland via de RDW) te registreren als droneoperator in een van drie categorieën: Open, Specifiek, Gecertificeerd. Registratie is alleen niet nodig als men een drone bestuurt die minder weegt dan 250 gram en geen camera heeft. Ook voor speelgoeddrones (die het EU Keurmerk Speelgoed hebben) is registratie niet nodig. Registratie vereist een vliegbewijs (vijf jaar geldig). Ook dient men een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Thuisbezorging

Door corona heeft thuisbezorging een hoge vlucht genomen. Verzekeraars hebben uit zichzelf vaak al de motorrijtuigendekking tijdelijk uitgebreid, omdat schade die wordt gereden bij het bezorgen met een privévoertuig niet op de zakelijke polis verzekerd is. Als het normale leven weer op gang komt, is het wel zaak om als adviseur in de gaten te houden dat enthousiaste ondernemers niet toch eten en andere zaken thuis blijven bezorgen met hun privévoertuig. Want op dat moment hebben de verzekeraars hun tijdelijke uitbreiding waarschijnlijk weer ingetrokken.

Houd ook in de gaten of er wordt bezorg met ebikes. Bokhorst Verzekeringen schrijft op zijn site: “Als je met de e-bike gaat bezorgen, bedenk dan dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) in veel gevallen geen dekking geeft voor schade veroorzaakt met de delivery e-bike aan derden. De verzekeraar beroept zich daarbij op het punt dat de e-bike een motorrijtuig is en dat volgens de polisvoorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering schade met motorrijtuigen is uitgesloten. Voor de e-bike (net zoals de brommers) is dus een aparte WA-verzekering nodig. Voor de gewone fiets (dus zonder ondersteuning) is er vaak wel dekking voor schade aan derden onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.”

De e-bike is trouwens hard bezig ook een bijzonder risico te worden. Sowieso veroorzaakt de e-bike veel, vaak oudere verkeersslachtoffers. Maar de e-bike is ook zeer gewild bij het dievengilde. Wist u trouwens dat er een organisatie bestaat, AFAC, die zich bezighoudt met het (internationaal) ophalen, registeren en verwerken van teruggevonden/uitgekeerde fietsen ten behoeve van verzekeraars?

Een mooi recent initiatief: de Batavus Cura, een elektrische fiets die volledig is afgestemd op de wensen van thuiszorgmedewerkers ontwikkeld door Vierstroom Zorg Thuis, Batavus Accell en Aon (verantwoordelijk voor de verzekering en pechhulp). Verzekeren van mobiliteit in plaats van enkel de fiets verzekeren, dat is inderdaad de toekomst.

Bijzondere bromfietsen

Bijzondere bromfietsen duiken steeds vaker op in het straatbeeld, soms ook met tragische gevolgen getuige het Stint-drama in Oss. Na dit ongeluk zijn de toelatingseisen voor bijzondere bromfietsen in 2019 aangescherpt. Specifiek zijn bijvoorbeeld de eisen aan de remmen verder uitgewerkt. Voor de verkoop wordt tevens voorgeschreven dat de koper over het gebruik van de bijzondere bromfiets actief wordt geïnformeerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat informatie moet worden verstrekt over het besturen en bedienen van de bijzondere bromfiets, de daarvoor geldende verkeersregels, de voor bijzondere bromfiets geldende verzekeringsplicht en het feit dat een voertuig niet mag worden aangepast, omdat het dan wellicht niet meer valt onder de aanwijzing en derhalve niet meer is toegelaten tot de weg. De wijze waarop de aanvrager dit invult is niet bepaald, maar kan bestaan uit het aanbieden van een training, het verstrekken van informatieboekjes of het verwijzen naar (instructie)video’s op internet. Hiervoor kan de aanvrager ook een derde partij inschakelen.

De BSO Stint is inmiddels vernieuwd en heet nu BSO bus. Er zijn door het ministerie en de sectororganisaties Kinderopvang afspraken vastgelegd in een afdwingbaar convenant over het veilig gebruik van de BSO bus op de openbare weg. De bestuurder bijvoorbeeld moet aantoonbaar en met goed gevolg een rijvaardigheidstraining gericht op het besturen van de BSO bus hebben afgerond en over een certificaat beschikken. Met Steijnborg Assurantiën was al een speciale verzekering ontwikkeld. Deze polis, aldus de polisvoorwaarden januari 2021, biedt – naast verzekering van het casco - dekking voor de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die met of door de BSO Bus aan personen en/of zaken wordt toegebracht tot maximaal de volgende bedragen: 7,5 miljoen euro voor schade aan personen, per gebeurtenis, ongeacht het aantal slachtoffers en 2,5 miljoen euro voor schade aan zaken per gebeurtenis.

(land)bouwvoertuigen

Sinds 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen. Dat houdt in dat voor die datum in Nederland in gebruik genomen land- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken moeten worden geregistreerd (er geldt hierbij een overgangstermijn tot 1 januari 2022). Wordt er met het voertuig harder gereden dan 25 kilometer per uur, dan moet er een kentekenplaat op. De registratie- en kentekenplaatplicht wordt gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen. Die maximumsnelheid gaat, alleen als de constructiesnelheid van het voertuig dat toelaat, van 25 naar 40 kilometer per uur.

‘Het is niet meer mogelijk om bijvoorbeeld een personenauto om te bouwen naar een MMBS’

(Land)bouwtrekkers op wielen die harder dan 40 kilometer per uur kunnen rijden moeten voortaan ook APKgekeurd worden. Die APK-plicht start – gefaseerd – op 1 mei 2021. De trekker moet vier jaar na de datum eerste toelating voor het eerst worden gekeurd. Daarna moet de land- of bosbouwtrekker elke twee jaar worden gekeurd.

De APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers op wielen met een maximum snelheid van 40 kilometer per uur of minder, op rupsbanden, die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers.

Mobiele machine

Het is sinds 1 januari niet meer mogelijk om bijvoorbeeld een personenauto om te bouwen naar een MMBS. In de plaats van de MMBS is de voertuigcategorie ‘mobiele machine’ gekomen. Een mobiele machine is een motorvoertuig dat speciaal is ontworpen en gebouwd voor het uitvoeren van werkzaamheden en niet is bedoeld voor personen- of goederenvervoer over de weg. Een mobiele machine moet zijn goedgekeurd voordat zij op de weg mag komen. Voor deze voertuigen bestaat vooralsnog alleen een nationale individuele goedkeuring.

Cyber

Financieel adviseurs besteden terecht steeds meer aandacht aan cyberrisico’s die hun klanten lopen. Een recent nieuw en handig hulpmiddel hierbij: de Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor het MKB. De Risicoklasseindeling bestaat uit elf vragen (digitaltrustcenter.nl/risicoklasse). De vragenlijst is vlot samen met de MKB-klant in te vullen, waarna – op basis van vier risicoklassen - een inventarisatie van kwetsbaarheden en beveiligingsmaatregelen wordt geboden. De komende tijd wordt nog een aantal zaken opgepakt. Hoe bijvoorbeeld te borgen dat de ondernemer ook daadwerkelijk beveiligingsmaatregelen treft? En hoe ervoor te zorgen dat de aandacht voor cyberweerbaarheid blijft? Verder wordt gewerkt aan een certificeringstraject voor leveranciers van cyberveiligheid, zodat ondernemers weten dat ze met goed gekwalificeerde aanbieders in zee gaan. Maar de Risicoklasseindeling zoals ze er nu ligt, is zeker een goed begin.

Particulieren konden het cyberrisico al verzekeren, maar nieuw is dat enkele partijen nu standaard cyberdekking bieden op de inboedelverzekering. Hoe relevant die dekking echt is, moet nog blijken. Maar waar het in dit geval misschien meer om gaat is de hulp die de klant kan inroepen bij een cyberincident.

Nationaal keurmerk letselschade

Op 4 januari 2021 lanceerde De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade. Het NKL vervangt het Register Letselschade en wordt toegekend aan de hand van vastgestelde normen waaraan organisaties moeten voldoen. Een driejaars auditcyclus is ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Met het verkrijgen van het NKL “onderscheiden dienstverleners zich en tonen ze aan dat ze kwaliteit leveren”. De Letselschade Raad streeft ernaar dat de verwijzers slachtoffers slechts nog doorverwijzen naar organisaties die in het bezit zijn van het NKL.

Coronarellen

Een jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat Nederland te maken zou krijgen met avondklok- of coronarellen. Toch zijn die rellen er geweest, met de nodige schade tot gevolg. Schade door groot molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij) is in principe uitgesloten van verzekeringsdekking. Rellen en opstootjes gelden echter als klein molest en dan is de schade doorgaans wel verzekerd. Toch vond het kabinet het nodig een regeling bedrijvenschade coronarellen in het leven te roepen. Op het moment van schrijven van dit artikel werd nog gewerkt aan de voorwaarden. Maar het kabinet had al wel de contouren geschetst. De regeling geldt ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen, ondernemers die verzekerd zijn maar eigen risico hebben op hun polis en ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade. Bedragen noemde het kabinet op dat moment nog niet.

‘Regeling bedrijvenschade coronarellen minder uitzonderlijk dan het lijkt’

Uitzonderlijk?

Het kabinet spreekt van een uitzonderlijke stap, maar dat valt wel mee. Want in Nederland trekt de regering wel vaker de portemonnee na een calamiteit. Dat is fijn voor de mensen die het treft, maar je kunt je afvragen of die mensen zich niet ook gewoon hadden kunnen verzekeren. Nederland kent bijvoorbeeld een brede weersverzekering open teelt, waarvan een groot deel van de premie (63,7 procent in 2021!) nota bene wordt gesubsidieerd. Toch sluit lang niet iedere landbouwer deze verzekering af. Blijkbaar wordt er gerekend op overheidssteun als het toch mis mocht gaan. De vraag is of dit vol te houden is nu de weersgevolgen van de klimaatverandering steeds heftiger worden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Achmea gaat vliegende auto's verzekeren

Achmea gaat vliegende auto's verzekeren

Achmea denkt dat over twee jaar de eerste passagiersvluchten met drones zullen plaatsvinden. Als luchttaxi's vliegende auto's zijn, wil Achmea ze wel verzekeren....

Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen

Enno Wiertsema: ‘Spiraal moet doorbroken worden.’ Najaar 2020 hebben VNAB, Verbond en Adfiz de handen ineengeslagen om te onderzoeken hoe ze ervoor...

Omdat elke klant bijzonder is...

Omdat elke klant bijzonder is...

“Wij helpen de klant vanuit de overtuiging dat iedere klant bijzonder is en niet standaard. Wij kijken dan ook niet snel gek op van een risico en kunnen...

To pool or not to pool

To pool or not to pool

Bijzondere risico’s vragen om bijzondere oplossingen. Is het kind met het badwater weggegooid door de mededingingsregels zo aan te scherpen dat verzekeringspools...

Verzekerbaar

Verzekerbaar

Het ene bijzondere risico is het andere niet. Spraken we ruim een jaar geleden nog over risico’s als nanotechnologie, superstructures, historische gebouwen,...

Een markt voor echte professionals

Een markt voor echte professionals

(Uit VVP-special Bijzondere Risico's) “Door de complexheid van bijzondere risico’s en het ontbreken van concurrentie in dit deel van Zuid-Nederland...

Een positieve ervaring na een ongeval

Een positieve ervaring na een ongeval

(Partner in kennis Flyct in VVP-special Bijzondere Risico's) "Wij gaan voor een persoonlijke aanpak en zorgen ervoor dat een letselschade geen nummer wordt. Met...

Het geheim van onze autopremies

Het geheim van onze autopremies

(Partner in kennis Turien & Co. in VVP-special Bijzondere Risico's) Binnenkort introduceert Turien & Co. Assuradeuren een volledig nieuwe autoverzekeringslijn....

Raceauto zelden helemaal verzekerd

Raceauto zelden helemaal verzekerd

(Uit VVP-special Bijzondere Risico's) “Een schade met een racewagen wordt totaal anders bekeken dan schade met een gewone straatauto.” Christian Dijkhof...

Bijzondere Risico's: het echte advieswerk

Bijzondere Risico's: het echte advieswerk

Verzekeren van pandemie onhoudbaar? Die vraag stelt zich het Verbond van Verzekeraars in de special Bijzondere Risico's van VVP. Klap No Risk denkt dat er - als...