Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

NVHP logo

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus verzoekt de bank informatie te verstrekken over twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De bank weigert deze informatie te verstrekken. De Geschillencommissie stelt de bank in het gelijk en motiveert dit onder meer als volgt: “Uit artikel 4:182 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat erfgenamen gezamenlijk in de rechten van de erflater treden. Het inzagerecht is daarom een recht dat aan de erfgenamen gezamenlijk toekomt en niet individueel.

“Niet ter discussie staat dat de boedelnotaris van de nalatenschap van erflaatster de erfgenamen vertegenwoordigde. Uit de door partijen overgelegde stukken blijkt echter niet dat de boedelnotaris heeft verzocht om stukken over herfinanciering in 2006, de jaaroverzichten van 2006 tot en met 2013 en een rekeningoverzicht vanaf 2018. Dit verzoek is dus niet door de erfgenamen gezamenlijk gedaan, maar alleen door de consument. Alleen al om die reden kan het verzoek niet worden toegewezen.” – Uitspraak GC 2022-1002

De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de

...

Reactie toevoegen

 
Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...

NVHP: alertheid bij meeneemregelingen geboden

NVHP: alertheid bij meeneemregelingen geboden

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, roept haar leden maar ook consumenten op om extra alert te zijn op de voorwaarden die gelden bij meeneemregelingen...

Kameleons en draaideuren

Kameleons en draaideuren

(Annemieke Postema, RADI AOV, in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ondernemers zijn vaak net kameleons; ze passen zich aan veranderende omstandigheden aan. Maar hoe...

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

(Mieke Dadema in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ik heb nooit schade, dus ik lees nooit de voorwaarden van mijn eigen verzekeringen. Ik lees die alleen beroepsmatig...

Mogen verhuren is gunst, geen recht

Mogen verhuren is gunst, geen recht

(Rubriek Ken je Vak! in VVP 3, 2023) HYPOTHEKEN – De consument is het niet eens met het feit dat de bank hem geen toestemming geeft zijn woning, waarvoor...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Voor werkgevers wordt het verplicht een werkwijze te hebben en toe te passen waarin ze aangeven hoe ze het wervings- en selectieproces...

Online acties vragen van consument extra aandacht

Online acties vragen van consument extra aandacht

(Rubriek Ken je vak! in VVP 3, 2023)  COMMUNICATIE – De digitale ontwikkelingen stellen consumenten in staat om, vaker dan in het verleden mogelijk was,...

Oprecht betrokken betekent…

Oprecht betrokken betekent…

(Sonja Stalfoort in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Een hogere klant-én medewerkerstevredenheid… Hoe werkt dat precies? In de basis wil iedere medewerker...

Kampvuur als verbinding

Kampvuur als verbinding

(Jelle Bartels in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Het kijken naar een kampvuur is ontspannend en meditatief. Het helpt om stress te verminderen en een gevoel van rust...

Verzwaarde stelplicht financieel dienstverleners

Verzwaarde stelplicht financieel dienstverleners

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Klanten hebben in 2001 een hypotheek afgesloten. Nu blijkt dat de bijbehorende levensverzekering...