Innovatie is vooral kansen creëren

Harold Mahadew Verbond 2022

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De (Europese) wet-en regelgeving beweegt naar meer ruimte voor individuele innovatie en zet de klant aan het stuur. Het toezicht kan dit versterken met een regulatory sandbox en meer focus leggen op experimenteren en kansen voor de klant en sector. Tegelijkertijd laten technologische marktontwikkelingen zien dat er laaghangend fruit is om kansen te creëren. Aan de slag dus!

De klant hoeft echt niet jaren te wachten voor baanbrekende innovaties in de verzekeringssector. Innovatie in de context van distributie is vooral kansen creëren. We zouden meer kansen moeten creëren. Kansen creëren doe je door concreet te handelen, continu te experimenteren en samen te werken met nieuwe en bestaande spelers. Het gaat daarbij om de voorkant van distributie met nieuwe datagedreven businessmodellen, producten en diensten. Innovatie is belangrijk om bijvoorbeeld het risico op onderverzekering te adresseren, de toegang tot advies te bevorderen, de dienstverlening in de beheerfase te optimaliseren of financieel kwetsbare huishoudens weerbaar te maken. Technologie maakt het ook mogelijk dat klanten veel meer zaken zelf kunnen regelen. Bij al deze ontwikkelingen is het de kunst niet meteen in een kramp schieten, maar er vooral adaptief op in te spelen met nieuwe proposities.

Snel genoeg?

Dit roept de vraag op of innovatie in de Nederlandse verzekeringssector wel snel genoeg gaat. Wat zijn de drie factoren die echt van invloed zijn op het creëren van kansen? Wat is de state of play? Wat kunnen we doen om innovatie te versnellen? Bij het Verbond van Verzekeraars kijken wij in de periode 2023-2025 met een brede distributieblik naar innovatie en technologische ontwikkelingen. De focus ligt op de driehoek weten regelgeving, toezicht en marktontwikkelingen. Deze drie factoren beïnvloeden en bepalen de individuele innovatieruimte voor elke speler in de markt.

(Europese) wet-en regelgeving raakt innovatie in het hart. Is er eigenlijk wetgeving nodig om innovatie af te dwingen? Het antwoord hierop zou idealiter nee moeten zijn, omdat in een ideale omgeving de markt altijd vooroploopt. Nieuwe technologieën worden razendsnel omgezet in nieuwe producten en diensten. De praktijk laat zien dat het antwoord ook een ja kan zijn, en misschien zelfs meer tendeert naar een ja. Regelgeving kan een belangrijke driver zijn voor innovatie. Hierbij kan worden gedacht aan de nieuwe Europese regelgeving op het vlak platformisering en datadelen zoals de Digital Markets Act, de Data Act en Open Finance of Open Insurance. Wat betreft de laatste lijkt het er overigens op dat de klant de regie krijgt over data en dat datadelen met nadrukkelijke instemming van klant een verplicht karakter gaat krijgen. De Europese wetgever dwingt hiermee innovatie af. Men vertrouwt er blijkbaar niet op dat datadelen op vrijwillige basis een succes zal worden. Eigenlijk heeft de wetgever ook wel gelijk als je kijkt naar PSD2. Het eerste verplichte raamwerk voor datadelen in de bancaire sector. Er was te weinig concurrentie en banken innoveerden nauwelijks. Zonder het duwtje van de Europese Commissie was datadelen mogelijk niet eens tot stand gekomen. Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder en komt PSD3 er aan. Banken bouwen bovenop het wettelijk verplicht kader nu vrijwillig aan premium services tegen betaling. Dat lijkt een succesvol businessmodel te worden.

Harold Mahadew: ‘Ander voorbeeld van laaghangend fruit is robo-advice .’

Kraakheldere beleidsagenda

Het wegnemen van blokkades in de bestaande wet-en regelgeving staat met stip op de eerste plaats bij het Verbond. Er is op dit vlak goed nieuws te melden! Minister Kaag heeft onlangs een kraakheldere beleidsagenda voor de financiële sector gepubliceerd. Een financiële sector die innovatief en toekomstgericht is. De minister heeft nadrukkelijk oog voor kansen. Een belangrijk beleidsdoel is om ruimte te geven aan innovatie in het belang de klant. Open Finance maakt hier nadrukkelijk deel van uit. De komende (Europese) datawetgeving zet de klant aan het stuur en dat gaat een game changer worden. Heel belangrijk is ook dat de minister vindt dat toezichthouders en wetgever ervoor moeten zorgen dat zij genoeg ruimte bieden voor innovatie. En laten we ook niet vergeten dat er in de lagere regelgeving een moderniseringsslag op komst is met het normenkader voor robo-advies. We zijn er nog niet helemaal, maar het biedt perspectief! Het Verbond herkent zich dan ook in de voorstellen van de minister op dit vlak. Wetgeving moet innovatie aanjagen door meer ruimte creëren voor individuele marktpartijen om sneller te kunnen innoveren.

Toezicht

Het toezicht is een andere belangrijke factor die sterk van invloed is op de individuele innovatie omgeving. De huidige AFM en DNB InnovatieHub werkt in de praktijk, ondanks recente aanpassingen, niet goed uit voor bestaande marktpartijen. Het is meer een Q&A-box en raakt innovatie slechts binnen de huidige (deels verouderde) kaders. In de huidige setting krijgen marktpartijen te vaak te horen dat een specifiek voor gelegde innovatie niet mogelijk is. En dan kunnen ze niet anders dan er maar mee te stoppen. Tegelijkertijd draait de sector wel op voor deze toezichtskosten, terwijl wij er niet veel aan hebben. Dit moet en kan anders. Ervaringen uit het buitenland laten zien dat het ook anders kan!

Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij het toezicht om niet alleen maar naar de risico’s te kijken, maar innovatie aan te jagen vanuit de voordelen of kansen voor de klant en de sector. Het vergt een meer gebalanceerde benadering. Het voorbeeld hiervan blijft de regulatory sandbox . In een regulatory sandbox is het mogelijk om innovatieve proposities op een gecontroleerde manier in de markt te testen met klanten. In nauwe samenwerking met toezichthouders kun je beoordelen hoe je waarborgen voor de consument kunt inbouwen. In het Verenigd Koninkrijk is de regulatory sandbox een groot succes. Het is een misverstand dat in de sandbox de regels niet gelden of buiten werking worden gesteld. Het tegendeel is waar. De ervaringen uit de experimenten kunnen juist helpen om de regels te moderniseren. Het zou goed zijn om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een regulatory sandbox in Nederland. Als het nodig is om regels aan te passen, dan moeten we daar serieus een gesprek met elkaar over kunnen voeren. Er staat nogal wat op het spel! Met pappen en nathouden komen we er niet.

Marktontwikkelingen

Marktontwikkelingen vormen eveneens een bepalende factor. In de aanloop naar de zomer van 2023 zien we veel (internationale) innovatie- of technologiecongressen. Super, want deze congressen bieden bij uitstek de mogelijkheid om uit de eigen bubble te stappen en verbinding te maken, te netwerken met (nieuwe) spelers als startups, Big Tech, internationale (her)verzekeraars, volmachtpartijen, intermediairs of brokers en de nieuwste marktontwikkelingen op technologisch vlak in de praktijk te ervaren.

‘Is het erg als de klant zaken (deels) zelf doet?’

De verzekeringssector is drukdoende met veel zaken. Denk bijvoorbeeld aan de vele merger and acquisitions aan zowel de kant van verzekeraars als adviseurs, de implementatie van de Europese duurzaamheidswetgeving en de nieuwe Pensioenwet. Door dergelijke ontwikkelingen bestaat het risico dat innovatie niet ‘top of mind’ is. Innovatie is iets wat er bij of wel later komt, terwijl innovatie van essentieel belang is voor de continuïteit en het businessmodel van elke onderneming en de verzekeringssector als geheel. Of misschien wel de belangrijkste reden, omdat klanten voortdurend innovatieve verzekeringsproducten en diensten verdienen en verwachten.

Sneller innoveren

Als sector hebben we de verantwoordelijkheid richting onze klanten om sneller te innoveren. Dat hoeft allemaal niet complex te zijn. Er is veel laaghangend fruit! Bijvoorbeeld door in samenwerking met een startup een ORV of een uitvaartverzekering met embedded insurance kwetsbare financiële huishoudens weerbaarder te maken. De AFM gaf onlangs in een studie aan dat embedded insurance over de looptijd van verzekeringsproducten nog nauwelijks voorkomt. Een kans voor elke partij in de sector die serieus aan de slag wil om consumenten weerbaarder te maken.

Een ander voorbeeld is de software die advieskantoren gebruiken. Anno 2023 kan het eigenlijk niet zo zijn dat deze software geen nazorg biedt. Juist in een datagedreven wereld is slimme en voorspellende software van essentieel belang. Eentje die niet alleen tijd bespaart, zodat er meer tijd over blijft voor advies, maar vooral een die slim is en attendeert op kansen binnen de portefeuille. Slimme software biedt enorme kansen om relevant te blijven voor de klant. Als het overigens aan de Europese Commissie ligt, lijkt het erop dat kleine partijen als MKB-ers in de nieuwe datadeel wereld geen API-infrastructuur hoeven op te tuigen. Er wordt wel gesproken over API-standaardisatie. Daar krijgt iedereen direct of indirect wel mee te maken. Het gevolg hiervan kan zijn dat de klant zijn recht om data te delen veel sneller gaat inzetten dan we nu denken.

Robo-advies

Een ander voorbeeld van laaghangend fruit is robo-advice. Hier zien we een mooi lichtpuntje met de recente ontwikkeling op het vlak van hypotheekadvies aan starters. Maar zet het breed in voor alle doelgroepen en voor alle soorten producten. Advies kan ook in verkorte vorm! Het gaat om must have tooling voor elke partij die (onafhankelijk) advies wil geven, distributieneutraal en dus los van de vraag of het nu gaat om aanbieders, adviseurs of nieuwe spelers. Is het erg als de klant zaken (deels) zelf doet? Natuurlijk niet. Dat is nu eenmaal de nieuwe wereld! Technologie kan helpen om de juiste waarborgen in te bouwen en adaptief op in te spelen. Ook in de beheerfase!

Reactie toevoegen

 
Meer over
Katern Haal meer uit data in nieuwe VVP

Katern Haal meer uit data in nieuwe VVP

Pak kunstmatige intelligentie slim aan, stelt Justin Schlee (ANVA) in het katern Haal meer uit data in de dinsdag verschenen nieuwe VVP 1-2024. Schlee: "Mijn advies...

Nieuw in VVP: branchekenners in duel met ChatGPT

Nieuw in VVP: branchekenners in duel met ChatGPT

In de vandaag (dinsdag) verschenen VVP 1-2024 duelleert Richard Meinders (SVC Groep, lid VVP Ondernemerspanel) met ChatGPT over actieve provisietransparantie in...

Specifieke eisen voor volledig geautomatiseerd advies

Specifieke eisen voor volledig geautomatiseerd advies

Er worden specifieke eisen voor volledig geautomatiseerd advies geïntroduceerd om te waarborgen dat adviezen die geautomatiseerd tot stand zijn gekomen aan...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Doorbreek met elkaar de paradox van innovatie

Doorbreek met elkaar de paradox van innovatie

(Uit VVP 6-2023) In oktober 2022 spreken Harold Mahadew (Verbond van Verzekeraars), Justin Schlee (ANVA) en Otto Lagemaat (Doccle) elkaar informeel over de paradox...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

De medewerkers van het Verbond van Verzekeraars werken momenteel vanuit het MA-gebouw van Aegon/a.s.r. tegenover het Verbondsgebouw, dat vorige maand werd getroffen...

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

“De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees...

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

"Wij roepen verzekeraars op in hun premiebeleid nieuwe en bestaande klanten zoveel mogelijk op dezelfde wijze te behandelen. Structurele premieverschillen die niet...

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Het Verbond van Verzekeraars inventariseert de schade na een brand in de nacht van maandag op dinsdag. Vooralsnog lijkt het vooral te gaan om waterschade. De brand...