Laat u niet aftroeven

Actueel op de korrel

(Uit VVP 6-2023) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars? VVP pakt belangrijke actualiteiten op en voorziet ze van commentaar in de rubriek ‘Actueel op de korrel’. Met dank aan de vergelijkingskaart weten we nu dat het hypotheek- en aanverwante verzekeringsadvies van de grootbanken niet op onafhankelijke basis is. Dus de term onafhankelijk kunnen deze aanbieders niet meer kapen. Inmiddels zien we echter dat partijen op de loop gaan met het begrip persoonlijk.

Vorige keer merkten we al op dat SNS in een bijlage bij de vergelijkingskaart schrijft persoonlijk advies te bieden. En nu claimt ook Ohra persoonlijk te zijn.

De website van de direct writer leest: “Het stormt! Matthijs maakt zich druk over de mogelijke schade. Roos wil checken of dat verzekerd is. Maar toch niet bij een AI-chatbot? Roos heeft altijd ruzie met die dingen! Geen zorgen hoor, Matthijs. Ohra is er voor je op de momenten die voor jou belangrijk zijn. Met echt persoonlijk antwoord op al je vragen. Ja, dat is Ohra.”

Financieel adviseurs aller landen, verenigt u! Niemand is persoonlijker dan u in het contact en de zorg voor de klant. Het heeft jaren geduurd voordat – nog maals: dankzij de vergelijkingskaart – het begrip onafhankelijkheid terug is waar het hoort, namelijk bij de echte financieel adviseur. En dan zouden de adviseurs nu die andere sterke troef – het persoonlijke – laten jatten door jan en alleman. Bijt van u af!

Paarse krokodil

Uiteraard hebben wij even getest of Ohra wel zo persoonlijk is. Je kunt vragen stellen op de site, dus vroegen wij: ‘Zijn wij verzekerd tegen stormschade?’. Nou, reken maar niet dat we persoonlijk antwoord kregen of zelfs maar persoonlijk te woord werden gestaan. De chatbot kan natuurlijk zo ook helemaal niks met deze vraag. Maar dan moet je niet claimen persoonlijk antwoord te geven op alle vragen van de klant.

Frappant: de chatbot presenteert zich als paarse krokodil. Ooit een vondst van de Ohra-marketeers om zich af te zetten tegen de rompslomp waar consumenten volgens de direct writer bij andere verzekeraars en organisaties mee te maken hebben. Maar inmiddels kennelijk juist een symbool voor klantvriendelijkheid. Het kan verkeren.

Pe-examen

Het PE-examen is volgens sommigen ook een paarse krokodil, die ze het liefst vandaag nog de nek zouden omdraaien. Ook deze PE-cyclus (april 2022 - april 2025) laten de meeste adviseurs het weer op het laatst aankomen. Dat maken de examenaantallen tot nu toe wel duidelijk. Lindenhaeghe vreest al dat menige financieel dienstverlener buiten de boot gaat vallen als de examenlokalen in het eerste kwartaal 2025 uit hun voegen barsten en roept op tijdig in PE-beweging te komen.

Er is een nieuw kabinet in de maak. Wellicht dat de nieuwe minister van Financiën nog eens naar het PEexamen kan kijken. Want een examensysteem waarbij tot zes jaar (!) kan zitten tussen eerste en laatste PEexamen heeft helemaal niks te maken met Permanent Actueel zijn als financieel dienstverlener. Is er geen beter systeem te bedenken?

Het demissionaire kabinet kwakte er op het laatst nog wat onderzoeken uit. Daaronder het in de vorige aflevering van ‘Actueel op de korrel’ al besproken onderzoek dat mensen bang zouden zijn om naar de financieel adviseur te stappen. Opvallend: de conclusie is door de sector niet aangevochten, tenminste niet publiekelijk. Het zal toch niet waar zijn dat financieel adviseurs engerds zijn?!

Venijnig visje

Een beetje filosoferen moet mogen, zo aan het einde van alweer een jaar. Het Verbond van Verzekeraars stelde filosoof Bas Haring de vraag wanneer premiedifferentiatie wel en wanneer niet rechtvaardig is. Gelukkig voor de verzekeraars was het maar een vingeroefening, want Haring gooide een venijnig visje uit: “Differentiatie op basis van gegevens waar verzekerden geen grip op hebben, moeten we gewoon verbieden! Mijn gedrag kan ik aanpassen, maar ik heb geen grip op mijn achternaam, mijn postcode of mijn inkomen.”

Wij denken niet dat verzekeraars nu ineens van hun geloof zullen vallen en kiezen voor radicaal andere vormen van premiedifferentiatie. Maar verzekeraars zouden best eens verder kunnen filosoferen over hoe het gedrag meer te betrekken bij de differentiatie. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn: Nederlanders worden niet graag aangesproken op hun gedrag, al helemaal niet als het gaat om hun leefstijl. Dat een ongezonde leefstijl mede de oorzaak is van de in rap tempo verder stijgende zorgverzekeringspremies wordt – morrend, maar toch – voor lief genomen.

Tja, hoe moet dat verder met de zorgverzekering in Nederland? Bij ongewijzigd zorgbeleid zullen de zorgkosten alleen nog maar verder toenemen en daarmee ook de premie. Aan de andere kant: iedereen wil wel graag goed worden geholpen als zich medisch malheur aandient. Misschien moeten we ook in de zorg toe naar duurzaam schadeherstel, momenteel de rage bij schadeverzekeraars. Want waarom zouden we al die kunstheupen, -knieën en wat dies meer zij niet gewoon nog een keer gebruiken?!

Klimaatrisico’s inprijzen?

Verduurzaming is hot in Nederland. Dat gaat nu zelfs zover dat de leennormen worden verruimd voor mensen die een energiezuinige woning (label C of hoger) kopen. De extra leenruimte kan oplopen tot 50.000 euro. Het idee is dat de energiezuinige woning zorgt voor minder maandlasten en die ruimte kan dan weer worden gebruikt voor extra hypotheek.

Er is kritiek op de maatregel, omdat zij nadelig zou uitpakken aan de andere kant van het spectrum: woningen met een slecht energielabel. Ook daar creëren de normen 2024 wat extra leenruimte, maar of je een notoir energieslurpende oude woning werkelijk ooit kunt opkrikken naar op z’n minst energielabel C? Energielastige woningen worden door de maatregel misschien zelfs wel moeilijker te verkopen en minder waard. Wat dan wel weer mogelijkheden opent voor starters die zich geen duur huis kunnen veroorloven…

Inprijzen van de energievriendelijkheid is bovendien misschien nog maar het begin. De AFM stelde onlangs: “Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het aanbeveling dat funderings- en overstromingsrisico’s hun plaats krijgen tijdens het gehele woningkooptraject.” Met andere woorden: ook klimaatrisico’s zouden volgens de toezichthouder moeten worden ingeprijsd. Reken maar dat je huis, scheefgezakt en in een gebied met een verhoogd overstromingsrisico, nog veel minder waard wordt. Schrale troost voor deze nieuwe onderklasse: veel nieuwbouw vindt plaats in gebieden die geheid een keer onder water komen te staan als de klimaatverandering niet wordt gekeerd. Dus dan wordt het hypotheekvoordeel bij deze woningen deels weer tenietgedaan.

In het gedrang

De AFM publiceerde ook haar jaarlijkse Trendzicht. Dat leest onder meer: “Toekomstbestendigheid van financieel dienstverleners, adviseurs en bemiddelaars blijft een centraal thema. Consolidatie, gewijzigde verdienmodellen en een meer professionele organisatie zijn enkele aanpassingen die wij zien bij de financieel dienstverleners. Deze aanpassingen vloeien deels voort uit het gegeven dat de financieel dienstverleners aan toenemende wettelijke normen van de beheerste bedrijfsvoering voor financieel dienstverleners moeten voldoen. Uit AFM-onderzoeken blijkt dat het voldoen hieraan geen vanzelfsprekendheid is. Hierdoor komt een beheerste en integere bedrijfsvoering bij een deel van de populatie in het gedrang. In ernstige gevallen komt de continuïteit in gevaar doordat kantoren niet doorlopend aan de vergunningvereisten voldoen en een verdienmodel hebben dat wendbaar noch toekomstbestendig is. Daarnaast vindt een deel van de sector het lastig om de kennis op peil te houden voor specifieke, nieuwe diensten, zoals schadeverzekeringen op het gebied van cybersecurity en klimaat. Ook zien wij dat een deel van de heterogene sector volop in beweging is. Kantoren kiezen voor specialisatie naar doelgroepen of producten, of gaan samen op in grotere organisaties. We moedigen deze ontwikkelingen aan, maar wijzen financieel dienstverleners erop dat een beheerste en integere bedrijfsvoering blijvend moet worden gewaarborgd.”

Best wel heftig wat de AFM hier stelt. Maar over wie heeft de toezichthouder het nou precies? Dat blijft zoals altijd in nevelen gehuld. Ach, u moet maar denken dat ze het niet over ú hebben! En anders grijpt de toezichthouder u vanzelf een keer bij uw nekvel, zoals Promovendum in 2023 overkwam met als resultaat een boete van 2,5 miljoen. De AFM houdt het vaak bij grommen, maar kan dus wel degelijk ook bijten!

Veerkracht

Een boete, we lopen er allemaal wel eens tegenaan in het verkeer. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Weet u nog wie die slogan bedacht? Naar ons beste herinneren was dat NOG Verzekeringen, die er een spotje bij had van een hondje dat werd aangevallen door een beduidend groter exemplaar.

‘Wij wensen u veel pom-pie-dom-pie-dommomenten in 2024!’

Als het even tegenzit, is veerkracht van groot belang. Dat is tenminste de boodschap van a.s.r. in een nieuwe campagne met als thema veerkracht. Op de website van a.s.r. kunnen mensen een ‘Ik veer mee test’ doen en ontdekken op welke vijf thema’s van veerkracht zij goed scoren en waar zij nog kunnen groeien. Die vijf thema’s zijn: zingeving, positieve emoties, sociale steun, omgaan met verandering en fysieke gesteldheid.

Mocht u niet helemaal goed uit de test komen, a.s.r. biedt raad en daad. Anders kunt u altijd nog te rade gaan bij het Verbond van Verzekeraars, dat op zijn site Suzan Kuijsten, CEO van The School of Stress, anti-stresstips laat geven. Kuijsten zegt onder meer: “Neem fysiek afstand van je werk. Ga even naar de wc, maak een rondje door het gebouw, maak een praatje met je collega. Al die zaken zorgen voor een ‘pom-pie-dom-pie-dom’-moment waarbij je lichaam en geest zich herstellen.”

Wij wensen u veel pom-pie-dom-pie-dom-momenten in 2024!

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wen er maar aan

Wen er maar aan

(Uit VVP 2-2024) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars? VVP pakt belangrijke actualiteiten op en voorziet ze van...

Verandering de enige constante

Verandering de enige constante

(Rubriek 'Actueel op de korrel' in VVP 1-2024) De enige constante in het leven, wordt wel eens gezegd, is verandering. Dus ja, verzet u niet en go with the flow....

Boeman of boezemvriend?

Boeman of boezemvriend?

(Uit VVP 5-2023) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars. VVP pakt belangrijke actualiteiten op en voorziet ze van...

Partir, c’est mourir un peu

Partir, c’est mourir un peu

(VVP-redacteur Toon Berendsen in de rubriek 'Actueel op de Korrel' in VVP 4, 2023) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars?...

Eerlijk duurt het langst

Eerlijk duurt het langst

(Toon Berendsen in VVP 3, 2023) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars. VVP pakt belangrijke actualiteiten op en voorziet...

Zelfwaardering in plaats van zelfontkenning

Zelfwaardering in plaats van zelfontkenning

(Redacteur Toon Berendsen in VVP 2) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars? VVP pakt belangrijke actualiteiten op...

Onafhankelijk… of toch niet?

Onafhankelijk… of toch niet?

(Toon Berendsen van VVP in VVP 1, 2023) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars? VVP pakt belangrijke actualiteiten...