Nieuwe VFN-Gedragscode

Geldstukken 2019

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog springende aanpassingen mogen worden verwacht. De nadruk ligt met name op doorlopende kredieten. Wij lichten alvast een tipje op van de sluier.

Al jaren wordt er in de consumptief kredietmarkt geworsteld met de ‘lock-up’-problematiek. Het gaat dan om situaties waarbij een doorlopend krediet niet kan worden overgesloten naar een andere aanbieder, omdat de leennormen strenger zijn geworden of omdat de persoonlijke situatie van de kredietnemer is gewijzigd. Om die reden heeft de VFN in 2014 besloten om hiervoor een oplossing te creëren in de VFN-Gedragscode. Dit heeft geresulteerd tot de toevoeging van artikel 6 sub e van de Gedragscode.

In die situaties waar slechts sprake is van oversluiting van een lopend consumptief krediet naar een andere aanbieder, waarbij deze oversluiting aantoonbaar in het belang is van de consument, kan de kredietaanbieder, hoewel er niet wordt voldaan aan de VFN-leennormen, ervoor kiezen om toch een akkoord te geven.

Om invulling te geven aan het belang van de consument zal in ieder geval sprake moeten zijn van een lager rentepercentage voor de consument na oversluiting. Daarnaast is bij de vaststelling van het dienen van het klantbelang in ieder geval relevant in welke mate de oversluiting leidt tot verhoging van de kredietsom, verlaging van de aflossingscomponent of verzwaarde verzekeringsdekking in combinatie met adviesgerelateerde kosten. Consumenten, die met hun doorlopende krediet niet meer over kunnen stappen naar een andere aanbieder, worden extra beschermd.

Tussentijdse toetsing

Doorlopende kredieten zijn flexibele kredietvormen. Leningnemers kunnen naast de reguliere aflossingen ook kosteloos extra aflossen. Dat stimuleert wellicht om zo snel mogelijk de openstaande schuld af te bouwen. Aan de andere kant kan dezelfde kredietnemer afgeloste bedragen ook weer kosteloos opnemen. Daar loopt de kredietnemer het grootste risico. Vooral daar waar de kredietnemer geconfronteerd wordt met een lager inkomen en/of hogere lasten.

Om problematische schuldensituaties te voorkomen, worden in de nieuwe Gedragscode extra verantwoordelijkheden opgenomen voor kredietaanbieders. De kredietaanbieder moet namelijk periodiek blijven toetsen of het doorlopend krediet nog steeds past bij de financiële situatie van de kredietnemer.

Opnameblokkering

Als de kredietnemer, ondanks de extra acties van de kredietaanbieder, alsnog in een problematische schuldsituatie terecht is gekomen, dan moet het doorlopend krediet geblokkeerd worden voor vervolgopnames. Hiermee wordt voorkomen dat de problemen nog groter worden.

Tot slot zal de looptijd van een doorlopend krediet aan banden worden gelegd. Voor de meeste doorlopende kredieten geldt op dit moment een onbepaalde looptijd. Met dien verstande dat de limiet moet worden afgebouwd vanaf een bepaalde leeftijd, meestal tussen de 60 en 70 jaar. In de nieuwe gedragscode wordt een maximale looptijd opgenomen van vijftien jaar.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Tekst en uitleg over CAR-verzekering

Tekst en uitleg over CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Het programma van de vijfde editie van de Dag van het Topadvies is met de sessie 'Be my guest!' compleet. Deze vijfde sessie over het rendement van gastvrijheid...

Lindenhaeghe ontwikkelt leertraject op maat voor YoungCapital

Lindenhaeghe ontwikkelt leertraject op maat voor YoungCapital

Lindenhaeghe biedt kandidaten van recruitmentspecialist YoungCapital sinds kort een op maat gemaakt leertraject aan, waarbij de kandidaten binnen een week hun Wft-diploma...

Great Place to Work: Lindenhaeghe stijgt met stip

Great Place to Work: Lindenhaeghe stijgt met stip

Opleidingsinstituut Lindenhaeghe ontving dinsdagavond de Great Place to Work-award uit handen van cabaretier en ‘meestervoorspeller’ Viggo Waas tijdens...

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

In deze klacht heeft de consument in 2015 een hypotheek afgesloten die bestaat uit zeven leningdelen. Vijf leningdelen worden tegen 2,5 procent afgesloten en twee...