Nieuwe VFN-Gedragscode

Geldstukken 2019

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog springende aanpassingen mogen worden verwacht. De nadruk ligt met name op doorlopende kredieten. Wij lichten alvast een tipje op van de sluier.

Al jaren wordt er in de consumptief kredietmarkt geworsteld met de ‘lock-up’-problematiek. Het gaat dan om situaties waarbij een doorlopend krediet niet kan worden overgesloten naar een andere aanbieder, omdat de leennormen strenger zijn geworden of omdat de persoonlijke situatie van de kredietnemer is gewijzigd. Om die reden heeft de VFN in 2014 besloten om hiervoor een oplossing te creëren in de VFN-Gedragscode. Dit heeft geresulteerd tot de toevoeging van artikel 6 sub e van de Gedragscode.

In die situaties waar slechts sprake is van oversluiting van een lopend consumptief krediet naar een andere aanbieder, waarbij deze oversluiting aantoonbaar in het belang is van de consument, kan de kredietaanbieder, hoewel er niet wordt voldaan aan de VFN-leennormen, ervoor kiezen om toch een akkoord te geven.

Om invulling te geven aan het belang van de consument zal in ieder geval sprake moeten zijn van een lager rentepercentage voor de consument na oversluiting. Daarnaast is bij de vaststelling van het dienen van het klantbelang in ieder geval relevant in welke mate de oversluiting leidt tot verhoging van de kredietsom, verlaging van de aflossingscomponent of verzwaarde verzekeringsdekking in combinatie met adviesgerelateerde kosten. Consumenten, die met hun doorlopende krediet niet meer over kunnen stappen naar een andere aanbieder, worden extra beschermd.

Tussentijdse toetsing

Doorlopende kredieten zijn flexibele kredietvormen. Leningnemers kunnen naast de reguliere aflossingen ook kosteloos extra aflossen. Dat stimuleert wellicht om zo snel mogelijk de openstaande schuld af te bouwen. Aan de andere kant kan dezelfde kredietnemer afgeloste bedragen ook weer kosteloos opnemen. Daar loopt de kredietnemer het grootste risico. Vooral daar waar de kredietnemer geconfronteerd wordt met een lager inkomen en/of hogere lasten.

Om problematische schuldensituaties te voorkomen, worden in de nieuwe Gedragscode extra verantwoordelijkheden opgenomen voor kredietaanbieders. De kredietaanbieder moet namelijk periodiek blijven toetsen of het doorlopend krediet nog steeds past bij de financiële situatie van de kredietnemer.

Opnameblokkering

Als de kredietnemer, ondanks de extra acties van de kredietaanbieder, alsnog in een problematische schuldsituatie terecht is gekomen, dan moet het doorlopend krediet geblokkeerd worden voor vervolgopnames. Hiermee wordt voorkomen dat de problemen nog groter worden.

Tot slot zal de looptijd van een doorlopend krediet aan banden worden gelegd. Voor de meeste doorlopende kredieten geldt op dit moment een onbepaalde looptijd. Met dien verstande dat de limiet moet worden afgebouwd vanaf een bepaalde leeftijd, meestal tussen de 60 en 70 jaar. In de nieuwe gedragscode wordt een maximale looptijd opgenomen van vijftien jaar.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Wet herziening partneralimentatie

Wet herziening partneralimentatie

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) In hoofdlijn wordt bij echtscheidingen de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum...

Wet affectieschade

Wet affectieschade

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) Op 1 januari 2019 is de Wet affectieschade van kracht geworden. Dankzij deze wet kunnen ook naasten smartengeld (affectieschade)...

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert op donderdag 26 september samen met RTL Z het webinar ‘Future skills: ben jij klaar voor de toekomst?’ Hoe ziet de wereld...

Algemeen belang groter dan individueel belang

Algemeen belang groter dan individueel belang

Hoewel de consument volgens Kifid eigenlijk het gelijk aan zijn zijde heeft, stemt zij in Uitspraak 2019-590 toch in met de handelwijze van ING Bank. Het klantbelang...

Tips om millennials te binden als klant

Tips om millennials te binden als klant

"Wat kun je als financieel adviseur voor millennials doen, behalve een latte macchiato met havermelk op kantoor serveren?", zo vroeg Lindenhaeghe zich af in een...

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

De boetes voor een gebrekkige of het volledig ontbreken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) zijn in juli aanzienlijk verhoogd, aldus Lindenhaeghe...

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

Tot nu toe hebben zo'n 700 mensen gebruik gemaakt van de bijna een jaar geleden door NHG gelanceerde e-learning variant van de trainingen woningbehoud en acceptatie...

Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het...

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

De slagingspercentages rond de module Hypothecair krediet zijn er niet op vooruitgegaan, aldus Lindenhaeghe die de slagingspercentages PE en Wft uit de periode april...

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de vijfde VVP Dag van het Topadvies. Ook duidelijk...