Nieuwe VFN-Gedragscode

Geldstukken 2019

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog springende aanpassingen mogen worden verwacht. De nadruk ligt met name op doorlopende kredieten. Wij lichten alvast een tipje op van de sluier.

Al jaren wordt er in de consumptief kredietmarkt geworsteld met de ‘lock-up’-problematiek. Het gaat dan om situaties waarbij een doorlopend krediet niet kan worden overgesloten naar een andere aanbieder, omdat de leennormen strenger zijn geworden of omdat de persoonlijke situatie van de kredietnemer is gewijzigd. Om die reden heeft de VFN in 2014 besloten om hiervoor een oplossing te creëren in de VFN-Gedragscode. Dit heeft geresulteerd tot de toevoeging van artikel 6 sub e van de Gedragscode.

In die situaties waar slechts sprake is van oversluiting van een lopend consumptief krediet naar een andere aanbieder, waarbij deze oversluiting aantoonbaar in het belang is van de consument, kan de kredietaanbieder, hoewel er niet wordt voldaan aan de VFN-leennormen, ervoor kiezen om toch een akkoord te geven.

Om invulling te geven aan het belang van de consument zal in ieder geval sprake moeten zijn van een lager rentepercentage voor de consument na oversluiting. Daarnaast is bij de vaststelling van het dienen van het klantbelang in ieder geval relevant in welke mate de oversluiting leidt tot verhoging van de kredietsom, verlaging van de aflossingscomponent of verzwaarde verzekeringsdekking in combinatie met adviesgerelateerde kosten. Consumenten, die met hun doorlopende krediet niet meer over kunnen stappen naar een andere aanbieder, worden extra beschermd.

Tussentijdse toetsing

Doorlopende kredieten zijn flexibele kredietvormen. Leningnemers kunnen naast de reguliere aflossingen ook kosteloos extra aflossen. Dat stimuleert wellicht om zo snel mogelijk de openstaande schuld af te bouwen. Aan de andere kant kan dezelfde kredietnemer afgeloste bedragen ook weer kosteloos opnemen. Daar loopt de kredietnemer het grootste risico. Vooral daar waar de kredietnemer geconfronteerd wordt met een lager inkomen en/of hogere lasten.

Om problematische schuldensituaties te voorkomen, worden in de nieuwe Gedragscode extra verantwoordelijkheden opgenomen voor kredietaanbieders. De kredietaanbieder moet namelijk periodiek blijven toetsen of het doorlopend krediet nog steeds past bij de financiële situatie van de kredietnemer.

Opnameblokkering

Als de kredietnemer, ondanks de extra acties van de kredietaanbieder, alsnog in een problematische schuldsituatie terecht is gekomen, dan moet het doorlopend krediet geblokkeerd worden voor vervolgopnames. Hiermee wordt voorkomen dat de problemen nog groter worden.

Tot slot zal de looptijd van een doorlopend krediet aan banden worden gelegd. Voor de meeste doorlopende kredieten geldt op dit moment een onbepaalde looptijd. Met dien verstande dat de limiet moet worden afgebouwd vanaf een bepaalde leeftijd, meestal tussen de 60 en 70 jaar. In de nieuwe gedragscode wordt een maximale looptijd opgenomen van vijftien jaar.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Dag van het Topadvies: "Ik heb geen klanten"

Dag van het Topadvies: "Ik heb geen klanten"

Welkom en afscheid bepalen veel en veel meer gastvrijheid dan het product. Dat was een van de eye openers die Esther Reinders meegaf in de kennissessie die zij namens...

Robbe, Dominass en Kuiper finalisten Advies Award 2019

Robbe, Dominass en Kuiper finalisten Advies Award 2019

Paul Robbe van Adviesbureau Robbe uit Oosterhout, Hans van Klaarbergen van Dominass Assurantiën uit Ochten en Jacco Kuiper van Kuiper Verzekeringen uit Heerenveen...

Werkprogramma Risico-beheersing Volmachten

Werkprogramma Risico-beheersing Volmachten

(door Richard Meinders, SVC Groep) Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (WRV) is een intern risicobeheersingsprogramma. Als je dit goed op orde hebt,...

Waar staat de stichting PAWW voor?

Waar staat de stichting PAWW voor?

Lindenhaeghe legt in de rubriek Permanent Actueel in het katern Ken je vak! in VVP 3 uit waar de stichting PAWW voor staat. Stichting PAWW is alweer een tijd...

CDFD geeft duidelijkheid over adviseren consumptief krediet

CDFD geeft duidelijkheid over adviseren consumptief krediet

Het CDFD heeft Adfiz duidelijkheid gegeven over het adviseren over consumptief krediet sinds de wijzigingen in het vakbekwaamheidsstelsel. Adfiz: "Het CDFD heeft...