OvFD: “Meer adviestijd voor de klant”

Colinda Rosenbrand 2022

(Adviesvak over vijf jaar volgens de OvFD, VVP 06-2022) “Wie weet, misschien wordt een hypotheek in 2028 zelfs realtime geaccepteerd.” Aldus Colinda Rosenbrand, directeur OvFD.

Adviseurs richten zich in 2028 vrijwel uitsluitend op hun corebusiness - persoonlijk advies - omdat de bemiddelingswerkzaamheden tegen die tijd grotendeels automatisch geschieden. Digitale oplossingen zorgen ervoor dat gegevens voor een adviesrapport automatisch uit brondata worden opgehaald. Gegevens kunnen ook eerder en beter gevalideerd worden en de klant hoort sneller of een hypotheek kans van slagen heeft. In de praktijk zal dit leiden tot meer efficiency, een minder tijdrovend proces en kortere doorlooptijden. Wie weet, misschien wordt een hypotheek in 2028 zelfs realtime geaccepteerd. Het mooiste van dit alles is, dat adviseurs hierdoor meer tijd krijgen voor de klant en dat kan de kwaliteit van het advies alleen maar ten goede komen.

Colinda Rosenbrand (OvFD): ‘Gelijk speelveld bij actieve provisietransparantie regelen’

Deze digitale slag zal er ook voor zorgen dat er veel meer aan actief klantbeheer wordt gedaan op basis van data-analyse. Mogelijkheden genoeg: nagaan of klanten door een hogere woningwaarde in een lagere risicoklasse kunnen, verduurzaming als meer gegevens over woningen beschikbaar zijn en de verhuisregeling wordt ook belangrijk als de rente zo door blijft stijgen. Om een goede data-analyse te kunnen maken moeten klantgegevens worden verrijkt en aangevuld.

Belangrijk is ook dat aanbieders actuele klantgegevens delen. Onbegrijpelijk dat dat nu nog niet standaard gebeurt, maar dat zal in 2028 anders zijn. Adviseurs en aanbieders werken dan op basis van gestandaardiseerde oplossingen samen, waardoor ze de klant beter kunnen bedienen met als gevolg een hogere klanttevredenheid.

Populistisch

Actieve provisietransparantie is een populistisch doel, zonder evenwichtige afweging van noodzaak, gevolgen en uitvoeringskosten. De kans dat het een ontwrichtende werking heeft op de schadeverzekeringsmarkt is groot, terwijl er binnen die markt geen misstanden bestaan. Jammer voor de consument, want die heeft nu toegang tot laagdrempelig advies en dat komt in gevaar.

Transparantie leidt tot druk op prijzen door individuele beloningsafwegingen, terwijl de dienstverlening op particuliere schadeverzekeringen vaak al helemaal niet uit kan. Het gevolg is dat consumenten straks apart moeten betalen voor extra dienstverlening zoals schadebehandeling.

Tegelijkertijd worden de totaalpremies minder vergelijkbaar als er naast een premie een provisiebedrag wordt genoemd, ook omdat er geen gelijk speelveld is met verzekeraars. Hierdoor lijkt het directe kanaal voor consumenten goedkoper.

De gevolgen voor adviseurs zijn dan groot. Aan de ene kant druk op de provisie-inkomsten en klanten die naar het directe kanaal verschuiven met daartegenover extra uitvoeringskosten. Tel uit je winst!

Het is goed dat minister Kaag exacte provisietransparantie heeft omgezet naar fijnmazige gemiddelden, maar dit moet nog nader worden uitgewerkt. Daarbij is het belangrijk dat ook het gelijke speelveld wordt geregeld. Dus we zijn er nog niet.

Reactie toevoegen

 
Meer over
NVHP: “Klantvoorkeur voor professioneel financieel adviseur blijft”

NVHP: “Klantvoorkeur voor professioneel financieel adviseur blijft”

(Adviesvak over vijf jaar volgens de NVHP, VVP 06-2022) “De adviseur van de nabije én verdere toekomst gaat actief aan de slag met digitalisering,...

AFM: “Consument steeds beter bediend”

AFM: “Consument steeds beter bediend”

(Adviesvak over vijf jaar volgens de AFM, VVP 06-2022) “Wij verwachten dat door het maken van keuzes en het onderkennen van kwetsbaarheden bij het verlenen...

VVP 06-2022: het adviesvak over vijf jaar

VVP 06-2022: het adviesvak over vijf jaar

Over vijf jaar… zijn er gewoon nog financieel adviseurs die floreren door hun persoonlijke benadering van consument en ondernemer. Dat stellen Adfiz, AFM,...

Adfiz: “Adviseur als dé deskundige”

Adfiz: “Adviseur als dé deskundige”

(Adviesvak over vijf jaar volgens Adfiz in VVP 06-2022) “Zorgen dat financieel advies voor meer mensen bereikbaar wordt, dáár wil ik aan bijdragen...

Het vuur van... Colinda Rosenbrand

Het vuur van... Colinda Rosenbrand

(Colinda Rosenbrand, OvFD, in de rubriek 'Het Vuur van...' in VVP 5) Er zijn veel prachtige mensen in onze sector die elke dag het beste geven wat in hen zit....

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

De OvFD is “blij dat de minister exact nominale transparantie heeft losgelaten voor een systeem van een fijnmazig gemiddelde. We gaan nog in gesprek over de...

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

OvFD: consumentenbescherming op losse schroeven door nieuwe definitie voor informeren

OvFD: consumentenbescherming op losse schroeven door nieuwe definitie voor informeren

De OvFD vreest voor de gevolgen voor consumenten van de nieuwe interpretatie van de begrippen ‘informeren’ en ‘adviseren’ die de AFM heeft...

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

“De hele gang van zaken bevestigt onze mening dat de voor de AFM gewenste uitkomst vooraf al vaststond en ten koste van alles moest worden bereikt.”...

Christian Dijkhof herbenoemd als voorzitter van de OvFD

Christian Dijkhof herbenoemd als voorzitter van de OvFD

Christian Dijkhof is door de Algemene Ledenvergadering van de OvFD herbenoemd als voorzitter van de OvFD. Dijkhof: "Ik ben erg blij met deze herbenoeming. Ik zet...