Rode draad bij vergroening

Björn Jalving 2020

(Björn Jalving, Turien/Ansvar, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Over waarom een duurzame samenleving noodzakelijk is, raken we nooit uitgeschreven. Maar wat zullen we hiervan merken in de adviessector? In de toekomst kijken kan ik niet, maar soms biedt het heden al enkele aanwijzingen over wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Steeds meer grote bedrijven, waaronder de grote verzekeraars, hebben een klimaattransitieplan of een klimaatactieplan. Deze plannen worden steeds gedetailleerder. Waar het voorheen vaak ging over de beleggingsportefeuille en de eigen organisatie van de verzekeraar, worden de plannen nu in toenemende mate uitgebreid met doelstellingen op het gebied van de verzekeringsportefeuille. Deze laatste ontwikkeling maakt deze plannen in mijn beleving nog interessanter, want deze doelstellingen in de verzekeringsportefeuille raken niet alleen de verzekeraar, maar hebben ook invloed op de klant, adviseur en volmacht.

Groener wagenpark

Het Nederlandse wagenpark moet groen worden. Natuurlijk zijn de plannen stuk voor stuk verschillend, maar over het algemeen moeten de eerste doelstellingen in de verzekeringsportefeuille in het jaar 2030 gerealiseerd worden. Op het gebied van autoverzekeringen zien we steevast de eerste concrete doelstellingen. Een grote Nederlandse verzekeraar heeft bijvoorbeeld de doelstelling om de CO2-uitstoot van het verzekerde wagenpark in de periode 2022-2030 met 26 procent te verminderen. Een andere ver zekeraar wil de uitstoot op het verzekerde wagenpark in de periode 2021-2030 met vijftien tot twintig procent verminderen. Verschillende perio des, percentages en zeer waarschijnlijk ook verschillende vertrekpunten bij deze twee verzekeraars, maar de rode draad is dat de CO2-uitstoot in de toekomst een steeds nadrukkelijker onderdeel van de autoverzekering wordt.

‘In de toekomst kijken aan de hand van klimaatactieplannen’

Engagement

Engagement is een term die veel wordt gebruikt rondom beleggingen, maar we zien het ook steeds meer terug ten aanzien van de verzekeringsportefeuille. Engagement houdt in deze context in dat een bedrijf een doorlopende, actieve dialoog voert om de ander tot structureel ander en daarmee duurzamer gedrag te brengen. Dit kan een verzekeraar als aandeelhouder doen met het bedrijf waarin de verzekeraar belegt, maar het kan ook met klanten, adviseurs en gevolmachtigden. Ook op dit vlak zijn er al verschillende doelstellingen. Zo is er een grote verzekeraar die in 2030 350.000 zakelijke en particuliere klanten ondersteund wil hebben bij het verlagen van hun CO2-uitstoot. Een andere verzekeraar richt zich op het aanleggen van groene daken bij bedrijven en het ondersteunen van VvE’s. Daarnaast formuleert deze verzekeraar duidelijke engagementdoelen. Zo moet er in 2025 een engagementstrategie liggen voor 25 procent van de zakelijke por tefeuille, te beginnen met de agrarische sector. En dit moet in 2030 zijn opgebouwd tot 50 procent. Samenvattend zullen we de komende jaren meer interactie en engagement zien tussen verzekeraars en klanten.

Een laatste ontwikkeling die bij verschillende verzekeraars te zien is, is het opzetten van een klimaatacceptatieteam (of een soortgelijke term). Wanneer een risico nieuw is en tegelijkertijd een positieve bijdrage levert aan het verminderen van de CO2-uitstoot, zetten de des kundigen in deze teams zich extra in om een verzekeringsoplossing aan te bieden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....

Migratie provinciale portefeuille Ansvar naar Turien & Co.

Migratie provinciale portefeuille Ansvar naar Turien & Co.

De provinciale portefeuille en producten van Ansvar worden begin volgend jaar overgevoerd naar Turien & Co.. Het label Ansvar en de producten blijven en zullen...

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

De meerwaarde van minder

De meerwaarde van minder

(Paul Burger, AnsvarIdéa/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 2-2024) Bo-rent, SnappCar, Greenwheels, Airbnb, Peerby (huren bij je buren), het...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...