Spreiding vergroot kans op fair tarief

Richard Meinders (SVC)

Bij de invoering van het provisieverbod voorzag men problemen ten aanzien van de betaalbaarheid van financieel advies. Om consumenten tegemoet te komen, is een vrijstelling in de Wft opgenomen voor het verlenen van krediet door een financieel dienstverlener.

De financieel dienstverlener kan de nota van de dienstverlening uitspreiden over maximaal 24 maanden, mits dit zonder opslagen voor kosten en rente gebeurt. In onze auditpraktijk zien wij helaas dat nog relatief weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Als financieel dienstverleners hun kosten wel spreiden, gaat het regelmatig mis.

Het provisieverbod is van toepassing op impactvolle en complexe producten. Denk aan hypothecair krediet, levensverzekeringen en andere vermogensopbouwproducten, pensioenen, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bij hypothecair krediet worden de leennormen steeds verder aangetrokken. In 2017 kan nog 101 procent van de waarde van de woning worden gefinancierd (vanaf 2018 is dit 100 procent), terwijl de gemiddelde kosten 4 tot 6 procent bedragen. Dit betekent dat je als aspirant huizenkoper moet beschikken over eigen middelen of hiervoor aanvullend moet gaan lenen in de vorm van een consumptief krediet.

Bij andere producten zien wij vaak dat klanten de advies- en bemiddelingskosten te hoog vinden of niet kunnen betalen, met als gevolg dat de adviseur vaak besluit zijn advies- en bemiddelingskosten te matigen. Een AOV-advies voor minder dan 500 euro komen wij regelmatig tegen. Toch bijzonder dat voor het in kaart brengen van de gehele financiële positie van de klant bij een hypothecair krediet 2.500 euro in rekening wordt gebracht en als dit voor een AOV gebeurt, het ineens voor minder dan 500 euro kan. In mijn opinie wordt in een traject voor dergelijke advieskosten een half advies geleverd of zwaar beneden kostprijs gewerkt. Als de klant het adviestarief niet ineens kan betalen, is het altijd mogelijk om deze kosten over 24 maanden te spreiden. Hierdoor wordt het mogelijk om goed werk te leveren tegen een goed tarief.

‘AFM waarschuwt voor risico’s consumptief inancieren’

In onze auditpraktijk zien wij regelmatig dat financieel dienstverleners een consumptief krediet afsluiten voor het financieren van de aankoop- en advieskosten bij een hypothecair krediet. Het consumptief krediet wordt dan aangevraagd als het hypothecair krediet getoetst en akkoord is gegeven door de geldverstrekker. Zou het consumptief krediet zijn meegewogen bij het hypothecair krediet, dan blijkt vaak dat de leennormen worden overschreden. Doordat de leennormen bij consumptief krediet anders zijn dan voor hypothecair krediet, is de lening later wel mogelijk. De AFM waarschuwt (AFM: 8 april 2016) consumenten voor financiële risico’s als zij deze kosten consumptief financieren. Uit onderzoek blijkt, dat 12 procent van de consumenten het hypotheekbedrag verlaagt door een consumptief krediet af te sluiten. Het is vanuit verantwoorde kredietverlening niet verboden om naast een maximale hypotheek een consumptief krediet af te sluiten. Het is echter naar het oordeel van de AFM niet verstandig om de bijkomende kosten consumptief te financieren, als er onvoldoende ruimte in hypothecaire leennormen bestaat om dit hypothecair te financieren.

In abonnement versleuteld

Sommige financieel adviseurs sluiten bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een abonnement af. Dit abonnement kent dan vaak een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de AOV (3 of 5 jaar). Voor het advies en de bemiddeling worden dan geen (extra) kosten in rekening gebracht. Deze zijn ‘versleuteld’ in de abonnementsprijs. Op zich staat het iedere ondernemer vrij om ‘gratis’ te werken, maar het is niet toegestaan de kosten uit te smeren over een periode van 3 tot 5 jaar. Je bent dan volgens de Wft krediet aan het aanbieden en daarvoor moet je over een vergunning beschikken. Waarbij ik graag aanteken dat krediet aanbieden iets heel anders is dan adviseren of bemiddelen in consumptief krediet.

Een voorbeeld. De klant sluit een AOV met een abonnement voor de doorlopende dienstverlening van 49,50 euro per maand, looptijd vijf jaar. Wil de klant geen abonnement, dan moet hij 1.495 euro betalen voor de advies- en bemiddelingskosten. De totale advies-, bemiddeling- en beheerkosten voor de klant, over een looptijd van vijf jaar, bedragen 2.970 euro. Wil de adviseur de kosten op de juiste wijze in rekening brengen, dan kan hij de klant eenmalig 1.495,00 en 24,58 per maand laten betalen of de eerste twee jaar 87,87 per maand en daarna 24,58 per maand.

Factoringmaatschappij

Ook zijn wij inmiddels geconfronteerd met een financieel dienstverlener die samenwerkte met een factoringmaatschappij en de klant in zijn dienstverleningsmodel de keuze gaf tussen betaling ineens of gespreid over 12, 24 of 36 maanden. Bij betalingstermijn langer dan 12 maanden, werd dit gefinancierd door middel van een consumptief krediet, maar dat stond niet in de opdracht tot dienstverlening. Hierdoor bood de financieel dienstverlener formeel krediet aan bij de optie van betaling in 36 maanden en daarvoor had hij geen vergunning. In de praktijk werd het krediet aangeboden door de factoringmaatschappij, die overigens wel over een vergunning beschikt, en er werd een aparte overeenkomst gesloten, maar zo stond het niet in de overeenkomst.

Conclusie

Het gespreid betalen van advies- en bemiddelingskosten is een goede optie, die jou als financieel dienstverlener in staat stelt om de beloning te vragen die noodzakelijk is om jouw werk goed te kunnen doen. Houd je echter aan de spelregels: maximaal 24 maanden en geen opslag voor rente of kosten.

 

WETTELIJK KADER

Krediet wordt gedefinieerd als het aan een consument ter beschikking stellen van een geldsom, ter zake waarvan de consument gehouden is één of meer betalingen te verrichten. Artikel 1:20 Wft lid 1 sub f: Deze wet is niet van toepassing op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen waarin financiële diensten met betrekking tot krediet, zonder rente of andere kosten, dat door een financiële dienstverlener wordt verleend ten behoeve van de betaling van kosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst met betrekking tot een financieel product, ter zake waarvan een verbod geldt voor het verschaffen of ontvangen van bepaalde provisies op grond van artikel 4:25a, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 1.1a BGfo: Artikel 1:20, eerste lid, onderdeel f, van de wet is van toepassing indien:

a. Een financieel dienstverlener die adviseert een krediet verleent voor de betaling van de advieskosten en distributiekosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product als bedoeld in artikel 86c waarbij de consument, of indien het een verzekering betreft, de cliënt is gehouden binnen twee jaar af te lossen.

 

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Marieke van Zuien in jury Advies Award

Marieke van Zuien in jury Advies Award

Marieke van Zuien (commercieel directeur BNP Paribas Cardif) is toegetreden tot de jury van de VVP Advies Award. Marieke gaat zich samen met de andere juryleden...

Het begint bij jezelf

Het begint bij jezelf

Betekenisvol ondernemen begint bij jezelf als financieel dienstverlener. Je moet het echt zelf willen, je moet er echt zelf in geloven. Dan is klanttevredenheid...

Uitbesteding door de Gevolmachtigd Agent

Uitbesteding door de Gevolmachtigd Agent

Een belangrijk onderdeel van uitbesteding is dat je de werkzaamheden wel kunt uitbesteden, maar de verantwoordelijkheid nooit! De werkzaamheden die de Gevolmachtigd...

Webinar betekenisvol adviseren

Webinar betekenisvol adviseren

De Federatie van Assurantieclubs organiseert op 21 januari om 16.00 uur in de reeks FvActueel een webinar over betekenisvol ondernemen. Dagvoorzitter en tevens voorzitter...

“Niet langer het gevoel dat ik klanten tekort doe”

“Niet langer het gevoel dat ik klanten tekort doe”

(VVP Ondernemerspanel in VVP 5-2020) Edwin Nijenhuis (Linie Financial Consultancy, Emmen) had moeite om focus aan te brengen in zijn praktijk. Het geluk lachte...

Pak je kans!

Pak je kans!

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2020) Juist tijdens veelvoorkomende, alledaagse werkzaamheden is de kans op een bedrijfsongeval groot. Als adviseur speel je een belangrijke...

Hoe duurzaam is jouw advies?

Hoe duurzaam is jouw advies?

Steeds meer bedrijven en ook particulieren willen duurzame keuzes maken. Is duurzaamheid al een onderdeel van uw analyses en adviezen? Duurzaamheid lijkt een modewoord...

Samenvatting in beeld finale Advies Award 2020

Samenvatting in beeld finale Advies Award 2020

'Wakker worden met een glimlach.' Dat was de kop van de e-mail die de jury van de Advies Award van Leen Keijzerwaard ontving. Het winnen van de Advies Award 2020...

ISO 27001 en AVG

ISO 27001 en AVG

(door Joyce Koops en Richard Meinders, SVC Groep). ISO 27001 is een goede basis voor de gevolmachtigd agent om actief bezig te zijn met privacy en informatiebeveiliging. ISO...

Volg vanmiddag live de spetterende finale van de Advies Award 2020

Volg vanmiddag live de spetterende finale van de Advies Award 2020

Woon vanmiddag 16.00 uur gratis de spectaculaire live-uitzending bij van de finale van de Advies Award 2020 en bepaal wie zich het komende jaar het meest klantvriendelijke...