Spreiding vergroot kans op fair tarief

Richard Meinders (SVC)

Bij de invoering van het provisieverbod voorzag men problemen ten aanzien van de betaalbaarheid van financieel advies. Om consumenten tegemoet te komen, is een vrijstelling in de Wft opgenomen voor het verlenen van krediet door een financieel dienstverlener.

De financieel dienstverlener kan de nota van de dienstverlening uitspreiden over maximaal 24 maanden, mits dit zonder opslagen voor kosten en rente gebeurt. In onze auditpraktijk zien wij helaas dat nog relatief weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Als financieel dienstverleners hun kosten wel spreiden, gaat het regelmatig mis.

Het provisieverbod is van toepassing op impactvolle en complexe producten. Denk aan hypothecair krediet, levensverzekeringen en andere vermogensopbouwproducten, pensioenen, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bij hypothecair krediet worden de leennormen steeds verder aangetrokken. In 2017 kan nog 101 procent van de waarde van de woning worden gefinancierd (vanaf 2018 is dit 100 procent), terwijl de gemiddelde kosten 4 tot 6 procent bedragen. Dit betekent dat je als aspirant huizenkoper moet beschikken over eigen middelen of hiervoor aanvullend moet gaan lenen in de vorm van een consumptief krediet.

Bij andere producten zien wij vaak dat klanten de advies- en bemiddelingskosten te hoog vinden of niet kunnen betalen, met als gevolg dat de adviseur vaak besluit zijn advies- en bemiddelingskosten te matigen. Een AOV-advies voor minder dan 500 euro komen wij regelmatig tegen. Toch bijzonder dat voor het in kaart brengen van de gehele financiële positie van de klant bij een hypothecair krediet 2.500 euro in rekening wordt gebracht en als dit voor een AOV gebeurt, het ineens voor minder dan 500 euro kan. In mijn opinie wordt in een traject voor dergelijke advieskosten een half advies geleverd of zwaar beneden kostprijs gewerkt. Als de klant het adviestarief niet ineens kan betalen, is het altijd mogelijk om deze kosten over 24 maanden te spreiden. Hierdoor wordt het mogelijk om goed werk te leveren tegen een goed tarief.

‘AFM waarschuwt voor risico’s consumptief inancieren’

In onze auditpraktijk zien wij regelmatig dat financieel dienstverleners een consumptief krediet afsluiten voor het financieren van de aankoop- en advieskosten bij een hypothecair krediet. Het consumptief krediet wordt dan aangevraagd als het hypothecair krediet getoetst en akkoord is gegeven door de geldverstrekker. Zou het consumptief krediet zijn meegewogen bij het hypothecair krediet, dan blijkt vaak dat de leennormen worden overschreden. Doordat de leennormen bij consumptief krediet anders zijn dan voor hypothecair krediet, is de lening later wel mogelijk. De AFM waarschuwt (AFM: 8 april 2016) consumenten voor financiële risico’s als zij deze kosten consumptief financieren. Uit onderzoek blijkt, dat 12 procent van de consumenten het hypotheekbedrag verlaagt door een consumptief krediet af te sluiten. Het is vanuit verantwoorde kredietverlening niet verboden om naast een maximale hypotheek een consumptief krediet af te sluiten. Het is echter naar het oordeel van de AFM niet verstandig om de bijkomende kosten consumptief te financieren, als er onvoldoende ruimte in hypothecaire leennormen bestaat om dit hypothecair te financieren.

In abonnement versleuteld

Sommige financieel adviseurs sluiten bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een abonnement af. Dit abonnement kent dan vaak een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de AOV (3 of 5 jaar). Voor het advies en de bemiddeling worden dan geen (extra) kosten in rekening gebracht. Deze zijn ‘versleuteld’ in de abonnementsprijs. Op zich staat het iedere ondernemer vrij om ‘gratis’ te werken, maar het is niet toegestaan de kosten uit te smeren over een periode van 3 tot 5 jaar. Je bent dan volgens de Wft krediet aan het aanbieden en daarvoor moet je over een vergunning beschikken. Waarbij ik graag aanteken dat krediet aanbieden iets heel anders is dan adviseren of bemiddelen in consumptief krediet.

Een voorbeeld. De klant sluit een AOV met een abonnement voor de doorlopende dienstverlening van 49,50 euro per maand, looptijd vijf jaar. Wil de klant geen abonnement, dan moet hij 1.495 euro betalen voor de advies- en bemiddelingskosten. De totale advies-, bemiddeling- en beheerkosten voor de klant, over een looptijd van vijf jaar, bedragen 2.970 euro. Wil de adviseur de kosten op de juiste wijze in rekening brengen, dan kan hij de klant eenmalig 1.495,00 en 24,58 per maand laten betalen of de eerste twee jaar 87,87 per maand en daarna 24,58 per maand.

Factoringmaatschappij

Ook zijn wij inmiddels geconfronteerd met een financieel dienstverlener die samenwerkte met een factoringmaatschappij en de klant in zijn dienstverleningsmodel de keuze gaf tussen betaling ineens of gespreid over 12, 24 of 36 maanden. Bij betalingstermijn langer dan 12 maanden, werd dit gefinancierd door middel van een consumptief krediet, maar dat stond niet in de opdracht tot dienstverlening. Hierdoor bood de financieel dienstverlener formeel krediet aan bij de optie van betaling in 36 maanden en daarvoor had hij geen vergunning. In de praktijk werd het krediet aangeboden door de factoringmaatschappij, die overigens wel over een vergunning beschikt, en er werd een aparte overeenkomst gesloten, maar zo stond het niet in de overeenkomst.

Conclusie

Het gespreid betalen van advies- en bemiddelingskosten is een goede optie, die jou als financieel dienstverlener in staat stelt om de beloning te vragen die noodzakelijk is om jouw werk goed te kunnen doen. Houd je echter aan de spelregels: maximaal 24 maanden en geen opslag voor rente of kosten.

 

WETTELIJK KADER

Krediet wordt gedefinieerd als het aan een consument ter beschikking stellen van een geldsom, ter zake waarvan de consument gehouden is één of meer betalingen te verrichten. Artikel 1:20 Wft lid 1 sub f: Deze wet is niet van toepassing op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen waarin financiële diensten met betrekking tot krediet, zonder rente of andere kosten, dat door een financiële dienstverlener wordt verleend ten behoeve van de betaling van kosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst met betrekking tot een financieel product, ter zake waarvan een verbod geldt voor het verschaffen of ontvangen van bepaalde provisies op grond van artikel 4:25a, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 1.1a BGfo: Artikel 1:20, eerste lid, onderdeel f, van de wet is van toepassing indien:

a. Een financieel dienstverlener die adviseert een krediet verleent voor de betaling van de advieskosten en distributiekosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product als bedoeld in artikel 86c waarbij de consument, of indien het een verzekering betreft, de cliënt is gehouden binnen twee jaar af te lossen.

 

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Bepaal wie de VVP Advies Award 2022 wint!

Bepaal wie de VVP Advies Award 2022 wint!

Woon de spectaculaire, korte live-uitzending van de finale van de VVP Advies Award 2022 bij en bepaal wie zich het meest klantgerichte advieskantoor van 2022 mag...

Halve finale Advies Award 2022 in beeld…

Halve finale Advies Award 2022 in beeld…

De drie finalisten van de Advies Award 2022 zijn bekend. Van de spannende halve finale, die 7 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een korte sfeerimpressie...

Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep finalisten Advies Award 2022

Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep finalisten Advies Award 2022

“Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2022. Deze kantoren, die net als de andere drie...

Jähnig + Ter Braak winnaar VVP Advies Award categorie Hypotheken

Jähnig + Ter Braak winnaar VVP Advies Award categorie Hypotheken

Jähnig + Ter Braak is de winnaar geworden van de Advies Award in de categorie Hypotheken. Tim Jähnig, Mike ter Braak en Marcia Berfelo nemen de award...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2022 zijn...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2022 zijn...

Geerts (Particulier), L&B Groep (Zakelijk), Jänig + Ter Braak (Hypotheken), Pensioen-Coaching (Pensioen), Finenzo Deventer (Digitale Innovatie), Expat...

Pensioen-Coaching winnaar VVP Advies Award categorie Pensioen

Pensioen-Coaching winnaar VVP Advies Award categorie Pensioen

Pensioen-Coaching is de winnaar geworden van de Advies Award in de categorie Pensioen. Johan van Gisteren neemt, samen met Jeanette de Jong en Paul Vriends, de...

Expat Mortgages winnaar VVP Advies Award categorie Niche

Expat Mortgages winnaar VVP Advies Award categorie Niche

Expat Mortgage is de winnaar geworden van de Advies Award in de categorie Niche. Henk Jansen neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid Robin van Beem...

Geerts winnaar VVP Advies Award categorie Particulier Advies

Geerts winnaar VVP Advies Award categorie Particulier Advies

Geerts Financiële Dienstverleners is de winnaar geworden van de Advies Award in de categorie Particulier Advies. Tomas Geerts en team nemen de award in ontvangst...

L&B Groep winnaar VVP Advies Award categorie Zakelijk Advies

L&B Groep winnaar VVP Advies Award categorie Zakelijk Advies

L&B Groep is de winnaar geworden van de VVP Advies Award 2022 in de categorie Zakelijk Advies. Bertjan Scheepbouwer neemt, geflankeerd door Kees Boer en Rogier...

Juffrouw Polis wint Starterspijs VVP Advies Award 2022

Juffrouw Polis wint Starterspijs VVP Advies Award 2022

Juffrouw Polis heeft de startersprijs gewonnen van de VVP Advies Award 2022. Ilse Bosland neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid Bob Klijn (Söderberg...