Verdeling van zorgplicht

Bij veel adviseurs bestaat nog altijd onduidelijkheid over de inhoud van de verplichte wettelijke nazorg en welke partij in de keten hiervoor verantwoordelijk is. Deze vragen worden extra relevant op het moment dat klanten aangeven de adviseur niet te willen blijven betalen voor zijn werkzaamheden. Juist de nazorg biedt mogelijkheden om een goede band met je klant te krijgen en te houden. Hoog tijd dus dat hierover duidelijkheid komt.

Een deel van de wettelijke zorgplicht betreft het tijdig verstrekken van relevante informatie aan klanten gedurende de looptijd van een product of dienst (art. 4:20 lid 3 Wft). Daarbij kun je denken aan vragen over het gegeven advies, het doorgeven van product-wijzigingen aan de consument en aan de verzekeraar, of het melden van nieuwe regelgeving.

In artikel 4:21 Wft wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze verplichting rust op de bemiddelaar. De gedachte daarbij is dat de bemiddelaar als eerste contact heeft met de klant en deze ook bijstaat bij de totstandkoming van een overeenkomst voor de afname van een financieel product. Daar komt bij dat een aanbieder bij het afsluiten van het product vaak geen direct contact met de klant heeft, waardoor deze lastig aan de verplichting zou kunnen voldoen.

Maar geldt dit ook tijdens de looptijd van het product? Gedurende de looptijd hebben zowel de aanbieder als de bemiddelaar een band met de klant; de een voor het product, de ander voor de dienstverlening. Verder is de bemiddelaar afhankelijk van informatie van de aanbieder om de klant goed te kunnen informeren.

Overdracht is mogelijk

De wet laat ruimte om de verplichting tot het verstrekken van informatie aan de klant zodanig te verdelen dat deze gedurende de looptijd kan worden overgedragen aan de aanbieder. De partijen moeten dat dan wel overeenkomen. De afspraken over de verdeling van de zorgplicht kunnen in de samenwerkingsovereenkomst of in een brief worden vastgelegd.

Er zijn omstandigheden denkbaar waarbij een gedeeltelijke overdracht van de zorgplicht van de bemiddelaar aan de aanbieder logisch lijkt. Het belangrijkste voorbeeld betreft een klant die

‘Gedeeltelijke overdracht zorgplicht van bemiddelaar naar aanbieder kan logisch zijn’

section1_page50_article24_1.jpg

aangeeft niet langer voor de dienstverlening van de bemiddelaar te willen betalen. In dergelijke gevallen zou de bemiddelaar de aanbieder moeten kunnen melden dat deze de zorgplicht voor wat betreft informatie over het product of over relevante wettelijke wijzigingen overneemt.

En nu?

In het refertemodel SWO – de door diverse branchepartijen opgestelde standaard – is opgenomen dat de bemiddelaar verplicht is om de klant tijdig te informeren over relevante wijzigingen, maar ook dat deze verplichting kan worden overgedragen aan de aanbieder. Wanneer de klant aangeeft geen gebruik te willen maken van het aanbod voor doorlopende dienstverlening van zijn adviseur kan het wenselijk zijn dat de aanbieder de verplichting op zich neemt. Adfiz stelt een model(brief) aan adviseurs ter beschikking, waarmee de verdeling van de zorgplicht kan worden vastgelegd (zie www.adfiz.nl/ledenvoordelen). Bovendien zal zij het gesprek hierover aangaan als aanbieders niet meewerken.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Reactie toevoegen

 
Editie
Informeren of adviseren?

Informeren of adviseren?

(Opinie Enno Wiertsema, directeur Adfiz, in VVP-special Financieel Vitaal 2023) Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Zorgdeclaraties dienen we in...

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

"Wij herkennen de problemen die de AFM signaleert over cyberverzekeringen." Zo reageert Adfiz op de maandag verschenen AFM-verkenning waarin de toezichthouder verzekeraars...

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz heeft een Checklist verplichte pre-contractuele informatie ontwikkeld. Adfiz: "Van algemene informatie over je kantoor tot het essentiele informatiedocument...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

Adfiz, Nationale-Nederlanden, NVGA en VNAB zijn een samenwerking gestart met IVA-Business School met als doel vakbekwaam jong commercieel talent te interesseren...

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

De resultaten over 2022 zijn voor de meeste bij Adfiz aangesloten advieskantoren boven verwachting. Ook de daling in hypotheken was lager dan verwacht. Voor 2023...

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

“Vinden jullie harmonisatie ook zo belangrijk als de rest van Europa een provisieverbod afwijst?” Die vraag stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan...

Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid

(Adfiz in Ken je vak! VVP 06-2022) Om financieel adviseurs te ondersteunen bij het cyberveiliger maken van hun eigen onderneming en ze een weg te wijzen door de...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

Roger van der Linden hield in zijn speech op de Adfiz-nieuwjaarsbijeenkomst branchegenoten een spiegel voor. Hij zei onder meer: "Het essentiële van vooruitgang...