Verkokering

Insect

(Voorwoord VVP 4) Wanneer is genoeg genoeg? Deze vraag wordt vaak gesteld in het kader van individueel welzijn. Hoeveel geld heb je nodig voor een fijn leven? In hoeverre ben je bereid een deel van jouw inkomsten te delen met mensen die het harder nodig hebben dan jij?

Deze vraag gaat ook op voor bedrijven. Hoeveel winst is genoeg en in welke mate wil je bijdragen aan de samenleving?

Inmiddels is nagenoeg iedereen ervan doordrongen dat klimaatverandering en biodiversiteitsverlies onvoorstelbaar grote problemen opleveren voor de (toekomst van de) mensheid. “De achteruitgang van biodiversiteit bedreigt niet alleen planten- en diersoorten maar onder andere ook voedselproductie, watervoorraden, luchtkwaliteit en het klimaat”, aldus risicospecialist Cardano, die er ook op wijst dat financiële dienstverleners steeds meer risico’s lopen.

Het is dus heel dichtbij. Doen we genoeg, is daarom een terechte vraag. Volgens mij moeten we waken voor duurzaamheidsverkokering. Prachtig wat bedrijven allemaal aan verduurzaming doen, maar parkeren we daarmee niet wezenlijke vragen? Wie aan duurzaamheid doet, hoeft namelijk niet meer na te denken over gedragsverandering.

Het Klimaatboek leest: “Sommige mensen vinden dat we niet genoeg doen om deze crisis een halt toe te roepen en aan te pakken. Maar dat klopt niet, want ‘niet genoeg doen’ suggereert dat je wel ìets doet. Maar de ongemakkelijke waarheid is dat we in feite helemaal niets doen. Of beter gezegd, we doen maar heel weinig, bij lange na niet genoeg. En misschien nog wel belangrijker: we doen niets om de situatie te verbeteren of om te buigen, we bieden hooguit verweer. De krachten van hebzucht, winst en verwoesting van de planeet zijn zo sterk dat onze strijd voor de natuur beperkt blijft tot een wanhopige poging een totale natuurramp te voorkomen.”

Ook in onze sector werken heel veel mensen die oprecht het goede willen doen, maar niet willen of durven kijken naar de achterliggende problematiek. Hoe werkt bijvoorbeeld het geldsysteem? Waarom is er steeds meer kritiek op het alleenrecht van commerciële banken om geld te scheppen? Waarom zijn er eigenlijk nog beursgenoteerde bedrijven die miljarden verdienen voor een beperkt aantal aandeelhouders die weinig of geen affiniteit hebben met waar een onderneming voor staat? Hoe kan het dat supermarkten al zo lang zoveel winst maken op producten die niet gezond zijn en rijk worden over de rug van (bio)boeren en producenten in zogenaamde lagelonenlanden en dat in een tijd dat de kloof tussen arm en rijk – zelfs in Nederland – alleen maar groter wordt?

De meeste bedrijven hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat is mooi. Maar echte duurzaamheid gaat verder dan bijvoorbeeld het planten van bomen. Het gaat om wezenlijke gedragsverandering, ook als dat ten koste gaat van de eigen hoge rendementsdoelstellingen. Duurzaamheid is uiteraard ook onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Maar ten tijde van een de mensheid bedreigende crisis is en blijft de vraag: wanneer is genoeg genoeg?

Een cruciale vraag. Met als onderliggende hamvraag: wie ben je, waartoe ben je op aarde? Een hamvraag die geldt voor ieder individu en ieder mens.

Laten we samen verder kijken dan het verduurzaamheidsvraagstuk alleen en inhoud geven aan een economie die goed is voor alles en iedereen.

Reactie toevoegen

 
Goede adviezen moeten goed blijven

Goede adviezen moeten goed blijven

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk' in VVP 1-2024) “Financieel advies speelt op verschillende manieren een rol in de samenleving – nu en in de toekomst...

"Concrete acties om te verduurzamen ontbreken in de financiële sector"

"Concrete acties om te verduurzamen ontbreken in de financiële sector"

Hoewel het bewustzijn in de financiële sector over duurzaamheid toeneemt, blijft actie uit.  Dit blijkt onderzoek van Cognizant en Oxford Economics. Volgens...

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...

Verkort (eenvoudiger) hypotheekadvies voor verduurzaming

Verkort (eenvoudiger) hypotheekadvies voor verduurzaming

Woningeigenaren die hun hypotheek willen verhogen voor de verduurzaming van hun woning, kunnen gebruik maken van een verkort (eenvoudiger) advies voor de financiering...

Sterke stijging gebruik ISDE voor verduurzaming

Sterke stijging gebruik ISDE voor verduurzaming

In de eerste helft van 2023 werd ruim 115.000 keer een Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) verstrekt aan woningeigenaren: bijna anderhalf...

Toename gebruik Nationaal Warmtefonds bij lage en middeninkomens

Toename gebruik Nationaal Warmtefonds bij lage en middeninkomens

Het aantal woningeigenaren met lage inkomens die hun woning energiezuinig maken met behulp van Nationaal Warmtefonds is aanzienlijk gestegen. Dat blijkt uit de monitor...

Bij de LES blijven

Bij de LES blijven

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) Ik kan alle advieskantoren van harte aanbevelen om de duurzame ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Het raakt iedereen...

Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Er moet een uniform klimaatlabel ontwikkeld worden dat ervoor zorgt dat potentiële huizenkopers klimaatrisico’s meenemen in hun aankoopbeslissing. Dat...

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Rode draad bij vergroening

Rode draad bij vergroening

(Björn Jalving, Turien/Ansvar, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Over waarom een duurzame samenleving noodzakelijk is, raken we nooit uitgeschreven. Maar wat...