Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

PA Schade 2022

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 01-2022). Sinds juli vorig jaar hebben verenigingen en stichtingen te maken met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Hoewel de belangrijkste doelgroepen verenigingen en stichtingen zijn, heeft de nieuwe wet ook gevolgen voor andere niet-commerciële rechtspersonen, zoals coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Veel bestuursleden van verenigingen en stichtingen doen hun bestuurstaak erbij. De mate van verantwoordelijkheid verschilt natuurlijk wel. Voor een grote stichting is dit iets anders dan voor een kleine sportvereniging. Feit is wel dat er tot voor kort onvoldoende regels waren waardoor niet-commerciële rechtspersonen, zoals een vereniging of stichting, in de financiële problemen konden komen als gevolg van wanbestuur. Met de nieuwe wet wil men dit zoveel mogelijk voorkomen.

Het doel van de nieuwe WBTR is dus om het bestuur en het toezicht op niet-commerciële rechtspersonen te verbeteren. Zo kan financiële schade door wanbestuur, zelfverrijking, machtsmisbruik of wanbeleid worden voorkomen. Er zijn daarom een aantal regels opgesteld. Deze luiden als volgt:

1. Het wordt voor verenigingen en stichtingen mogelijk om een Raad van Commissarissen (RvC) aan te stellen. Een RvC houdt toezicht op het dagelijks bestuur. Feitelijk een extra laag (orgaan) boven het bestuur. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om te werken met één laag. Bestuurders en toezichthouders (niet-uitvoerende bestuurders) zijn dan in één orgaan actief. Formeel bestaat deze mogelijkheid nu nog niet voor verenigingen en stichtingen, omdat dit in het handelsregisterbesluit 2008 moet worden aangepast. Het is echter al wel toegestaan om op deze manier te werken.

2. Bestuurders of toezichthouders die een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat in strijd is met het belang van de niet-commerciële rechtspersoon mogen niet deelnemen aan overleggen over dat onderwerp en er geen besluit over nemen.

3. Voor stichtingen geldt dat de rechter meer mogelijkheden krijgt om een bestuurder of commissaris te ontslaan. Dit geldt alleen voor stichtingen, omdat in andere rechtspersonen de aandeelhouders of leden deze mogelijkheid hebben.

4. De aansprakelijkheid van bestuur en RvC wordt uitgebreid.

5. De statuten moeten een bepaling bevatten voor het geval er sprake is van belet (bijvoorbeeld als iemand door ziekte afwezig is) of ontsteltenis (bij ontslag of overlijden).

6. Een bestuurder of commissaris mag niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders of toezichthouders samen.

Hoofdelijk aansprakelijk

De WBTR is erop gericht om niet-commerciële rechtspersonen te beschermen tegen allerlei vormen van wanbestuur. Ook de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen is daarom uitgebreid. Zij kunnen sneller aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die rechtspersonen oplopen door hun handelen of nalaten. Bestuurders en commissarissen moeten de belangen van de rechtspersoon voorop stellen. Doen zij dat niet, dan kunnen zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Reactie toevoegen

 
Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus verzoekt de bank informatie te verstrekken over twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De bank weigert deze...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen te...

Hoedanigheid of doel?

Hoedanigheid of doel?

HYPOTHEKEN – Een consument koopt als particulier een bedrijfspand. In het kader van de financiering van dit pand heeft de consument een klacht over de financieel...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

AOV: privé of op naam van je BV?

AOV: privé of op naam van je BV?

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze...

Je product is klantbeleving

Je product is klantbeleving

(Sonja Stalfoort van PuurKlant in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Door de huidige technologie en de transparantie van het internet en social media, zijn er...

Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Wartaal – verzekeringstaal

Wartaal – verzekeringstaal

(Mieke Dadema van Soepel.org in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Net als jullie allemaal moet ook ik mijn Wft-diploma’s op orde houden. Een paar jaar geleden...