Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

PA Schade 2022

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 01-2022). Sinds juli vorig jaar hebben verenigingen en stichtingen te maken met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Hoewel de belangrijkste doelgroepen verenigingen en stichtingen zijn, heeft de nieuwe wet ook gevolgen voor andere niet-commerciële rechtspersonen, zoals coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Veel bestuursleden van verenigingen en stichtingen doen hun bestuurstaak erbij. De mate van verantwoordelijkheid verschilt natuurlijk wel. Voor een grote stichting is dit iets anders dan voor een kleine sportvereniging. Feit is wel dat er tot voor kort onvoldoende regels waren waardoor niet-commerciële rechtspersonen, zoals een vereniging of stichting, in de financiële problemen konden komen als gevolg van wanbestuur. Met de nieuwe wet wil men dit zoveel mogelijk voorkomen.

Het doel van de nieuwe WBTR is dus om het bestuur en het toezicht op niet-commerciële rechtspersonen te verbeteren. Zo kan financiële schade door wanbestuur, zelfverrijking, machtsmisbruik of wanbeleid worden voorkomen. Er zijn daarom een aantal regels opgesteld. Deze luiden als volgt:

1. Het wordt voor verenigingen en stichtingen mogelijk om een Raad van Commissarissen (RvC) aan te stellen. Een RvC houdt toezicht op het dagelijks bestuur. Feitelijk een extra laag (orgaan) boven het bestuur. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om te werken met één laag. Bestuurders en toezichthouders (niet-uitvoerende bestuurders) zijn dan in één orgaan actief. Formeel bestaat deze mogelijkheid nu nog niet voor verenigingen en stichtingen, omdat dit in het handelsregisterbesluit 2008 moet worden aangepast. Het is echter al wel toegestaan om op deze manier te werken.

2. Bestuurders of toezichthouders die een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat in strijd is met het belang van de niet-commerciële rechtspersoon mogen niet deelnemen aan overleggen over dat onderwerp en er geen besluit over nemen.

3. Voor stichtingen geldt dat de rechter meer mogelijkheden krijgt om een bestuurder of commissaris te ontslaan. Dit geldt alleen voor stichtingen, omdat in andere rechtspersonen de aandeelhouders of leden deze mogelijkheid hebben.

4. De aansprakelijkheid van bestuur en RvC wordt uitgebreid.

5. De statuten moeten een bepaling bevatten voor het geval er sprake is van belet (bijvoorbeeld als iemand door ziekte afwezig is) of ontsteltenis (bij ontslag of overlijden).

6. Een bestuurder of commissaris mag niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders of toezichthouders samen.

Hoofdelijk aansprakelijk

De WBTR is erop gericht om niet-commerciële rechtspersonen te beschermen tegen allerlei vormen van wanbestuur. Ook de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen is daarom uitgebreid. Zij kunnen sneller aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die rechtspersonen oplopen door hun handelen of nalaten. Bestuurders en commissarissen moeten de belangen van de rechtspersoon voorop stellen. Doen zij dat niet, dan kunnen zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Reactie toevoegen

 
Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Lindenhaeghe, Permanent Actueel, in VVP 5) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de rijbaan...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Lindenhaeghe, Permanent Actueel, in VVP 5) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote impact...

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Ook Lindenhaeghe biedt bepaalde Wft- en PE-opleidingen niet langer meer aan met het STAP-budget. De opleider: “De Toetsingskamer STAP van het UWV heeft ons...

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Bekijk de beeldimpressie van Jeffrey Korte van de zinderende finale van de VVP Advies Award 2022 in de belevingsstudio’s van First Impression in Tilburg. [object...

Verplichte AOV: waar staan we?

Verplichte AOV: waar staan we?

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 4-2022) Het is al jaren een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt: de verplichte AOV voor zelfstandigen....

Rechtsregels over aansprakelijkheid

Rechtsregels over aansprakelijkheid

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 4-2022) Het simpele feit dat men waarschuwt voor mogelijke aansprakelijkheid, heft die aansprakelijkheid...

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van VVP voor het meest klantgerichte advieskantoor. “Wij bouwen met onze...

Bepaal vanmiddag wie de VVP Advies Award 2022 wint!

Bepaal vanmiddag wie de VVP Advies Award 2022 wint!

Woon vanmiddag de spectaculaire, korte live-uitzending van de finale van de VVP Advies Award 2022 bij en bepaal wie zich het meest klantgerichte advieskantoor...