Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

Richard Meinders.

(Richard Meinders, SVC Groep, in VVP 6-2023) Ik verwacht de komende jaren meer claims en rechtszaken waarbij de adviseur verantwoordelijk wordt gehouden voor het ontbreken van een ORV. De uitdaging is om deze trend te keren.

Tsja, dan kijk je in de agenda en is het jaar alweer bijna voorbij en ligt van de VVP-redactie de vraag voor om een trend voor 2024 te benoemen. Een trend? Ik kan er wel een handvol benoemen, maar om mijn collega’s in het Ondernemerspanel niet het gras voor de voeten weg te maaien zal ik mij dan toch maar beperken tot één trend; zorgplichtclaims bij hypotheken.

Als je vroeger een hypotheek afsloot, dan wilde de geldverstrekker dat je een passende overlijdensrisicoverzekering (ORV) en een opstalverzekering afsloot. Ook bij Nationale Hypotheek Garantie (NHG) was er in veel gevallen een verplichting om een ORV af te sluiten. Bijna alle geldverstrekkers en ook NHG hebben de eis voor een ORV laten vervallen.

In een interview met NHG-bestuurder Carla Muters valt te lezen “Wij vertrouwen erop dat de adviseur samen met de consument inzichtelijk maakt of een ORV al dan niet wenselijk is.” Uit mijn netwerk verneem ik dat het aantal afgesloten ORV’s drastisch is gedaald.

Ik kan mij voorstellen dat je als adviseur - in een markt met schaarste en inflatie - probeert om een hypotheek betaalbaar te houden. Vergeet hierbij echter niet dat van jou als professional. wordt verwacht dat je zelfstandig toetst of de hypotheek in alle scenario’s betaalbaar is.

De afgelopen maanden heb ik diverse uitspraken van rechters en Kifid voorbij zien komen waarbij het overlijdensrisico niet goed was geregeld. Hetzij de begunstiging was niet goed vastgelegd, hetzij er bleek helemaal geen ORV te lopen na een overlijden. De uitspraken waren niet altijd even gunstig voor de advi seur. Hoewel klanten soms hele bewuste keuzes op het moment van advies maken, zijn ze deze ‘spontaan’ vergeten als één van de partners komt te overlijden. Ik verwacht de komende jaren dan ook meer claims en rechtszaken waarbij de adviseur verantwoordelijk wordt gehouden voor het ontbreken van een ORV.

Uit de jurisprudentie blijkt ook dat je klanten soms moet beschermen tegen zelfoverschatting. Met andere woorden: stel grenzen aan wat je als adviseur verstandig vindt en waar je aan wilt meewerken. Dat is in mijn ogen de enige manier om deze trend te keren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Partner in kennis SVC Groep in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Hoewel het verminderen van ongelijkheid één van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...