Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen op de risico’s (van de financieringsconstructie) van het overbruggingskrediet. De klacht is gegrond. De commissie stelt partijen in de gelegenheid zich nader uit te laten over de omvang van de schade.

De consumenten vinden dat de adviseur hen geen overbruggingskrediet had mogen adviseren, omdat zij geen eigen vermogen hadden om eventuele risico’s van een overbruggingskrediet op te vangen. De risico’s hebben zich daadwerkelijk verwezenlijkt en de consumenten kunnen hun woonlasten niet meer betalen.

Specifieke risico's

De commissie "stelt voorop dat de consumenten een niet te verwaarlozen risico hebben genomen door een nieuwe woning aan te kopen, voordat hun oude woning was verkocht. De eigen verantwoordelijkheid van de consumenten weegt echter niet op tegen de zorgplichtschending van de adviseur.

"De adviseur heeft de consumenten op het idee gebracht een nieuwe woning te kopen en een overbruggingskrediet af te sluiten voor de periode dat hun oude woning niet is verkocht. De consumenten leefden vóór het eerste gesprek met de adviseur in de veronderstelling dat een financiering en verhuizen voor hen niet mogelijk was, omdat zij geen eigen middelen hadden. Dit hadden zij van meerdere hypotheekadviseurs vernomen. De adviseur heeft hen geadviseerd de rentelasten van het overbruggingskrediet mee te financieren. Zo konden de rentelasten voor een periode van twaalf maanden met een krediet uit de hypothecaire geldlening worden betaald.

"Een overbruggingskrediet met een variabele rente brengt echter specifieke risico’s mee. De rente kan stijgen, waardoor de consumenten de rentelasten niet meer kunnen dragen. Wellicht werd een rentestijging niet op korte termijn verwacht, maar dat was wel een reële mogelijkheid. De rentestijging heeft daadwerkelijk plaatsgevonden en de consumenten kunnen hun woonlasten op dit moment niet meer betalen.

"De adviseur heeft niet aangetoond dat hij op de risico’s heeft gewezen. De enkele verklaring dat hij de risico’s van een overbruggingskrediet waar nodig in elk adviesgesprek bespreekt, is - gelet op de verzwaarde motiveringsplicht - onvoldoende. Uit de overgelegde stukken, waaronder het adviesrapport en correspondentie, blijkt niet dat de risico’s daadwerkelijk zijn besproken. Overigens betwisten de consumenten dat zij dat rapport hebben ontvangen. Het overgelegde adviesrapport is niet ondertekend en zijn er geen gespreksverslagen waaruit blijkt dat het adviesrapport met de consumenten is doorgenomen."

Leeftijd

Verder acht de commissie "van belang dat de consumenten bij verwezenlijking van de risico’s vanwege hun leeftijd en medische situatie geen mogelijkheden hadden tot het vergroten of aanvullen van hun inkomen om uit de financiële problemen te komen. De adviseur was bekend met de leeftijd en medische situatie van de consumenten. Niet is gebleken hoe de adviseur dit in zijn advies heeft meegenomen.

"Tot slot was er sprake van een risico vanwege de te verkopen woning. De oude woning van de consumenten betrof geen standaardwoning. Dat blijkt uit het taxatierapport van 16 juni 2022 waarin de landelijke ligging van de woning wordt genoemd, de meerdere opstallen, de grootte van de woning en de onderhoudsstaat."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...