a.s.r. naar Hoge Raad inzake Aegon beleggingsproducten

Aegon deel pand met naam en logo 2015 (TB) staand

a.s.r. gaat in cassatie gaat in cassatie naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in een zaak over Vermogensplan, Koersplan en Fundplan, drie beleggingsverzekeringsproducten van Aegon Nederland.

Het Hof Den Haag deed op 26 september 2023 uitspraak in de zaak van Vereniging Woekerpolis.nl over drie beleggingsverzekeringsproducten die Aegon Nederland tussen 1989 en 2004 heeft aangeboden. De uitspraak van het hof betreft volgens a.s.r. een verklaring voor recht in een collectieve procedure, waarmee het hof een toetsingskader heeft opgesteld. Het hof doet geen uitspraak over het eventueel uitkeren van vergoedingen aan klanten. Volgens de Vereniging Woekerpolis gaat het om een enorm schadevergoedingsbedrag.

De procedure gaat met name over de vraag of Aegon Nederland op bepaalde momenten voldoende informatie heeft verstrekt over de kosten en risicopremie die aan een beleggingsverzekering zijn verbonden. Het hof oordeelt dat over (de hoogte van) bepaalde kostensoorten en de hoogte van de risicopremie geen overeenstemming was en/of onvoldoende informatie is verstrekt. Het hof oordeelt verder dat geen sprake was van oneerlijke bedingen, dat voldoende is gewaarschuwd voor risico’s van deze producten en dat geen sprake was van gebrekkige producten.

a.s.r.: "Klanten van zowel Aegon Nederland als a.s.r. zijn de afgelopen jaren gecompenseerd, kosten zijn aangepast en de transparantie is vergroot. Met diverse stichtingen zijn compensatieafspraken gemaakt. Klanten is de mogelijkheid geboden om hun product kosteloos aan te passen, te beëindigen of over te stappen naar een ander product. Daarmee zijn wat a.s.r. betreft de kosten en de risicopremies naar een redelijk niveau gebracht en zijn grote stappen gezet om dit dossier te kunnen afronden. Het hof heeft dit niet meegenomen in zijn oordeel. De uitspraak is ook niet in lijn met eerdere uitspraken die door rechtbanken en gerechtshoven zijn gedaan."

a.s.r. is het dan ook op fundamentele punten oneens met de uitspraak van het Hof en stelt daarom cassatie in bij de Hoge Raad.

"a.s.r. realiseert zich dat niet uitgesloten kan worden dat de zaken waarover het hof nu een uitspraak heeft gedaan mogelijk materiële impact hebben. De uitspraak heeft echter geen consequenties voor de strategie en het beleid van a.s.r. en de samenvoeging van a.s.r. met Aegon Nederland, zoals aangekondigd in oktober 2022. Dit dossier is al langer bekend in de Nederlandse verzekeringsmarkt en a.s.r. is bekend met de risico’s van dit dossier."

Eerder liet Nationale-Nederlanden al weten in cassatie te gaan tegen een bijna identieke uitspraak.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft...

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid...

Forse premieverhogingen a.s.r. bij particuliere schadeverzekeringen

Forse premieverhogingen a.s.r. bij particuliere schadeverzekeringen

a.s.r. voert soms fors premieverhogingen door bij haar particuliere schadeverzekeringen. Zo gaan casco- en WA-premie bij bromfietsen met 20 procent omhoog, wordt...

a.s.r. en Nibud introduceren quickscan Financiële redzaamheid voor mbo-studenten

a.s.r. en Nibud introduceren quickscan Financiële redzaamheid voor mbo-studenten

Tijdens de maandag begonnen Week van het geld 2024 introduceren a.s.r. en het Nibud speciaal voor mbo-studenten de Nibud Quickscan Financiële redzaamheid. Deze...

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

ASR Nederland (a.s.r.) heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van Knab aan BAWAG Group AG voor een bedrag van 510 miljoen euro. a.s.r. liet al eerder weten...

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

Nu met de nieuwe leennormen meer geld kan worden geleend voor verduurzaming, is het volgens a.s.r. aantrekkelijker geworden om ook te kijken naar woningen met een...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Neriman Polat manager Business Development a.s.r. en Aegon Hypotheken

Neriman Polat manager Business Development a.s.r. en Aegon Hypotheken

Neriman Polat is per 1 januari manager Business Development in de nieuwe hypotheekorganisatie van a.s.r. Zij wordt verantwoordelijk voor de beide merken, zowel a.s.r....

Zestig procent wil dat zorgverzekeraar helpt gezond te leven

Zestig procent wil dat zorgverzekeraar helpt gezond te leven

De meerderheid van de respondenten (zes op de tien) in a.s.r.-onderzoek verwacht dat haar zorgverzekeraar helpt met een gezonde levensstijl en veerkracht. Ruim drie...

a.s.r. verlaagt uitvaartpremie met gemiddeld zeven procent

a.s.r. verlaagt uitvaartpremie met gemiddeld zeven procent

Vanaf januari 2024 verlaagt a.s.r. de premie met gemiddeld zeven procent voor klanten die een nieuwe uitvaartverzekering willen sluiten. Ook klanten bij wie de verzekering...