Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Zonnepanelen installatie via Pixabay

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in haar reactie op de internetconsulatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. Een van de wijzigingen is dat voortaan meer kan worden geleend bij een gunstiger energielabel.

Adfiz: “Een ongewenst effect hiervan zal zijn dat vooral mensen met lagere inkomens financieel niet meer in staat zijn om een woning met een gunstig energielabel te kopen. Dit ondanks het bedrag wat per 2024 buiten beschouwing gelaten kan worden bij het vaststellen van de financieringslast bij de aankoop van een woning met een hoger energielabel.

“De bedragen die buiten beschouwing gelaten kunnen worden voor de financieringslast als wordt gekozen voor het nemen van energiebesparende maatregelen, zijn in praktijk niet voldoende om van een slecht energielabel (bijvoorbeeld E) naar een goed energielabel (bijvoorbeeld A) te komen. Wij voorzien dan ook dat mensen met lagere inkomens niet in staat zijn het slechte energielabel van hun koophuis substantieel te verbeteren. Dit leidt er weer toe dat de opbrengst van de eventuele verkoop van hun koophuis lager is en dat daardoor de vermogensopbouw welke huisbezit in potentie met zich meebrengt, juist voor de groep huizenkopers met de lagere inkomens wordt beperkt.”

Meer financiële mogelijkheden

Adfiz stelt voor “om het bedrag wat buiten beschouwing gelaten kan worden bij het bepalen van de financieringslast bij het treffen van energiebesparende maatregelen afhankelijk te stellen van de te verwachte verbetering van het energielabel. Het vergt meer investering om een huis met energielabel G zodanig te verduurzamen dat het energielabel van het huis op A+ kan komen dan om datzelfde huis naar energielabel C brengen. Door de vrijstelling te koppelen aan de verbetering van het energielabel worden consumenten extra gestimuleerd het energielabel fors te verbeteren, in plaats van alleen te gaan voor een beperkte verbetering.

“Deze aanpak vergt wat meer van hypotheekverstrekkers. Zij moeten immers vooraf een inschatting (laten) maken van hoe realistisch de inschatting van het nieuwe energielabel zal zijn. Maar ons voorstel biedt juist ook aan mensen met een lager inkomen meer financiële mogelijkheden om het energielabel van het (beoogde) koophuis echt te verbeteren en daarmee de energietransitie en de verduurzaming van Nederland mede vorm te geven.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Tim Hamoen - Releva BV 29 augustus 2023

Dit is nu werkelijk een goed idee: de financiële omvang van de energie-reductie als basis voor de financiering van energiebesparende maatregelen. Er ontstaat wel een grijs gebied wanneer het gaat om de toekomstige financiële besparing in combinatie met de verwachte prijsstijging van energie.

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

"Mijn wens voor 2024 is dat we als sector met z’n allen aan de slag gaan met ChatGPT." Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn. "Want", schrijft...

Rabobank geeft hypotheekklanten met laag energielabel 1.000 euro voor isoleren

Rabobank geeft hypotheekklanten met laag energielabel 1.000 euro voor isoleren

Rabobank gaat bestaande hypotheekklanten met een woning met energielabel G en F helpen verduurzamen door hen een Coöperatief Isolatiebudget te bieden. Dit bestaat...

Nieuw kabinet moet méér doen om woningvoorraad te verduurzamen

Nieuw kabinet moet méér doen om woningvoorraad te verduurzamen

62 procent van de Nederlanders wil  dat een nieuw kabinet meer financiële mogelijkheden ter beschikking stelt om het verduurzamen van woningen mogelijk...

Schadeafhandeling watersnood deint na

Schadeafhandeling watersnood deint na

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...