Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Zonnepanelen installatie via Pixabay

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in haar reactie op de internetconsulatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. Een van de wijzigingen is dat voortaan meer kan worden geleend bij een gunstiger energielabel.

Adfiz: “Een ongewenst effect hiervan zal zijn dat vooral mensen met lagere inkomens financieel niet meer in staat zijn om een woning met een gunstig energielabel te kopen. Dit ondanks het bedrag wat per 2024 buiten beschouwing gelaten kan worden bij het vaststellen van de financieringslast bij de aankoop van een woning met een hoger energielabel.

“De bedragen die buiten beschouwing gelaten kunnen worden voor de financieringslast als wordt gekozen voor het nemen van energiebesparende maatregelen, zijn in praktijk niet voldoende om van een slecht energielabel (bijvoorbeeld E) naar een goed energielabel (bijvoorbeeld A) te komen. Wij voorzien dan ook dat mensen met lagere inkomens niet in staat zijn het slechte energielabel van hun koophuis substantieel te verbeteren. Dit leidt er weer toe dat de opbrengst van de eventuele verkoop van hun koophuis lager is en dat daardoor de vermogensopbouw welke huisbezit in potentie met zich meebrengt, juist voor de groep huizenkopers met de lagere inkomens wordt beperkt.”

Meer financiële mogelijkheden

Adfiz stelt voor “om het bedrag wat buiten beschouwing gelaten kan worden bij het bepalen van de financieringslast bij het treffen van energiebesparende maatregelen afhankelijk te stellen van de te verwachte verbetering van het energielabel. Het vergt meer investering om een huis met energielabel G zodanig te verduurzamen dat het energielabel van het huis op A+ kan komen dan om datzelfde huis naar energielabel C brengen. Door de vrijstelling te koppelen aan de verbetering van het energielabel worden consumenten extra gestimuleerd het energielabel fors te verbeteren, in plaats van alleen te gaan voor een beperkte verbetering.

“Deze aanpak vergt wat meer van hypotheekverstrekkers. Zij moeten immers vooraf een inschatting (laten) maken van hoe realistisch de inschatting van het nieuwe energielabel zal zijn. Maar ons voorstel biedt juist ook aan mensen met een lager inkomen meer financiële mogelijkheden om het energielabel van het (beoogde) koophuis echt te verbeteren en daarmee de energietransitie en de verduurzaming van Nederland mede vorm te geven.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Tim Hamoen - Releva BV 29 augustus 2023

Dit is nu werkelijk een goed idee: de financiële omvang van de energie-reductie als basis voor de financiering van energiebesparende maatregelen. Er ontstaat wel een grijs gebied wanneer het gaat om de toekomstige financiële besparing in combinatie met de verwachte prijsstijging van energie.

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

Het kan niemand zijn ontgaan.  Een paar weken geleden bracht minister Van Gennip de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie....

Legio voordelen voor de adviseur

Legio voordelen voor de adviseur

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 3-2024) “Er is geen enkele steekhoudende reden om niet te verduurzamen en bovendien zijn de voordelen voor adviseurs...

Open norm transparantieregels geeft ruimte

Open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Het recht om te repareren

Het recht om te repareren

(Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak!, VVP 3-2024) Met het recht op reparatie moet het makkelijker en goedkoper worden om elektronische producten...

"Huizenkoper huiverig om te verduurzamen"

"Huizenkoper huiverig om te verduurzamen"

Hypotheekadviseurs horen volgens De Hypotheekshop momenteel vaker van huizenkopers dat ze de verduurzaming van de woning naar de toekomst doorschuiven. Kopers willen...

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Adfiz heeft schadeverzekeraars gevraagd vanaf welke datum hun offerteprogrammatuur de mogelijkheid biedt om de exacte provisie op de offerte te vermelden. Van een...

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

"Wij adviseurs weten al lang dat de waarde van ons advies niet alleen van materiële, financiële aard is. Maar dat de waarde van financieel advies vooral...

VVP feliciteert Adfiz

VVP feliciteert Adfiz

Adfiz springt al 115 jaar in de bres voor alle financieel adviseurs van Nederland. Met een ideale mix van wijsheid en innovatievermogen. Van harte gefeliciteerd...

Van verkoper naar adviseur

Van verkoper naar adviseur

De geschiedenis van Adfiz voert naar 1909. Toen ontstond de Bond van Verenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, kortweg Bond...

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Maatschappelijke meerwaarde vergroten, sector blijven ontwikkelen, doorbouwen aan de vereniging. Dat zijn de grondslagen van het Adfiz Meerjarenplan 2024-2027. Adfiz:...