Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Document via Pixabay

De hoogte van de provisie is medebepalend voor je doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met je klanten dus in lijn is met de aard van het type product en de hoogte van de provisie die je hiervoor ontvangt. Aldus Adfiz naar aanleiding van een Kifid-uitspraak over de doorlopende onderhoudsplicht bij een AOV die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod valt.

Adfiz verder: "Verlies bestaande producten in je portefeuille die onder de eerbiedigende werking vallen niet uit het oog. Sinds de invoering van het provisieverbod geldt voor veel complexe producten enkel de wettelijke zorgplicht, tenzij je aanvullende (belonings)afspraken met de klant hebt gemaakt. Deze stelregel geldt dus niet voor producten die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod vallen.

"Maak afspraken over doorlopende dienstverlening met je klant en volg ze op. Dit voorkomt onduidelijkheid tussen jou en de klant en bij een eventuele rechtsgang zal een rechter of het Kifid veel waarde hechten aan de gemaakte afspraken."

In de uitspraak oordeelt het Kifid dat op een financieel adviseur de zorgplicht rust om de opdrachtgever (de klant) tijdig opmerkzaam te maken op de gevolgen die hem bekend geworden feiten kunnen hebben voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Hier hoort een periodieke uitnodiging van de klant voor een onderhoudsgesprek bij. Hoe vaak zo’n uitnodiging gedaan moet worden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard en inhoud van de verzekering. Echter: ook de hoogte van de provisie – in dit geval zo’n tien procent van de premie - speelt een rol bij de beoordeling van de onderhoudsplicht. Het Kifid komt tot de conclusie dat in het geval van een AOV een frequentie van drie jaren redelijk is.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul van Brederode - van Brederode Financieel Adviseurs 20 januari 2021

En als je dan nog een goed onderhoudsinstrument zoekt voor al die AOV's, kijk dan op advies.expert

Meer over
Waterschade door verstopte afvoerpijp binnenshuis

Waterschade door verstopte afvoerpijp binnenshuis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0168) Opstalverzekering. De Geschillencommissie oordeelt dat NN de kosten moet vergoeden van het opsporen van de oorzaak van de lekkage....

"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies is te intiem om in een chat te doen." Aldus Evert-Jan Slootweg (CDA) in de eerste van twee financiële verkiezingsdebatten georganiseerd door...

Focussen op wat financieel advies oplevert

Focussen op wat financieel advies oplevert

De overheid moet de aandacht vestigen op wat financieel advies oplevert, niet op wat het kost. Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website...

Klager vergaloppeert zich...

Klager vergaloppeert zich...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0170) De consument heeft het paard via de bemiddelaar verzekerd. Na het overlijden van het paard is er via de bemiddelaar uitkering gedaan....

Geen koppelverkoop

Geen koppelverkoop

(Kifid-uitspraken GC 2021-0165 en GC 2021-0166) Dat de consument zijn verzekering bij Interpolis alleen online kan beheren als hij een bankrekening bij Rabobank...

Het dak ging er af...

Het dak ging er af...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0159) De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen...

Failliet door krediet…

Failliet door krediet…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0156) In het adviesrapport was geen rekening gehouden met een in de registers van het BKR ten name van consument vermelde achterstandscode....

Opzegging klassiekerverzekering door Europeesche onrechtmatig

Opzegging klassiekerverzekering door Europeesche onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2021-0150) De Europeesche moet van Kifid de klassiekerverzekering herstellen die zij had opgezegd, omdat de verzekeringnemer zich zou hebben...

Schade bij overkreditering

Schade bij overkreditering

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) HYPOTHEKEN – Het voorkomen van overkreditering een van de belangrijkste doelstellingen van de wet- en...

Link...

Link...

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) INFORMATIEVOORZIENING – Nh1816 weigerde volgens Kifid terecht uit te keren aan een klant die een hennepkwekerij...